EEG-Biofeedback slouží přímo ve škole

Počítačové metoda, nazvaná EEG-Biofeedback, sloužící k nápravě poruch pozornosti, učení a podobných dysfunkcí, s...


Počítačové metoda, nazvaná EEG-Biofeedback, sloužící k nápravě poruch
pozornosti, učení a podobných dysfunkcí, slouží od ledna 1999 žákům základní
školy Integrál, určené pro děti se specifickými poruchami učení.
V posledních letech se v Praze mezi dětskými psychology hovoří přímo o epidemii
dyslexie dětí s podobnými poruchami stále přibývá. Je to otázka znečištěného
životního prostředí, nezdravého životního stylu či rostoucího stresu
každodenního života? Proto byla zřízena základní škola Integrál, kde se učitelé
ve spolupráci s psychology a logopedy snaží pomoci dětem s největšími problémy.
Od ledna jim v práci pomáhá právě EEG-Biofeedback, počítačová metoda,
upravující zpětnovazebním tréninkem parametry elektrické aktivity mozku. Dítě
hraje počítačovou hru, která nenásilným způsobem nutí mozek pracovat v
žádoucích frekvencích mozkových vln.
(dar)
9 0595 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.