Editorial

Rychlost, s jakou se přihnala Nová ekonomika, aby nahradila stávající ekonomické modely, vyrazila dech i mnoha vizioná


Rychlost, s jakou se přihnala Nová ekonomika, aby nahradila stávající
ekonomické modely, vyrazila dech i mnoha vizionářům. Současné dění kolem
Microsoftu jen přilákalo pozornost k dlouho přehlíženým problémům. Exploze
rozšíření Internetu a jeho rychlá implementace do podnikových procesů, otázky
spojené s ochranou osobních údajů, elektronický obchod přesahující hranice
států to je jen několik oblastí, ve kterých se projevují legislativní, ale
často i politické problémy a nedostatky.
"Máme vládu, která myšlenkově zůstává v průmyslové éře a průmyslové ekonomice,
zatímco svět kolem vstoupil do éry technologické a s ní související Nové
ekonomiky," prohlásil nedávno John McCain, předseda senátní komise pro obchod
Spojených států a někdejší kandidát na post amerického prezidenta. Toto tvrzení
se nám může s ohledem na technologický náskok Spojených států zdát přehnané,
ale pokud Amerika hodlá svou vedoucí pozici udržet, musí vyřešit několik
klíčových problémů. Jedním z nich je otázka zdanění Internetu, a druhým
nejpalčivějším ochrana osobních údajů.
Nový americký prezident, který vzejde z letošních voleb, nebude mít rozhodně
jednoduchou pozici. Oba tyto problémy (a samozřejmě i otázku rozdělení
Microsoftu) bude muset se svým novým kabinetem řešit co nejdříve. "Svým
způsobem jsou politické otázky spojené s Internetem mnohem významnější než ty
technologické a bohužel současně je i jejich řešení mnohem složitější,"
prohlásil Vinton Cerf, jeden z průkopníků Internetu, který dnes pracuje jako
viceprezident společnosti MCI WorldCom.
Abychom zjistili, že si hlavy pomazané začínají uvědomovat, co se kolem nich
děje, však nemusíme cestovat za oceán. I v Evropě se již politické špičky
zajímají o dění v oblasti technologií. Gerontokratické panoptikum stojící v
čele naší republiky v dnešním zamyšlení tiše přehlédnu, protože na adresu
nekompetence české vlády v otázce vstupu do Nové ekonomiky již bylo řečeno a
napsáno mnohé a hrachu házeného na stěnu mi již začíná být líto.
Příkladem rozdílného přístupu k problematice nedostatku kvalifikovaných
počítačových odborníků budiž Německo a Irsko. Obě tyto země, stejně jako
většina západní Evropy pociťují stále znatelnější nedostatek odborníků.
Obě chtějí zachytit internetovou vlnu a doufají, že disponují dostatečně
konkurenceschopným intelektuálním kapitálem, který jim pomůže naskočit do
předních vagonů rozjetého vlaku Nové ekonomiky. Postup, jak přilákat zahraniční
odborníky, mají však obě země odlišný. Vládní představitelé Irska se začátkem
května osobně vypravili do Indie, aby místní softwarové firmy přesvědčili o
výhodách založení pobočky v Irsku. V Irsku již má své pobočky, továrny a
vývojové laboratoře velké množství počítačových firem z celého světa. V Dublinu
se nyní dokonce dokončuje návrh nové imigrační politiky a dolaďuje forma
pracovních víz pro zahraniční počítačové odborníky. Zdá se, že o Irsku ještě
uslyšíme.
Německo, ačkoli právě spolkový kancléř Gerhard SchrÖder svou iniciativou v
oblasti imigrace zahraničních počítačových odborníků odstartoval debaty v rámci
celé EU, se v oblasti tzv. červeno-zelených karet dnes dostává do slepé uličky.
Z původně navrhovaných 20 000 imigrantů v rámci červeno-zelených karet se v
první vlně do Německa přistěhuje asi jen zanedbatelné množství, protože
restrikce zavedené odpůrci imigrace připouštějí pouze absolventy světově
uznávaných univerzit. Nedávno v Německu dokonce zaznělo populistické heslo:
"Kinder statt Inder" (děti místo Indů). Pod tímto heslem by se mělo v Německu
spíše investovat do vzdělávání mladých německých studentů, aby v budoucnosti
nebylo nutné hledat odborníky v zahraničí. Tento opoziční pohled, požadující
imigrační restrikce, zní sice pěkně, ale má jeden háček projeví se až za mnoho
let a v té době již možná o technologické inženýry vůbec nebude zájem a Německo
bude hrát v éře Nové ekonomiky pouze druhé housle.
O čem se příliš nemluví, je fakt, že Německo nikdy nebylo cílovou stanicí pro
počítačové odborníky ti spíše pokukují po Silicon Valley.
O tom, zda technologický náskok získá Německo či Irsko, se brzy dozvíme.
Otázkou však zůstává, zda Česká republika bude pouze líhní počítačových
odborníků, kterými bude zásobovat okolní svět, nebo zda naše vláda také vezme
nastupující Novou ekonomiku a s ní spojené požadavky trhu na vědomí, či nikoli.
To se také dozvíme velmi brzy.
0 1443 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.