Editor pro začátečníky i pokročilé

Téměř všichni ti, kteří alespoň čas od času zasednou k počítači, potřebují k práci či zábavě nějaký textov...


Téměř všichni ti, kteří alespoň čas od času zasednou k počítači, potřebují k
práci či zábavě nějaký textový editor. Těch existují stovky a samozřejmě se
liší kvalitou a množstvím poskytovaných funkcí, velikostí, cenou... Při
toulkách Internetem jsem narazil na jeden obzvláště podařený, o kterém bych vás
rád informoval.
Před tím, než se pustím do výkladu o PFE, uvedu několik technických detailů,
jejichž znalost může být v dané souvislosti užitečná. Předvoleným editorem
většiny aplikací ve Windows je Notepad, alias Poznámkový blok. Často však lze v
konfiguraci nastavit jaký editor má být používán. Tak je tomu například u
populárních aplikací Windows Commander a Servant Salamander. Informaci, jaké
aplikace používají externí editor Notepad, vám prozradí například regedit.exe,
který je součástí instalace Windows.
A nyní již k samotnému PFE. Tato zkratka znamená programátorský editor souborů.
Nemusíte však být nutně programátorem a přeci pro něj jistě najdete uplatnění.
Instalace spočívá v rozbalení archívu do cílového adresáře. Můžete také ručně
asociovat koncovky textových souborů s aplikací PFE.
Ovládání se vám bude určitě líbit. Vedle obligátní myši a předdefinovaných
horkých kláves si můžete nastavit všechny horké klávesy dle přání. Ba co víc,
každá akce může být zahájena více kombinacemi kláves, z nichž jedna se funkčně
i graficky projeví jako základní. Projevíte-li přání změnit některá nastavení
ovládání funkcí, vždy budete mít díky menu přehled o tom, zda je daná kombinace
kláves už využívána pro nějakou akci či nikoliv. Aktuální nastavení základních
parametrů se navíc zobrazí na dolní liště okna. Odtud snadno zjistíte například
souřadnice kurzoru, mód zápisu (přepisování/vkládání), typ ukončení řádky
(DOS/Unix) a další užitečné informace. Poklepem myší můžete samozřejmě tato
nastavení měnit. Stisknete-li pravé tlačítko myši nad editovaným souborem,
objeví se nabídka nejpoužívanějších funkcí. Kvůli maximálnímu zjednodušení
ovládání mohou být některé akce vykonány pomocí současného stisku kláves SHIFT,
CTRL nebo ALT a levého tlačítka myši. O těchto možnostech jste informováni na
dolní liště. Všechny změny nastavení se automaticky promítají i do roletových
menu, která jsou vizuální pomůckou téměř každé aplikace.
Po otevření souboru, při němž můžete samozřejmě využít i technologii drag &
drop, budete moci začít pracovat. Délka i množství najednou editovaných souborů
je limitováno pouze systémovými prostředky počítače. Pokud editovaný soubor
změní některá jiná aplikace, automaticky vám bude nabídnuta možnost
aktualizace. Budete-li tentýž soubor editovat ve více oknech zároveň, změny se
budou dít ve všech oknech synchronně. Část nebo dokonce celý soubor můžete bez
námahy například vložit do schránky, odeslat poštou (máte-li nainstalovánu
příslušnou aplikaci) nebo třeba převést na malá či velká písmena.
Prostřednictvím PFE můžete spouštět jiné aplikace, nahrávat vlastní makra nebo
vytvářet šablony. Některé aplikace, jako například Správce programů nebo
Průzkumník, jsou spustitelné přímo ze základního menu, ostatní je třeba zadat
pomocí jména a eventuálně pracovního adresáře. Makra v PFE by vydala na
samostatný článek, a tak jen stručně. Makra se nahrávají a spouští z menu nebo
pomocí horkých kláves. K provádění složitějších akcí slouží samostatný jazyk,
kterým lze chování maker naprogramovat. Mnohé užitečné informace nejen o
makrech, ale o celém programu, naleznete v kontextové nápovědě. Podobně jako
makra lze používat také šablony (templates). Program podporuje technologii DDE
(dynamická výměna dat), musí však být nastaven přepínač DDE server v menu
Options.
Až dosud jsem popisoval funkce, které mohou upotřebit všichni, bez rozdílu
zaměření. Nyní se lehce zmíním o možnostech, které editor poskytuje
programátorům. Editor může očíslovat všechny řádky souboru a umí některé
jednoduché prvky jazyka C a TeX. Rovněž vkládání řídících znaků, jako například
ESCAPE, je vymyšleno chytře a efektivně. PFE nabízí mnoho dalších možností,
tudíž tento článek chápejte jako jemný úvod, nikoli vyčerpávající informaci.
Program prošel zhruba osmiletým vývojem a za tuto dobu se postupně proměnil ve
vyzrálý produkt. Již dnes počítá s Windows 2000, a tak nezbývá než konstatovat,
že i o budoucnost je patrně dobře postaráno.
9 1097 / ijanPFE
Programátorský editor
Autor: Alan Phillips
Adresa: http://www.lancs.ac.uk/people/cpaap/pfe
Platforma: Windows 3.1x/9x/NT/2000
Licence: freeware
Velikost instalátoru: 2,4 MB (archív 620 KB)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.