Editorial

vedoucí projektu Project ManagerVážení čtenáři, jak jste si zajisté všimli, vaše oblíbená příloha časopisu Com...


vedoucí projektu
Project ManagerVážení čtenáři, jak jste si zajisté všimli, vaše oblíbená
příloha časopisu Computerworld poněkud změnila své jméno dnes ji dostáváte do
rukou pod názvem TOP 100 ICT společností v České republice. Proč zrovna ICT?
Postupující konvergence informačních a komunikačních technologií, zřetelně
vyjádřená v samé podstatě elektronického obchodování, již nedovoluje sledovat
tyto oblasti odděleně. Proto je letos klasický žebříček 100 firem z oboru IT
doplněn přehledem výsledků našich komunikačních operátorů.
Není to zdaleka to jediné, na co se můžete těšit na následujících stránkách vám
nabídneme pohled na vývoj trhu IT v ČR od roku 1997, můžete porovnat, jak
vnímají lidé značky (brands) předních firem našeho oboru, či se seznámit s
termínem transformační management.
Věříme, že vám i letošní TOP 100 přinese mnoho zajímavých a užitečných
informací.

Dear Readers, You must have certainly noticed that the popular supplement of
the Computerworld magazine has changed its name you are being presented with
TOP 100 ITC Companies in the Czech Republic this time. Why ITC of all
possibilities? The advancing convergence of information and communication
technologies so clearly expressed by the very substance of electronic business
does not permit to continue considering the two branches separately any longer.
This is the reason why this year our classic ladder of 100 companies form
within the IT circles is supplemented by a review of the communications
operator companies resident here in this country.
This is not the only item we have prepared for your convenience. The following
pages contain the review of the IT market development in this country since
1997, you can learn and compare how various people perceive and evaluate
individual brands of the leading companies active in IT field or you can make
yourself more familiar with the new term transformation management.
We believe that the current TOP 100 issue will bring to you many interesting
facts and much useful information.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.