Efektivní řízení měst a obcí

Se státní a městkou byrokracií se každý z nás setkává víceméně pravidelně. Jistě mezi vámi není nikdo, kdo by ...


Se státní a městkou byrokracií se každý z nás setkává víceméně pravidelně.
Jistě mezi vámi není nikdo, kdo by se alespoň někdy nepodivil nad vynalézavostí
formulářů chtivých úředníků.
S využitím moderních informačních technologií by se dalo určitě ledacos změnit
ty vyplněné formuláře jsou přece pouze řádečky v nějaké databázi a je určitě
jednoduší zeptat se stroje. Samozřejmě: Výhodné by to bylo hlavně pro městkou
správu.
Kniha s názvem Městský informační management se pak snaží poskytnout kompletní
přehled o tom, jak vlastně takové město řídit s využitím nejnovějších poznatků
z oblasti informatiky, systémového přístupu a manažerských metod. Město či obec
jsou totiž normálnímu podniku víceméně podobné jiná věc bohužel je, že by možná
nikdo z nás tak neefektivní podnik vlastnit ani nechtěl.
Publikace obsahuje řadu fakt a údajů ze sbírek zákonů, vyhlášek ministerstev a
obcí a mnoho jiných odborných dokumentů. Texty jsou přehledně uspořádány do
souhrnného celku a rozčleněny do 9 kapitol. Orientaci napomáhají četné diagramy
a obrázky, díky kterým se publikace stává přístupnější širšímu spektru čtenářů.
Velký důraz je přitom samozřejmě kladen především na možnosti využití
informačních technologií v oblasti veřejné správy.
Nejedná se ovšem o četbu do přeplněného autobusu. Čtenáři se musejí připravit
na skutečnost, že si probíranou problematiku možná neosvojí hned napoprvé a že
se bude muset k již nastudovaným poznatkům vracet. Žádný tajemník místního
úřadu by ovšem podle mého názoru neměl tuto publikaci postrádat ve své odborné
knihovně a měli by si ji povinně přečíst i jeho podřízení.

(Martin Lukáš: Městský informační management, Grada Publishing, Praha, 2001,
320 stran, 386 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.