EbXML pro obchodování na Webu

Nový standard pro výměnu dat, který má být hlavní podporou pro elektronický obchod, je prý již na cestě a nese náz...


Nový standard pro výměnu dat, který má být hlavní podporou pro elektronický
obchod, je prý již na cestě a nese název ebXML. Jak už jeho jméno napovídá,
vychází z XML.
Centrum pro podporu obchodu a elektronický business UN/CEFACT (UN Center for
Trade Facilitation and Electronic Business) a Organizace pro podporu
strukturálních informačních standardů OASIS (Organization for the Advancement
of Structural Information Standards) koncem minulého roku ohlásily, že budou v
březnu tohoto roku připraveny předložit Electronic Business XML Trading
Standard. To je dříve, než se obecně čekalo původní předpoklady hovořily až o
létě nebo dokonce o podzimu. EbXML standard bude stanovovat transportní,
směrovací a obchodně-partnerské protokoly pro obchodníky, kteří chtějí navzájem
obchodovat po Internetu. Bill Smith, prezident OASIS a technický ředitel ve XML
centru Sun Microsystems, říká, že vidí ebXML jako nezbytný krok pro přivedení
malých a středních společností do sítí business-to-business. Nejde o náhradu EDI
EbXML podle Smithe přinese "výhody EDI přes Web. EbXML však bude spíše
doplňovat než nahrazovat EDI (Electronic Data Interchange stále nejpopulárnější
formát pro výměnu obchodních dat)". EbXML má nabídnout jednoduchý způsob, jak
se společnosti vzájemně naleznou a povedou obchod přes Web. Smith přitom
odhaduje, že globální přijetí standardu ebXML bude trvat pouze jeden rok. Podle
něj toto přijetí pomůže urychlit podpora ebXML ze strany UN/CEFACT. Tato
organizace sídlící v Ženevě byla také nápomocna při vytváření a propagaci
EDIFACTu, mezinárodního standardu pro EDI. IBM na palubě Mezi množstvím
společností podporujících ebXML je i IBM. Evangelizátor technologie IBM Steve
Holbrook tvrdí, že nová řada obchodních produktů WebSphere jeho společnosti
přijde s plnou podporou tohoto standardu. Dalšími standardy zahrnutými v
produktech IBM WebSphere budou např. Universal Description Discovery
Integration (UDDI), jehož prostřednictvím se vytvoří globální rejstřík podobný
telefonnímu seznamu pro obchodování business-to-business nebo Web Services
Description Language, který umožní obchodníkům popsat sebe a platformy, na
kterých operují, v rámci adresáře UDDI. "Doufáme, že se to stane tak
všudypřítomným jako servery DNS," říká Holbrook. "HTTP a HTML jsou to, co
nastartovalo Web. Myslíme si, že tyto nové standardy nastartují on-line
obchodování B2B." Vollmer však zůstává skeptický, pokud jde o tvrzení, že
nějaký jeden nový standard způsobí převrat v obchodním světě. Vzniku
společností překračujících existující infrastruktury budou podle něj bránit
vysoké náklady. V blízké budoucnosti však podle něj dojde ke stírání dělicí
čáry mezi EDI a různými formami XML. "Nebude žádný rozdíl v tom, s jakým
jazykem začnete; všechny budou moci být přeloženy z jednoho do druhého," tvrdí.
Karen Petersonová, analytička GartnerGroup, se domnívá, že nové protokoly budou
drahé a obtížně implementovatelné. To podle ní bude zpomalovat konverzi u mnoha
společností.
1 0018 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.