EIZO FlexScan L360 LCD technologie se třemi D

Ani společnost EIZO, jako jeden z předních výrobců monitorů pro náročné uživatele, nezůstává nijak pozadu v produ...


Ani společnost EIZO, jako jeden z předních výrobců monitorů pro náročné
uživatele, nezůstává nijak pozadu v produkci moderních zobrazovacích zařízení,
vybavených panelem s LCD technologií. Menší z dvojice nabízených modelů, EIZO
FlexScan L360, které má ve svém katalogu pražská společnost Hayward, byl
zapůjčen k testu do TestCentra IDG.
Plochý monitor s typicky malou stavební hloubkou je samozřejmě vybaven
LCD-panelem s aktivní matricí TFT. Uživateli poskytuje viditelnou úhlopříčku
celých 15 " a disponuje roztečí bodů 0,297 mm. Fyzické rozlišení přitom
dosahuje standardní hodnoty v této kategorii, tedy 1 024 x 768 bodů. V
základním provozním režimu nabízí sice zobrazení pouze 260 000 barev, ovšem s
využitím jedné z implementovaných technologií tuto vlastnost vylepšuje až na
plných 16,7 milionu barev. Hodnoty zorných úhlů jsou u tohoto modelu dány 140 ?
(?70 ?) ve vodorovném a 120 ? (?60 ?) ve svislém směru. Další parametr,
maximální hodnota jasu 200 cd/m2, již souvisí s označením D3 (D-cubed). První z
"D" je přisouzeno technologii "Digital Signal Processing", která zahrnuje
automatické přizpůsobení kontrastu dle úrovně vstupního videosignálu a obvod
FRC (Frame Rate Control), určený právě pro zvýšení počtu zobrazovaných barev až
na zmíněných 16,7 milionu. Druhé "D" náleží technologii "Digital Image
Control", zajišťující automatické nastavení stabilní úrovně maximálního jasu a
obvody, které interpolačně dovolí zobrazovat i nižší rozlišení na plné plo-še
obrazovky. Poslední "D" ozna-čuje "Digital FlexScan", které doplňuje dosud
uvedené obvody o automatické nastavení velikosti a polohy obrazu na obrazovce a
dále automatické přizpůsobení monitoru parametrům, vstupního signálu.
Videosignál je možné do monitoru přivádět hned dvojicí klasických D-sub (VGA)
konektorů. Pomocí jednoho z tlačítek na čelním panelu lze mezi nimi rychle
přepínat. To dovoluje současné připojení 2 počítačů a dle potřeb zobrazovat
informace z jednoho či druhého. U monitorů EIZO se dnes již stává prakticky
standardem přítomnost USB hubu, který ve 4portovém provedení nechybí ani u
tohoto modelu LCD-monitoru. Na rozdíl od modelů s klasickou CRT obrazovkou, kde
USB zároveň plní funkce při softwarovém ovládání parametrů, jde v tomto případě
pouze o hub jako takový. Tomu také odpovídá i dodávané softwarové vybavení,
které je umístěno pouze na jediné disketě a kromě potřebného konfiguračního
souboru a kalibračních souborů pro Windows, nabízí ještě program pro dokonalé
vyladění parametrů obrazu. Tento nástroj je navíc k dispozici nejen pro
Windows, ale i pro DOS a MacOS. Po jeho spuštění je uživatel pomocí
jednoznačných pokynů proveden řadou operací, během niž dokáže i málo zkušený
uživatel prakticky dokonale vyladit parametry obrazu.
Nastavení vlastností obrazu samotného je možné prostřednictvím obrazovkového
menu a sady ovládacích tlačítek. Mezi parametry samozřejmě nechybí korekce
kontrastu a jasu, umístění a velikosti obrazu, nastavení teploty barev, a to
včetně jednotlivých složek RGB. Důležité jsou rovněž funkce pro korekci
fázového posunu obrazu a synchronizace, které při správném nastavení přinesou
skutečně ostrý a kvalitní obraz. Pro značné ulehčení výchozích parametrů slouží
tlačítko "Auto", které kromě velikosti a polohy obrazu zvolí i základní úroveň
jasu. Pokud je před aktivací automatického nastavení spuštěn právě dodávaný
program, pak je první speciální obrazec využit a výsledek nastavení je dle
zkušeností z testu prakticky vždy bezchybný. V případě práce v nižších
rozlišeních lze využít další funkce, která zajistí buď expandování obrazu na
celou plochu panelu, nebo zobrazení v měřítku 1 : 1. Pro tento režim pak jiná
funkce umožní změnu jasu okolí obrazu. Lze se s jasem pohybovat od velmi světle
šedé až po zcela černou barvu. Mezi speciální funkce je možné zařadit i již
zmíněnou aktivaci zobrazení pravých barev nebo pouze základních 260 000 barev.
K nastavení parametrů obrazu lze rovněž započítat i mechanické ovlivnění
polohy. U testovaného modelu monitoru nechybí běžná možnost nastavení sklonu
panelu, a jako u jednoho z mála u LCD-monitorů lze natočit panel i okolo svislé
osy. Naproti tomu je pevně dána výška panelu nad pracovní plochou.
Stejně jako u klasických CRT monitorů je i v případě LCD variant monitorů EIZO
nabízen jako doplněk multimediál-ní modul i-Sound. Jeho provedení se samozřejmě
trochu odlišuje od provedení pro CRT, a to s ohledem na odlišné konstrukční
uspořádání monitoru. Uživateli nabízí dvojici reproduktorů o výkonu 2 x 2 W a
zabudovaný mikrofon. Modul ale dovoluje i připojení externího mikrofonu a
samozřejmě použití sluchátek. Přímo na jednotce je umístěna i lineární regulace
úrovně hlasitosti zvuku. Tou lze prakticky okamžitě zcela potlačit zvuk, což
dovoluje vynechat jinak velice užitečnou funkci "Mute".
V praktickém provozu ocení uživatel především vysokou kvalitu obrazu s
rovnoměrným podsvícením a velmi příznivé hodnoty zorných úhlů. Pro méně zkušené
uživatele pak bude bezesporu přínosem automatické nastavení parametrů, které
již není většinou nutné vylepšovat. Samotný monitor EIZO FlexScan L360 může na
našem trhu koncový zákazník pořídit za cenu 60 189 Kč vč. DPH, spolu se 3letou
záruční dobou. Pokud má být dále doplněn o podporu zvuku, je nutné počítat s
další investicí ve výši 4 758 Kč vč. DPH. Pro úplnost je snad ještě vhodné
uvést, že kromě stolní varianty s označením "Desktop" existuje i nástěnný model
"Freemount".
9 0300 / orn
SHRNUTÍEIZO FlexScan L360
15" LCD-monitor s podporou zvuku a 4portovým USB hubem
lPlus: vysoká kvalita obrazu, dva VGA vstupy, USB hub, automatické nastavení
parametrů obrazu
lMinus: poněkud vyšší cena
lHayward, Praha,
Tel.: 02/228 32 511,
Fax: 02/228 32 524,
hayward@pha.pvtnet.cz, www.hayward.cz
lCena (vč. DPH):
60 189 Kč Kč
lZáruka: 3 roky

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.