E-vláda ve střední Evropě

oblasti e-governmentu tvrdí, že přestože některé z nich, zejména Estonsko, Česká republika a Slovinsko, dosáhly obdiv...


oblasti e-governmentu tvrdí, že přestože některé z nich, zejména Estonsko, Česká
republika a Slovinsko, dosáhly obdivuhodného pokroku v projektech e-governmentu,
nedostatečná informační a komunikační infrastruktura a nedostatek
kvalifikovaných pracovníků vážně brzdí rozvoj těchto projektů ve zmiňovaném
regionu.
E-government coby součást vize Evropské komise o Evropě jako
konkurenceschopné a vyspělé informační společnosti je zásadním požadavkem
členství v EU. Zpráva výše uvedené agentury však hovoří o nedostatečné
kvalifikovanosti v oblasti IT, dále o nízké penetraci pevných telefonních sítí a
internetového připojení v domácnostech a firmách ve střední Evropě jako o hlavní
brzdě prosazování služeb e-governmentu v zemích tohoto regionu. Bez přístupu k
širokopásmovému internetovému připojení, bez lepší technologické kvalifikace a
bez důvěryhodné infrastruktury pro zabezpečení elektronické výměny informací
mezi státní správou, firmami a občany bude rozvoj e-governmentu ve střední
Evropě nadále zaostávat za západními zeměmi EU.
Předpokladem sofistikovaných
obousměrných a transakčních služeb e-governmentu jsou jednoznačně širokopásmové
sítě. Ovšem pouze ve dvou zemích, Estonsku a Slovinsku, přesáhla penetrace 3 %
trhu. Rozšíření pevných telefonních linek, nezbytných pro aplikaci služeb ADSL,
ve střední Evropě také není závratné podle zprávy EIU pouze v České republice,
Bulharsku a Slovinsku přesahuje 40 % populace. V Estonsku, které je lídrem
rozvoje e-governmentu, nemá téměř polovina domácností doma nainstalovánu pevnou
telefonní linku. Vize a strategie pro e-government však mnoho ze zemí střední
Evropy již vypracovány má. Kromě již zmiňovaného Estonska je to i naše
republika, u které je oceňován především rozvoj elektronických trhů a on-line
služeb, které umožňují občanům a firmám touto formou komunikovat a uskutečňovat
transakce se státem.
V České republice byly například v roce 2003
prostřednictvím on-line platformy pro nákup informačních a komunikačních
technologií e-tržiště uskutečněny transakce v hodnotě 35 milionů eur. U nás
využívá metody on-line nákupu zhruba třetina firem, což je nejvyšší poměr ve
střední Evropě. Z platformy elektronického nákupu České republiky čerpají
zkušenosti dokonce i ostatní země Evropské unie. Téměř čtvrtina všech
informačních služeb ve střední Evropě je k dispozici on-line a přibližně pětina
umožňuje obousměrnou interakci mezi státní správou a občany.
Co se týče
konkrétního porovnání Česka s ostatními zeměmi, byl vytvořen žebříček
středoevropských zemí z hlediska e-governmentu na stupnici 1 až 10, přičemž
hodnota 10 je nejlepší. Česká republika obsadila druhé místo s koeficientem
5,67. Lepší Estonsko mělo ukazatel o dvě desetiny vyšší, naopak Slovinsko,
Polsko a Maďarsko zaznamenalo hodnocení výrazně horší. Slovensko s kritériem
4,44 se umístilo až na 9. příčce, přičemž nejhůře je na tom Bulharsko. Hodnoceny
přitom byly: konektivita a technologická infrastruktura (20 % váha),
podnikatelské a právní prostředí (10 %), vzdělání a kvalifikace (10 %), vládní
politika a vize (15 %), e-demokracie (15 %), on-line veřejné služby pro občany
(15 %) a pro firmy (15 %).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.