ECDL: standard počítačové vzdělanosti

Málokdy se stává, aby na tiskové konferenci byli v auditoriu kromě novinářů přítomni kapitáni firem IT, poslanci, b...


Málokdy se stává, aby na tiskové konferenci byli v auditoriu kromě novinářů
přítomni kapitáni firem IT, poslanci, ba i senátoři. Právě k tomu ale došlo na
tiskovce, kterou uspořádala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
(ČSKI) ve spolupráci s autorizovaným školicím střediskem Computer Help.
Téma, které zaujalo mnohé, bylo jednoznačné prezentace projektu ECDL (European
Computer Driving Licence). V praxi bude ECDL znamenat zavádění evropských
průkazů počítačové gramotnosti v podmínkách ČR. Jedná se o mezinárodní
certifikát platný ve 14 zemích EU, který je standardem základní počítačové
vzdělanosti pro pracovníky veřejné i komerční sféry. Realizací tohoto projektu
v ČR byla pověřena nezisková společnost ČKSI (nositel exkluzivní licence s
oprávněním udělovat certifikace ECDL) a firma Computer Help, která bude
realizovat provádění testů a přípravné kurzy.
Smyslem této akce, která zatím nemá stanovený časový horizont, je postupné
vytváření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT a snazší
začleňování ČR do vzdělávacích programů a standardů EU. Držitelů certifikátu je
dnes 350 000.
K zavádění projektu do podmínek ČR se na tiskové konferenci adresně vyjádřili
K. Berka předseda Úřadu pro státní informační systém, a Y. Strecková náměstkyně
ministra vnitra ČR, jehož pracovníků se tato akce v první fázi bude nejvíce
týkat. Toto ministerstvo totiž přislíbilo "obětovat" 100 úředníků do tzv.
pilotního projektu. Získání certifikátu ECDL nebude pochopitelně zadarmo a
zájemci zaplatí minimálně částku 2 500 Kč.

9 1539 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.