EIZO F67 19": monitor pro náročné s USB hubem

Obecně pro běžné nasazení v kancelářích slouží hlavně varianty s 15" a 17" úhlopříčkami, pro DTP a CAD aplikace...


Obecně pro běžné nasazení v kancelářích slouží hlavně varianty s 15" a 17"
úhlopříčkami, pro DTP a CAD aplikace pak od 20" výše. V poslední době se ovšem
stále častěji začínají v nabídkách mnoha firem objevovat varianty s úhlopříčkou
19 ", které mají překlenout jak rozměrový, tak i cenový skok. Jedním z nich je
i moni-tor japonské výroby EIZO F67 s úhlopříčkou 19 ", který k testu do
TestCentra IDG zapůjčila pražská společnost HAYWARD, s. r. o.
Základní parametry
Uvedený model byl vybaven obrazovkou klasické konstrukce s Invarovou maskou o
úhlopříčce 19 ", přičemž její viditelná část má rozměr 17,83 ". Ačkoli
horizontální rozteč bodů činí 0,22 mm, její efektivní hodnota odpovídá 0,26 mm.
I to však dává předpoklad pro velice kvalitní obraz, který vylepšuje i použitá
technologie ploché obrazovky s dynamickým ostřením obrazu po její celé ploše.
Zajímavou je rovněž funkce "Dynamic Feedback Circuit", zajišťující konstantní
jas obrazu i při měnící se předloze, což je patrné např. při manipulaci s okny
(zavírání) v prostředí MS Windows. K základním charakteristikám samozřejmě
patří i frekvenční rozsahy, které u tohoto monitoru jsou v horizontálním směru
od 30 do 96 kHz a ve svislém směru pak od 50 do 160 Hz. V rámci uvedených
hodnot monitor automaticky přepíná dle aktuálních potřeb a maximální frekvence
jednotlivých bodů dosahuje až 200 MHz. Uvedené veličiny dávají monitoru možnost
pracovat s maximálním rozlišením 1 600 x 1 200 bodů při ergonomické obnovovací
frekvenci obrazu 76 Hz. Udávané doporučené provozní rozlišení však má hodnotu 1
280 x 1 024 bodů, při níž monitor disponuje obnovovací frekvencí obrazu 89 Hz.
Nižší rozlišení 1 024 x 768, 800 x 600 a 640 x 480 bodů již pracují s
frekvencemi obrazu nad 100 Hz, konkrétně 118, 144 a 160 Hz. Ovšem na monitoru
této kategorie budou tato rozlišení používána spíše výjimečně. Vysoký kontrast
obrazu doplňuje výborná konvergence, což dovoluje dlouhodobě pracovat i v
nejvyšších rozlišeních bez znatelné únavy zraku. K výslednému pracovnímu
pohodlí jistě přispívá i snížené vyzařování, splňující nejen certifikaci dle
klasického předpisu MPRII, ale i podle nejpřísnějších norem TCO95.
Spojení monitoru s počítačem z hlediska datového přenosu je realizováno dvěma
způsoby. Prvním je klasický VGA kabel a konektor DSub mini, druhým pak je
pětice BNC konektorů (obr. 2) a příslušný kabel. Druhá z variant rovněž
umožňuje při použití BNC rozbočovačů paralelní připojení i více monitorů
současně k jedinému počítači, což je např. vhodné při různých prezentačních
akcích. Stejně jako všechny současné monitory, podporuje i tento model standard
Plug and Play a specifikaci DDC. Kromě toho je však monitor vybaven i podporou
nastupující technologie USB. Jak napovídá titulek, jedná se v tomto případě
nejen o pouhý konektor pro propojení s počítačem, ale o monitor s integrovaným
USB hubem. To umožňuje dále větvit tuto formu komunikace mezi počítačem a
periferiemi. Hub je samozřejmě vybaven jedním vstupním portem a čtveřicí
výstupních portů, z nichž trojice je umístěna spolu se vstupem na zadní straně
monitoru (obr. 2) a jeden je pod výklopným víčkem na spodku monitoru v jeho
levé přední části (obr. 3). Jedna z představ výrobce o možném využití portů pro
připojení periferií je zachycen na obrázku č. 4.
Ovládání
Standardní Ovládání parametrů monitoru je založeno na obrazovkovém menu.
Hlavním ovládacím prvkem je jediné "prostorové" tlačítko, které stiskem volí
příslušnou veličinu a naklápěním řídí pohyb po menu nebo změnu hodnoty. Dalším
prvkem je přepínač vstupního signálu mezi BNC a DSUB, posledním pak je tlačítko
pro tzv. AutoSizing. To dovoluje automaticky nastavit umístění obrazu na střed
stínítka, odkud pak lze dále detailně korigovat jeho parametry. Vlastní
obrazovkové menu obsahuje možnosti pro korekce všech základních veličin, jako
je jas a kontrast, poloha a velikost obrazu, soudkovitost, prohnutí,
trapézovitost, zkosení a natočení. Korigovat lze i hodnoty konvergence a moaré
jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. Ojedinělá funkce "Uniformity"
slouží pro vyrovnání rovnoměrnosti jasu i v rozích monitoru. Dále lze ovlivnit
teplotu barev, která se pohybuje v rozmezí od 4 000 do 10 000 K s krokem 500 K,
případně lze nastavovat i jednotlivé složky RGB. Z doplňkových funkcí je možné
v menu nalézt nastavení vlastností Power Managementu, demagnetizaci obrazu,
volbu pro přepnutí vstupu videosignálu, polohu menu na obrazovce, návrat k
původnímu firemnímu nastavení či jazykovou mutaci menu (čeština chybí).
Kromě standardní podoby obrazovkového menu lze vyvolat i tzv. "Servisní režim",
který umožňuje nastavit i některé další, ne zcela běžné veličiny, jako je např.
linearita obrazu, parametry jednotlivých rohů apod. Všechny tyto vlastnosti
jsou ovšem standardně k dispozici v níže uvedeném programovém vybavení
ScreenManager.
Programové vybavení
Dodané programové vybavení sestávalo s ohledem na vlastnosti a vybavení
monitoru celkem ze dvou 3,5" disket. Na první z nich byla uložena podpora pro
rozhraní USB do Windows 95 OSR2. Uživatelé původní verze Windows 95 však mají
smůlu, neboť tato podpora v nich nefunguje. S ohledem na fakt, že v počítačích
se USB porty začaly objevovat právě spolu s druhou inovací Windows 95, lze
předpokládat, že by neměly žádnému z uživatelů nastat potíže. Po této základní
instalaci podpory USB je nutné použít druhou z disket, která obsahovala běžný
INF soubor k monitoru, s jeho technickými parametry, dovolující nastavení
správných frekvencí v jednotlivých režimech apod. Druhým krokem je použití
podpory pro integrovaný USB hub v prostředí Windows 95, přičemž instalace
doplní potřebný systémový soubor, zajišťující potřebné funkce. Posledním krokem
je instalace vlastního programu "ScreenManager Pro for USB", dovolující plnou
obsluhu vlastností monitoru a nastavení parametrů zobrazení přímo z operačního
systému prostřednictvím myši, klávesnice a grafického rozhraní. Podmínkou však
je plně zprovozněná podpora USB uvedená výše. Po úspěšné instalaci se v
dialogovém okně panelu pro nastavení parametrů zobrazení objeví další list s
nápisem "EIZO", který nabízí ovládací prvky pro všechny veličiny, jež jsou k
dispozici. Závěrem
Monitor této kategorie se řadí mezi špičkové výrobky, vybavené klasickou
obrazovkou. Velice zajímavé se z hlediska budoucího vývoje v oblasti periferií
jeví i osazení USB hubem.
Pro případ potřeby instalace podpory zvuku se nabízí možnost osazení
standardního EIZO modulu iSound se zabudovanými reproduktory a mikrofonem. V
testovaném provedení je monitor na našem trhu nabízen za cenu 50 252 Kč vč. DPH
(41 190 Kč bez DPH) a je na něj poskytována záruka v trvání 3 let.
8 1285 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.