E-zásobování

Kde jsou ty doby, kdy jsme si nakupovali provozní prostředky, jak jsme chtěli, posteskli si pracovníci jednoho podniku. By...


Kde jsou ty doby, kdy jsme si nakupovali provozní prostředky, jak jsme chtěli,
posteskli si pracovníci jednoho podniku. Byly to krásné časy. Potřebovali jste
mobilní telefon, pak jste vybrali, třeba na základě doporučení kamaráda, daný
model a jako provozní prostředek jste ho zakoupili.
O něco později byl nákup provozních prostředků trochu "znepříjemněn", a to tím,
že jste museli oběhnout se žádostí několik vedoucích pracovníků a sehnat na
požadavek několik podpisů. To trvalo obvykle několik dní. Pak už jste jen došli
k příslušnému dodavateli, vyzvedli si daný prostředek a podnik proplatil
příslušnou fakturu. Volnost výběru byla zaručena.
Takový stav se však nelíbil vedení podniku. Proto zavedlo nový systém
zásobování pracovníků provozními prostředky. Pro jednotlivé druhy produktů
zvolilo vedení podniku po analýze pouze vybrané dodavatele. S nimi podepsalo
dlouhodobější smlouvy a navíc pracovníci nyní využívají k objednávání
provozních prostředků počítačový systém. K němu se přihlásí ze svého počítače
prostřednictvím internetového prohlížeče. Vyberou si ze zobrazeného katalogu
potřebný produkt (pokud k jeho objednání nemají právo, ani se jim v nabídce
nezobrazí). O další postup zpracování objednávky se již nezajímají. Počítačový
systém zajistí, že objednávka oběhne příslušné "schvalovací kolečko" (pod
řízením programu pro řízení pracovních toků workflow) a poté je automaticky
předána danému dodavateli. Ten zajistí dodávku příslušného produktu přímo
konkrétnímu pracovníkovi a dodávku vyfakturuje. Zaměstnanci tak netráví
zbytečně část pracovní doby zajišťováním dodávky, počkají pouze na svém
pracovišti až jim je prostředek dodán. Spokojeno je i vedení podniku. Kromě
toho, že šetří čas pracovníků, má uvedený počítačový systém i další přínosy.
Počítačový systém, o kterém je řeč, se označuje jako systém elektronického
zásobování (v daném případě provozním materiálem) či e-procurement. Podniku
přináší typicky následující výhody: redukce nekoordinovaných nákupů, snížení
nákupních cen, snížení zásob aj.
Touto problematikou a dalšími souvisejícími a pro podniky aktuálními otázkami,
jako např. jak lze integrovat řešení e-zásobování do podnikového informačního
systému či jaké jsou kritické faktory úspěchu řešení projektů e-zásobování, se
bude zabývat konferenční blok "Podnik v síti dodavatelských a partnerských
vztahů" desátého ročníku mezinárodní konference Systémová integrace, kde jsou
Computerworld a Business World mediálními partnery a která se koná ve dnech 10.
a 11. června 2002 v pražském paláci Žofín (blíže též http://si.vse.cz)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.