Efektivnější komunikace blízké budoucnosti

Zatímco u nás se diskutuje o tarifech za komunikaci v řádu desítek kb/s, vývoj za oceánem směřuje k vybudování kval...


Zatímco u nás se diskutuje o tarifech za komunikaci v řádu desítek kb/s, vývoj
za oceánem směřuje k vybudování kvalitativně odlišné infrastruktury, kde se
jako o jednotkách přenosu hovoří až o Tb/s. Je přitom otázkou, nakolik bude mít
vysokorychlostní komunikace vliv na ekonomický (ale i jiný) rozvoj jednotlivých
zemí na počátku příštího tisíciletí. Často se hovoří o přicházející informační
společnosti. Osobně se nedomnívám, že právě akademické a vědecké
vysokorychlostní sítě budou rozhodujícím kritériem pro rozdělení států na
vyspělé a méně vyspělé, nicméně svoji roli "Internet příští generace" jistě má
konec konců, už jednou se ukázalo, že peníze amerických daňových poplatníků
investované do původně nekomerčního Internetu přinesly USA bezprostřední
konkureční výhodu ve chvíli, kdy se Síť stala prostředím ekonomicky využitelným
a celosvětově rozšířeným.
Urychlit komunikaci prostřednictvím Internetu ovšem můžeme i efektivnějším
využitím stávající infrastruktury. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je
masivní nasazení systémů proxy-cache. Podíváme se tedy i tímto směrem...
8 2855 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.