EBXML pro budování lepších B2B tržišť

Stále častěji se začínají objevovat zprávy o tom, že na cestě je nový standard, který výraznou měrou přispěje k...


Stále častěji se začínají objevovat zprávy o tom, že na cestě je nový standard,
který výraznou měrou přispěje k dalšímu vývoji v oblasti e-businessu a
integrace podnikových aplikací. A co víc, ebXML, o které se konkrétně jedná, se
může pochlubit podporou ze strany mnoha společností, jež mohou nebo chtějí do
vývoje elektronického obchodu mluvit.
Webové služby jsou všeobecně považovány za jednu z největších nadějí pro
skutečné sloučení obchodních procesů a jimi využívaných aplikací, avšak mnoho
detailů týkajících se samotné integrace zůstává dosud zahaleno mlhou
nejasností. Výsledkem je to, že mnozí z IT manažerů stále nejsou schopni
odhadnout potenciál webových služeb důkazem je ostatně i průzkum časopisu
InfoWorld z loňského roku, který indikuje, že implementace standardu XML se v
mnoha případech rozbíhá jen velmi pomalu. Dokonce méně než 25 % z 500
respondentů bylo blíže obeznámeno s UDDI (universal description, discovery and
integration), standardem založeným na XML, který firmám a zákazníkům umožňuje
nalézt či poskytovat jednotlivé webové služby, a 36,8 % z dotazovaných se
teprve snaží proniknout do problematiky samotného XML.
Skutečně se ale nejedná o nic překvapivého. Protože pionýři webových služeb
budovali frameworky architektury zcela od základů, musejí nyní ještě vyřešit
mnohé z požadavků pro řízení komplexních B2B transakcí. Dokud nebude zcela
přesně zřejmé, jak mohou webové služby usnadnit průběh transakcí mezi
obchodními partnery, budou přípravy IT manažerů a vedoucích pracovníků pro
jejich implementaci probíhat jen velmi pozvolna.

E-business a ebXML
Zatímco se všechny iniciativy týkající se webových služeb točily kolem
zpracovávání specifikací pro integraci mezi platformami, rozběhla se samostatná
iniciativa ebXML (electronic business XML), která se snaží řešit některé
specifické požadavky e-businessu. Vývoj je zaměřen na zjednodušení
interoperability v rámci elektronického obchodování: ebXML reprezentuje sada na
XML založených specifikací a protokolů nejen pro výměnu XML dokumentů či zpráv,
ale také pro modelování obchodních procesů, které jsou nedílnou součástí
e-businessu.
Jinými slovy, ebXML zahrnuje existující standardy webových služeb včetně SOAPu
(single object access protocol) s rozšířeními pro přenos zpráv a doplňuje je
XML specifikacemi, které usnadňují elektronické obchodování. A ačkoliv ebXML
nespoléhá na registr služeb UDDI (namísto toho poskytuje svůj vlastní), na
druhou stranu nevylučuje možnost interoperability s UDDI, čímž firmám umožňuje
lokalizovat prostřednictvím UDDI registrů služby připravené pro ebXML. Jasnou
výhodou pro jeho použití je to, že ebXML jde ještě dál než UDDI a obsahuje
klíčová data pro budování B2B partnerství i realizaci samotných transakcí.
Díky použití ebXML profilů, dohod a klíčových komponent budou firmy schopny
vytvářet infrastrukturu pro standardizovanou výměnu dokumentů, která je
jednoduše přizpůsobitelná prostřednictvím XML a pohotově k dispozici přes
internet. A protože ebXML podporuje modelování obchodních procesů, budou firmy
s jeho pomocí schopny formulovat komplexní vztahy dodavatelských řetězců
založené na webových službách. S tím, co všechno zajišťuje od bezpečnosti a
messagingu až k workflow procesům a QoS (quality of service) dohod mezi
obchodujícími partnery se ve specifikaci ebXML rýsuje nejucelenější způsob pro
další posun v oblasti e-businessové integrace.

Tvorba standardu
Iniciativa kolem ebXML vznikla v roce 1999 díky Centru OSN pro podporu obchodu
a elektronický business a organizaci OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards) a od té doby výrazně pokročila.
Podobně jako UDDI umožňuje ebXML firmám popisovat a publikovat služby
používající centrálního registru a zapojit služby "vnější" prostřednictvím
přenosu zpráv založených na XML. Avšak ebXML jde, jak bylo řečeno, ještě dál
než UDDI a další standardy orientované na služby umožňuje firmě definovat
specifické byznysové funkce, vztahy a odpovědnosti v průběhu transakcí
prováděných webovými službami. Celé workflow výměny zpráv může být navrženo
tak, aby napodobovalo transakční scénáře "reálného světa", a umožňuje detailní
popis cesty či směrování dat mezi službami, sestavovat sled optimálních
vytížení a pojistit se proti odmítnutí transakce.
Při použití ebXML mohou firmy vytvářet CPP (collaboration protocol profiles),
jimiž naznačí procesní možnosti a metody pro obchodování, a mohou s obchodními
partnery sestavit CPA (collaborative protocol agreements), aby pomohly
standardizovat postupy při technických či obchodních problémech. Jinými slovy,
CPP popisují specifické procesy, do nichž se společnost může zapojit, detaily o
rozhraní a protokolech, spolu s detaily jako úroveň QoS, kterou je schopna
dodržovat. Naproti tomu CPA se používá pro dosažení dohody o konkrétních
parametrech pro zpracování transakce.

Široká podpora
Na rozdíl od obecné kategorie webových služeb, které si každý z velkých hráčů
přizpůsobuje podle svého, mělo ebXML úspěch v tom, že získalo podporu od mnoha
předních firem počítačového průmyslu. Společnosti IBM, Sun Microsystems a Cisco
Systems patřily k prvním z těch, kdo celý projekt podporovali. B2B firmy jako
Ariba, Commerce One či RosettaNet pak oznámily, že také mají v úmyslu přijmout
specifikaci ebXML jako standard.
Ještě než bude moci být myšlenka ebXML plně uvedena do života, je třeba udělat
značný kus práce obzvláště ve vývoji klíčových komponent, které mají zajistit
překlad různých datových typů, jako např. EDI (electronic data interchange), do
slovníku XML.
Vývojáři by měli při tvorbě standardů webových služeb současně bedlivě sledovat
i situaci kolem ebXML. Má totiž širokou podporu trhu, konverguje k rozvíjejícím
se standardům a těší se dnes velké důvěře za těchto předpokladů se zdá, že je
ebXML připraveno stát se klíčovou součástí globálních B2B transakcí blízké
budoucnosti.

Co je ebXML?
Standard ebXML staví na známých standardech pro webové služby a poskytuje sadu
specifikací a protokolů, které partnerským společnostem umožní budovat
komplexní e-businessové vztahy. Přitom budou moci využívat výhod výměny dat
založené na XML a napodobovat workflow obchodních operací ze "skutečného"
světa. Relativně nový standard prošel za krátké období poměrně významným
vývojem, i když je třeba říci, že bude třeba ještě hodně práce, než dojde k
jeho nasazení v plné míře. V každém případě lze ale IT odborníkům doporučit,
aby další vývoj ebXML (a ostatně i dalších standardů souvisejících s webovými
službami) pozorně sledovali.

Webové odkazy
Nejnovější informace o aktuální situaci, technické specifikace a další
dokumenty týkající se ebXML najdete např. na stránkách www.oasis-open.org,
www.ebxml.org, www.ibm.com/ developerworks/xml/library/x-ebxml/ nebo
xml.coverpages.org/ebXML.html.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.