Efektivní forma školení

Se zajímavou inovací školení pro obchodní zástupce, administrativní a střední řídící pracovníky firem přicház


Se zajímavou inovací školení pro obchodní zástupce, administrativní a střední
řídící pracovníky firem přichází v současné době pražská firma Computer Help.
Vedení této firmy se rozhodlo ve svém školicím centru organizovat intenzivní
jednodenní kurzy pro 6-8 frekventantů, u kterých se předpokládají základní
znalosti práce s programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint.
Účelem kurzu je přejít od prostého používání těchto produktů k efektivnímu
využívání jejich funkcí tak, aby práce na počítači přinesla účastníkům
skutečnou úsporu kancelářské práce a její zkvalitnění.
Vzhledem k plánované úvodní délce kurzu je nutné počítat s tím, že některé body
osnovy budou účastníkům kurzu pouze vysvětleny, bez možnosti hlubšího
procvičení. I tento způsob je však efektivní, neboť účastníci kurzu získají
dobrý přehled o možnostech jednotlivých produktů. Kurz je koncipován jako
intenzivní jednodenní, probíraná látka je rozčleněna do několika bloků. Každý
blok je zaměřen na práci v jednom z produktů s ohledem na konkrétní způsoby
využití ve firmě. Na závěr každého z bloků bude poskytnut prostor pro diskusi
účastníků. Po skončení celého kurzu budou mít zájemci možnost ověřit si pod
vedením lektora své poznatky a dotázat se na další konkrétní problémy formou
řízené konzultace.
8 2909 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.