eCall zachraňuje životy

Automobily budou přivolávat pomoc Všechny nové automobily vyráběné od roku 2009 v Evropě by měly být schopny auto...


Automobily budou přivolávat pomoc

Všechny nové automobily vyráběné od roku 2009 v Evropě by měly být schopny
automaticky přivolat v případě havárie pomoc. Akční plán pojmenovaný eCall byl
odsouhlasen minulý čtvrtek 13 hlavními evropskými výrobci automobilů, kteří
produkují téměř 95 % všech osobních vozů v západní Evropě, a společnostmi
Microsoft a Bosch, to vše za dohledu Evropské komise. Dle dohody by nejpozději
do roku 2009 všechna nová auta měla být vybavena zařízením automatického
přivolání pomoci. V případě havárie bude záchranný modul schopen zavolat pomoc
i s přesným udáním místa, kde se postižené vozidlo nachází. Od okamžitého a
přesného uvedení místa havárie se očekává výrazné snížení časových prodlev mezi
oznámením kolize a zásahem pohotovostních složek, což by v konečném efektu mělo
přinést více zachráněných lidských životů. Evropská komise předpokládá, že
eCall zachrání ročně v Evropě kolem 2 000 životů.
Dle dohody budou do roku 2006 vyvinuty a schváleny potřebné technologické
standardy a specifikace a do roku 2009 dokončeno testování. Účast Evropské
komise na vytvoření eCall plánu má napomoci k odstranění standardizačních a
komerčních problémů při jeho rychlém zavádění. Technologie bude využívat
jednotné evropské pohotovostní číslo 112, čemuž členské státy unie musejí
přizpůsobit svá nouzová telefonní centra.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.