Efektní prezentace pro úspěšný byznys

Pro realizaci kvalitní prezentace jsou k dispozici nejen klasické prezentační programy, ale do hry dnes začínají vstupo...


Pro realizaci kvalitní prezentace jsou k dispozici nejen klasické prezentační
programy, ale do hry dnes začínají vstupovat např. i řešení založená na
technologiích P2P. Ta pak ve spojení s běžnými kancelářskými aplikacemi
přinášejí zcela nové možnosti do pojetí celé prezentace.
Stále větší pozornost si v oblasti využití kancelářských aplikací získává
technologie peer-to-peer. S tím, jak postupně doznívají oslavné ódy opěvující
systémy typu peer-to-peer (P2P), se konečně rozhýbal i trh aplikací
umožňujících on-line spolupráci s využitím této technologie, které se snaží
reagovat na požadavky firemní sféry a současně vyřešit problémy týkající se
bezpečnosti, ovládání a správy takových distribuovaných systémů. Začínají se
také objevovat náznaky využití P2P ve spojení s webovými službami, což by mělo
umožnit rozšíření příslušných služeb na nejrůznější typy koncových zařízení.
Klíčovou výhodou decentralizovaného computingu pro firmy je vyšší kontrola
koncových uživatelů nad průběhem takové spolupráce a nad výběrem nástrojů i
správou. Důležitý je také přímočařejší přístup ke zdrojům dat, který "obchází"
běžné hierarchické struktury podniků. Technologie P2P se ještě dnes musejí
místy potýkat s negativními postoji, které mají své kořeny v poměrně nedávných
dobách, kdy bylo toto označení spojováno s výměnnými systémy, jako byl svého
času jednoznačně nejznámější Napster, které sloužily takřka výhradně pro
sdílení hudebních nahrávek či videosouborů a vzbuzovaly velkou nevoli ze strany
hudebních vydavatelství.
Avšak několik výrobců, mezi něž patří např. firma Groove Networks, pomáhají
systémům P2P obhájit své dobré jméno tím, že dávají síťovým administrátorům do
rukou větší kontrolu nad výměnou citlivých dat, která mnohdy reprezentují
intelektuální vlastnictví nemalé hodnoty, lepší možnosti řízení politik a
uživatelského licencování.
Zmíněná firma Groove Netwoks např. nabízí už druhou verzi své P2P platformy,
která v uvedeném směru vychází firemním uživatelům vstříc. Umožňuje např.
centrální správu a využití existujících služeb LDAP nebo Active Directory pro
kontrolu uživatelských identit. Často proklamovaná bezpečnostní rizika jsou
dnes už velmi dobře pokryta např. Groove používá 192bitové šifrování při
přenosu, na jednotlivých pevných discích i sdílených linkách.
V souvislosti s využitím P2P technologií pro účely on-line sledování prezentací
je pak podstatné to, že důležitým rysem verze 2.0 platformy Groove je integrace
aplikací balíku Office i Outlooku, která je důsledkem investic Microsoftu do
firmy Groove. Aplikace tak umožňuje prohlížení dokumentů PowerPointu či Wordu v
reálném čase, přičemž lze pracovat např. v módu, který umožňuje spolupráci při
editaci nebo při revizi dokumentu. V tomto režimu jsou všichni uživatelé
aktivní a veškeré akce provedené při tvorbě prezentace se odrážejí ve všech
uzlech.

On-line prezentace
Důkazem výhodného využití P2P pro spojení s prezentačním softwarem může být
např. také firma Advanced Reality, která nedávno představila softwarový
produkt, jenž umožňuje více uživatelům prohlížet prezentace v PowerPointu
současně prostřednictvím internetu. Aplikace Presence-AR Adapter je vlastně
nadstavbou PowerPointu společnosti Microsoft. Samotná prezentace přitom může
být uložena na několika místech v síti, aby byl zajištěn rychlejší přístup k
prohlíženým souborům. Do rozhraní samotného PowerPointu je přidáno tlačítko,
které umožňuje hostitelskému uživateli dovolit vzdáleným účastníkům, aby si
mohli prezentaci prohlížet on-line. Poté, co se účastníci přihlásí do session,
je soubor prezentace zaslán přes internet či firemní síť ostatním uživatelům
takové skupiny to je zajištěno technologií, která je podobná sdílení souborů v
P2P službě Gnutella. S tím, jak se do session připojují další a další
uživatelé, P2P technologie umožňuje novým účastníkům obdržet části souboru
prezentace od dalších uživatelů, kteří se session účastní. Vše spočívá v
myšlence využít jednotlivé uzly účastníků session pro zrychlení uploadu
powerpointového souboru. Pokud si uživatelé v rámci session prohlížejí soubor o
velikosti např. 4 MB, daný účastník může získat 1MB části souboru prezentace od
4 dalších uživatelů v síti. Z toho také plyne, že čím více uživatelů se session
účastní, tím rychlejší je přístup k prezentaci. Podle některých názorů může být
tato forma on-line spolupráce mnohem výhodnější než např. videoconferencing,
který (i přes nesporný pokrok, ke kterému v této oblasti za poslední dobu
došlo) je přece jen v porovnání s popsaným systémem poněkud těžkopádný zvláště
pro firmy, které nedisponují potřebnou šířkou pásma sítě pro větší počet
účastníků videokonference.
Výrobců, jejichž produkty umožňují prohlížení prezentací v PowerPointu přes
internet je více patří k nim např. WebEx Communications na řešení Advanced
Reality je však zajímavé právě použití P2P technologie. Např. při použití
standardní komprese se tak obrázky obsažené v prezentaci natáhnou do počítače
uživatele takřka instantně (bez ohledu na velikost, u pomalejšího připojení se
ale zobrazí nejprve rozmazaně a postupně se doostřují). Lze si samozřejmě
prohlížet kterýkoliv slide bez ohledu na to, kterou část prezentace si právě
prohlíží hostitel, k dispozici je také klient pro instant messaging.
Presence-AR přitom používá waveletovou kompresní technologii formátu JPEG2000 a
protokoly pro sdílení dokumentů, které jsou optimalizovány pro práci se soubory
větších objemů. P2P technologie používaná v této nadstavbě PowerPointu může být
navíc snadno modifikována pro další kancelářské aplikace existuje už i verze
tohoto produktu určená pro tabulkový procesor Microsoft Excel.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.