Editace textu hračkou

Při práci s moderními kancelářskými aplikacemi je obvykle k dispozici nepřeberné množství nástrojů pro zpracován


Při práci s moderními kancelářskými aplikacemi je obvykle k dispozici
nepřeberné množství nástrojů pro zpracování dokumentu. Někdy jich však může být
až příliš výsledkem je složité uživatelské menu, které působí často spíše
kontraproduktivně.
V Computerworldu 15/2003 jsme si uvedli několik tipů týkajících se práce ve
Wordu. Tentokrát se zaměříme na možnosti úprav uživatelského menu tohoto
textového editoru a na několik pomůcek pro snazší formátování.

Úpravy rozhraní
Defaultní interface, který vás ve Wordu uvítá po jeho spuštění, je v podstatě
výsledkem toho, jak si "někdo jiný" myslí, že by měly být nejlépe rozmístěny
nástrojové lišty, menu a další elementy. Rozhodně to ale neznamená, že se s tím
musíte smířit následující kroky vás dovedou k tomu, abyste svému textovému
procesoru dali takovou podobu, jaká nejlépe vyhovuje vašemu stylu práce.
Chytrá menu ve Wordu 2000 a 2002 ukazují pouze ty položky a příkazy, které jste
využili v poslední době. Chcete-li vidět celou nabídku, musíte po kliknutí na
ně buďto několik sekund čekat, nebo kliknout na dvojitou šipku ve spodní části
rozbaleného menu. Je zde však jednoduchý způsob, jak se tohoto vylepšení zbavit
jednou provždy.
Ve Wordu 2000 zvolte Nástroje/ /Vlastní a v dialogovém boxu "Individuální
nabídky a panely nástrojů" okna Možnosti změňte nastavení (defaultně
zaškrtnuté) položky "V nabídkách zobrazovat nejdříve poslední použité příkazy".
Poté klikněte na Zavřít. Ve Wordu 2002 se jedná o identické kroky pouze s tím
rozdílem, že v dialogovém okně Možnosti vyberete "Vždy ukazovat celá menu".

Konec zmatků
Defaultní podoba rozhraní Wordu působí na mnohé uživatele dojmem kontrolních
prvků na řídicím panelu tryskového letounu. Ve Wordu 2002 zabírá pole
nástrojových lišt, ikon, rozbalovacích menu, rolovacích lišt, pravítek a panelů
úloh dokonce více než polovinu obrazovky. Pro odstranění některé části
nástrojové lišty včetně kterékoliv z těch, jež se objevují, jestliže označíte
grafický objekt či tabulku v dokumentu, na ni klikněte pravým tlačítkem myši a
odznačte ji v nabídce, která se zobrazí. Pro odstranění dalších elementů
vstupte v menu Nástroje a jeho položce Možnosti do dialogového okna Zobrazení.
Zde můžete zrušit výběr posuvníků, vertikálního pravítka, stavového řádku nebo
jiných přebytečných položek.
Ačkoliv jsou panely nástrojů ve Wordu 2002 poměrně užitečné, v mnoha případech
se mohou ukázat jako poněkud nepraktické z toho hlediska, že na obrazovce
zabírají až příliš mnoho místa. Abyste Word 2002 přinutili skrýt panel "Nový
dokument", jenž se zobrazí vždy při otevření aplikace, vyberte v menu Nástroje/
Možnosti dialogové okno Zobrazení a odznačte položku Počáteční panel nástrojů.
Pro potvrzení změny klikněte na OK. Kliknutím na ikonu "Styly a formátování" v
nástrojové liště Formátování můžete otevřít nebo zavřít odpovídající nástrojový
panel. Jeho neustálému otevírání a zavírání se ale můžete vyhnout tím, že pro
přeformátování dokumentu použijete příslušné příkazy z nabídky menu,
nástrojových lišt nebo prostřednictvím klávesových zkratek.

Chytré formátování
Téměř pro vše, co v textovém procesoru děláte, většinou existuje více než jedna
cesta, jak dosáhnout požadovaného výsledku. Proč tedy pracovat pouze způsoby,
které vám Word "vnucuje"? Následující alternativy mohou nemálo zvýšit
produktivitu práce.
Výběr části textu pro jeho formátování či jiné úkony je obvykle jednou z
nejběžnějších úloh, které při zpracování dokumentu používáte. Většina uživatelů
tak přitom činí kliknutím a tažením myši přes text, který je třeba vybrat to je
nicméně časově dosti náročné a nezřídka i poměrně nepřesné. Zde je tedy několik
tipů, jak tento proces zkrátit a provádět selekci textu rychleji a přesněji.
Výběr jediného slova lze ve kterékoliv verzi Wordu provést jednoduše dvojitým
kliknutím na něj. Pro označení celé věty stiskněte klávesu [Ctrl] a klikněte
myší na kterékoliv místo v této větě. Selekci celého odstavce pak můžete
provést jednoduše dvojitým kliknutím na jeho levý okraj nebo také trojím
kliknutím na odstavec samotný. Za sebou následující slova, věty či odstavce lze
označit tak, že podržíte tlačítko myši při výběru prvního z uvedených prvků
(metodami popsanými výše) a přetáhnete ji na následující či předchozí slova,
věty, resp. odstavce.
Výběr textu od pozice kurzoru po konec řádky lze provést stisknutím kláves
[Ctrl]+[End], kombinace [Ctrl]+ +[Shift]+[End] označí text od pozice kurzoru po
konec dokumentu. K označení celého dokumentu slouží zkratka [Ctrl]+[A] nebo
trojí kliknutí na levý okraj kdekoliv v něm. Jednoduchým způsobem, jak vybrat
větší úsek textu, je také kliknutí na místo jeho počátku a podržení klávesy
[Shift] při rolování dolů pomocí šipkové klávesy. Následně klikněte na konec
požadovaného bloku textu pro přesné označení jeho konce.
A ještě jeden tip pro Word 2002: Ten přináší možnost vícenásobné selekce. Žádná
z předchozích verzí Wordu ani jiný typ softwaru pro práci s textem zatím
nedokázaly nabídnout možnost označení několika nespojitých bloků textu např.
pro jejich kopírování a vkládání do jiných dokumentů (a pomoci tak např.
vytvářet stručné shrnutí textu) nebo za účelem jejich specifického formátování.
Není proto divu, že schopnost označování nespojitých či samostatných částí
dokumentu a práce s nimi jako s jedinou skupinou je často považována za jednu z
nejužitečnějších pomůcek pro běžnou práci.
Začněte výběrem prvního bloku textu s výše popsanými technikami. Po provedení
selekce následně přidržte klávesu [Ctrl], přičemž můžete (opět kteroukoliv
uvedenou metodou) zvýraznit další blok (pochopitelně s výjimkou výběru vět
použitím kombinace [Ctrl] a myši). Tento proces opakujte, dokud nebudete mít
vybrány všechny potřebné části textu. Na označené bloky pak můžete aplikovat
nástroje pro formátování nebo je kopírovat do schránky. Zkopírovaný obsah pak
můžete vkládat do kterékoliv aplikace pod Windows.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.