Editácia videa pod Linuxom nie je sci-fi

Linux si pre svoje videoaplikácie vybrali firmy ako Digital Domain, Disney alebo ILM. DreamWorks napr. používa Linux už ak...


Linux si pre svoje videoaplikácie vybrali firmy ako Digital Domain, Disney
alebo ILM. DreamWorks napr. používa Linux už ako kompletné riešenie pre tvorbu
filmov. Open source systém je už niekoíko rokov aj v Hollywoode. Ak by ste sa
chceli zorientovať v aplikáciách a ich využiteínosti pod Linuxom, máte dnes už
niekoíko zaujímavých možností.
Dnes už nemožno jednoznačne povedať, že by Linux zaostával za svojim
konkurentom, hoci zatiaí nie je "päťhviezdičkovou" výhodou Windows ani tak
kvalita programov, skÖr podstatne viac aplikácii a lepšia hardvérová podpora, i
možnosť sa pri úmysle kúpiť si editačný videohardvér/softvér rýchlo zorientovať
a flexibilne sa prispÖsobiť.

Hardvérová podpora
S podporou videohardvéru to u Linuxu nie je zlé, niektorí výrobcovia poskytujú
strihové/editačné/kompresné karty kompatibilné s Linuxom. Existujú aj
samostatné projekty pre niektoré karty, napríklad Ma-trox Marvel
G200/G400/Rainbow Runner G-series, ktorú užívateí zbehne cez ovládače
Video4Linux I a II; iné karty sú zas natívne kompatibilné, napríklad DVStorm2.
Takisto možno spomenúť azda jednu z prvých firiem, ktorá dodáva DV karty
(Digital Video Cards) pre Linux, a to Linux Media Labs, ktorá má vo svojom
portfóliu produkty ako LML33 (zachytávanie videa, hardvérová
kompresia/dekompresia, playback, Motion JPEG) či LVCD (editácia videa pomocou
LML33 PCI karty) a iné. Ak máte kartu s TV tunerom, pre zachytávanie videa
(capturing) tiež postačia čipy, ktoré podporujú ovládače Video4Linux, t.j. BTTV.

Pre najnáročnejších
Aplikácie, ktoré sú určené pre poloprofesionálov a profesionálov, umožňujú
zachytávanie videa, nelineárnu editáciu, animáciu/modelovanie, špičkové efekty,
čo najväčšiu rýchlosť spracovania. DVD authoring je možný v niektorých
aplikáciách dosiahnuť pomocou plug-inov.

Piranha
(www.ifx.com/piranha)
Piranha je komerčný profesionálny editačný videosystém pre tvorbu rýchlych a
interaktívne budovateíných vizuálnych efektov. Nástroj je postavený na
hardvérovo akcelerovanom engine pre renderovanie, podporuje real-time efekty
pre nekomprimované SD, HDTV, DTV a 2K v 3D kompozitnom prostredí, medzi
vlastnosťami nechýba korekcia farieb, elegantné užívateíské rozhranie s
nástrojmi pre maíbu a editáciu. Piranha podporuje mixáž najrÖznejších
grafických formátov, výborne vypracované efekty, kombinované audio/videoefekty
a verzia pre Linux má dokonca rýchlejšiu korekciu farieb pri kartách ATI 9700 a
nVidia FX.
Kompozícia v real-time 3D je samozrejmosťou; program má veími pokročilú
technológiu pre prácu s vrstvami v 3D prostredí a globálnu podporu všetkých
potrebných efektov pre finálnu high-end video a filmovú produkciu, ako aj
možnosť tvoriť animované titulky a text v anti-aliasingu, mixovať obsah rÖznych
rozlíšení, importovať najrÖznejšie grafické formáty vrátane Softimage, Houdini,
Alias, Maya IFF, SGI, DPX, Cineon a OpenEXR. Výstup je určený pre širšiu škálu
vrátane QuickTime a MPEG formátu aj s možnosťou kopírovať dáta cez NFS až 80 MB
za sekundu cez gigabitový Ethernet, umelci mÖžu zdieíať prístup na disk v
systémoch Unix, Windows a Macintosh.

MainActor
(www.mainconcept.com) Z domovskej stránky nemeckej spoločnosti Mainconcept si
možno stiahnuť relatívne veími kvalitné a plne funkčné demo video editora,
ktorého jediný "nedostatok" pri používaní je vodoznak (watermark) na každom
editovanom video súbore. Zdrojový súbor sa pravdaže nepoškodí. Po zakúpení
programu dostane užívateí registračný kód, ktorým odblokuje demo.
MainActor je úctyhodný nástroj podobný Apple iMovie, avšak v niektorých
funkciách možno nie tak intuitívny. Ak ste si zakúpili SuSE Linux, MainActor je
jeho súčasťou (vďaka pÖvodu z Nemecka sa dostal do distribúcie SuSE Linux skÖr,
ako ho zaradili do komerčných distribúcií ostatné firmy) a na niektorých FTP
archívoch ho možno nájsť v RPM balíkoch. Okrem programu si netreba nič naviac
sťahovať ak ste trochu zvyknutí na nástroje v oblasti editácie videa, určite s
ním nebudete mať problém. Program pravdaže podporuje rÖzne kodeky ako aj
digitálne kamery. Podporovaný je import a export MPEG súborov, od verzie 5.2.9
aj import AVI súborov väčších ako 2 GB, zachytávanie videa do súboru,
optimalizácia pre 3D titulky atď.

CinePaint
(cinepaint.sourceforge.net)
CinePaint, pÖvodne Film Gimp, je program určený pre domaíovanie a retušovanie
obrázkov z filmov, ktorý najlepšie pracuje s 35 mm filmom. Je to jeden z
najpopulárnejších open source balíkov v oblasti filmového priemyslu, použili ho
vo filmoch ako Harry Potter, Stuart Little či iných. CinePaint je dostupný pre
Linux, Macintosh OS X, Windows a ešte niekoíko systémov.

Cinelerra
(heroinewarrior.com/cinelerra.php3)
Program spoločnosti Heroine Virtual je pokročilý editačný videosystém pre
Linux. Program obsahuje naozaj veía funkcií, ktorými sa mÖžu popýšiť iba veími
drahé profesionálne video editory podporuje real-time vizuálne efekty, plug-in
authoring, FireWire atď. Cinelerra vykonáva primárne tri veci: zachytávanie
(capturing) videa, tvorbu a editáciu video/audiosúborov (pracuje so šesťkanálo-
vým audiom). Z niektorých funkcií mÖžeme vymenovať: renderovanie na pozadí,
podpora MJPEG, bttv, Quicktime, AVI, MPEG... Program je pod licenciou GPL.

Pre základné použitie
Tieto aplikácie umožňujú zachytávanie videa, základné operácie pre nelineárnu
video editáciu, tvorbu efektov jednoduchší DVD authoring atď. Každý program
však vo svojej funkcionalite mÖ-že byť využitý veími efektívne a určite s
dobrým výsledkom.

Kino
(kino.schirmacher.de)
Kino je jednoduchší nelineárny videoeditor pre Linux vrátane podpory pre DVD
authoring a vynikajúcej IEEE-1394 integrácie pri zachytávaní videa, ktoré
dokáže grabbovať do Raw DV alebo AVI formátu. V aplikácii možno otvoriť viac
videoklipov, vystrihávať a vkladať (cut and paste) časti audia/videa, prácu
uložiť do zoznamu úloh, aby ste mohli pokračovať aj neskÖr. Kino dokáže
exportovať filmy s audiom do rÖznych formátov: DV cez IEEE-1394, Raw DV, DV
AVI, WAV, MP3, Ogg Vorbis, MPEG-1, MPEG-2 či DivX. Ak sa rozhodnete pre export
do statických obrázkov, Kino podporuje PPM, JPEG, PNG, TIFF lebo GIF. Pre MP3
formát je potrebný enkóder Lame. Pre DVD authoring využíva Kino nástroj Varsha.

Varsha
(varsha.sourceforge.net) Varsha je GUI DVD authoringový nástroj. DVD si
užívateí vytvorí z MPEG súborov ako aj digitálnych statických obrázkov
(Slideshow DVD). Varsha je program napísaný v jazyku Java, používa CLI (Command
Line) programy ako dvdauthor, dvd+ +rw-tools a mkisofs, ktoré mÖžu vykonávať
rÖzne úlohy na pozadí. Varsha je stále v ranom štádiu vývoja, ale vo
všeobecnosti možno povedať, že je použiteíný.

Jahshaka
(www.jahshaka.com)
Cieíom projektu je vytvoriť mocný editačný a efekty vytvárajúci program s
možnosťou praco-vať s nekomprimovaným video a audioobsahom v akomkoívek
rozlíšení a farbe. Jahshaka je prvý real-time open source editačný program s
možnosťou tvoriť efekty. Jahshaka využíva OpenGL a OpenML, podporuje Linux,
OsX, Irix, Windows a na ceste je už aj Solaris. Možno vás to prekvapí, ale na
domovskej stránke je už tiež balík pre IA-64 verziu Linuxu. Program je stále v
štádiu alfa, ale mÖžete krásne animovať, kresliť, či vytvárať audio. Je
porovnateíný s programom Apple Final Cut Pro či Adobe After Effects a pracuje
solídne; napísaný je v QT CDE (Crossplatform Development Environment) pod
licenciou GPL.
Na horeuvedenej stránke sú ďalej niektoré zaujímavé projekty ako JMovie pre
zachytávanie a editáciu videa, jPhoto, jPlayer atď.

GePhex
(www.gephex.org)
GePhex je modulárny "jockey" softvér. Základ pre finálne video možno získať z
rÖznych zdrojov, ako sú napr. videosúbory z internetu, vlastných archívov či
videokamery. Následne ich možno modifikovať filtrami alebo navzájom premiešať,
každý modifikátor má niekoíko parametrov. GePhex beží na Linuxe a Windows. V
budúcnosti je v pláne podpora aj pre Mac OS X. Softvér je napísaný v C++.

LiVES
(www.xs4all.nl/~salsaman/lives)
LiVES Linux Video Editing System je jednoduchší editačný videonástroj pod
licenciou GPL, binárny súbor má iba 500 KB, beží pod Linuxom, FreeBSD a
openMosix. Pomocou dekódera prehrávača MPlayer dokáže LiVES otvoriť väčšinu
videoformátov, podporuje vyrezávanie a vkladanie snímok, playback, uloženie
editovaného výberu audioa videozáznamu, ďalej sú tu niektoré real-time efekty a
podporované sú rÖzne formáty ako MJPEG, MPEG-1/2, Flash, MP4, pričom LiVES aj
automaticky navrhne najlepšie nastavenie pre kódovanie. A pravdaže, otvoriť
audio súbory vo formáte MP3, OGG či WAV mu nie je problémom. Program ďalej
dokáže mixovať videostopy a resamplovať audio.

DVR
(dvr.sourceforge.net/html/main.html) Digital Video Recorder alebo DVR je
program určený pre nahrávanie videa pod Linuxom; potrebná je len hardvérová
karta pre zachytávanie videa, ktorá podporuje Linux. Program pozostáva z dvoch
častí DVR GUI (priateíské prostredie pre koncových užívateíov) a DVR Console
(nástroj pre prácu s konzolou, zbehne bez systému X Window). Z niektorých
vlastností uvedieme možnosť simultánne nahrávať video a audio, používanie
štandardného AVI formátu a bežných kodekov ako MPEG-4 pre video a MP3 pre
audio, veíké súbory možno rozdeliť.

Veejay
(veejay.sourceforge.net)
Veejay je ďalší nelineárny video editor, ktorého konceptom je mixovanie video
súborov z rÖznych zdrojov. Užívateí "natiahne" do prostredia rÖzne video klipy
s možnosťou vyrezávať a vkladať (cut and paste) rÖzne audio a video časti a
editáciu uložiť ako zoznam úloh. Program je pod licenciou GPL, podporuje OSS
audio, SDL/DirectFB výstup, kodeky MJPEG, Quasar DV, YUV4MPEG, má vyše 70
efektov pre video a grafiku, natívnu podporu pre AVI súbory, kodeky MJPEG alebo
DV atď.

LVE
(lvempeg.sourceforge.net)
LVE je ďalší videoeditor pre Linux s určením pre editáciu MPEG1/2 snímok, avšak
z tých jednoduchších, preto neočakávajte veía.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.