Elektronická resumé

Způsoby a pravidla hledání práce jsou dnes odlišná než tomu bylo před 5 lety. Všudepřítomná elektronická pošta...


Způsoby a pravidla hledání práce jsou dnes odlišná než tomu bylo před 5 lety.
Všudepřítomná elektronická pošta, fax a mobilní komunikace vyžadují nový
způsob myšlení i samotného hledání.
Matt Banks, obchodní analytik ze společnosti Novell říká: "Více než polovinu
životopisů dnes obdržíme v elektronickém formátu." Na tento výrok navazuji já
se slovy, že již určitě dvě třetiny žadatelů o práci reagují touto formou.
Ano, přiznávám, oblast IT, ve které se pohybuji, je k této komunikaci
předurčena jako první, proto vás možná přesvědčí průměrná čísla, která
zahrnují i další oblasti, jako je spotřební a rychloobrátkové zboží (20-25 %),
finance a bankovnictví (20-25 %), služ-by (15 %), výroba a distribuce (15-20
%).
Nestojí tato čísla už k zamyšlení?
Elektronické resumé je ideálně připraveno k založení, kategorizaci a
následnému výběru v elektronické databázi. Může být předáváno buď standardně
na papíře, faxem, e-mailem nebo skrze World Wide Web, ale finálně vždy bude
konvertováno zpět do elektronické podoby.
Jak je takové resumé čteno
Databáze čte vaše resumé podle klíčových slov. To jsou slova, která databázový
vyhledávací mechanismus zná a je schopen je rozpoznat mezi tisíci a tisíci
registrovanými životopisy.
Tato slova jsou ve většině případů podstatná jména. Snažte se proto
formulovat váš text tak, aby používal více podstatná jména i k popsání druhu
vaší práce, úrovně vzdělání, vašich pracovních zkušenosti. Místo spojení
"připravoval realizoval a hodnotil projekty", formulujte raději slova takto:
"příprava, realizace a hodnocení projektů" nebo místo vyjádření "vyhledával,
kontaktoval, zajišťoval" vypište raději do odstavce zodpovědností a náplně
práce tato hesla "vyhledání, kontakt, zajištění."
Cybele Weisser, ředitel New Media Placement v MacTemps/ /Portfolio, New York,
vysvětluje systém jejich práce: "Každý životopis, který přijde v čitelné
podobě, je přeskenován a vložen do databáze, která vyhledává podle zadaných
klíčových slov. Podle potřeby jsou případně doplněna k resumé další klíčová
slova, která později usnadňují vyhledání. Jsou to např. Senior level nebo
Obchod, Part-time atd. Tuto databázi využíváme nepřetržitě k vyhledávání
kandidátů s atypickými zkušenostmi, znalostmi nebo požadavky."
Formát
Základní formát vašeho elektronického životopisu by měl být podobný tomu, na
který jste zvyklí z minulosti. Stále musí obsahovat adresu trvalého (případně
přechodného) bydliště, telefonní čísla (domů, do zaměstnání, mobilní) ale
současně i e-mailovou adresu, případně vaší osobní Web adresu.
Pro bezpečné nalezení vašich "prodejních" hodnot by měl být hned v úvodním
odstavci vašeho resumé heslovitý seznam zkušeností, zastávané předchozí a
současné pozice a jiná výrazná vyhledávaná slova.
Pro odlišné oblasti jsou pochopitelně odlišná klíčová slova, ale existují
obecná, tzv. pomocná klíčová slova, která se zmiňují, např. software se kterým
jste pracovali, jména klientů a obchodní organizace, s nimiž jste měli něco
společného.
Po tomto úvodním sumáři rozviňte seznam názvů zastávaných pozic,
zaměstnavatelů spolu s daty a popisy vašich zodpovědností a výsledků práce.
Tato část bude pravděpodobně poněkud delší, než je zvykem ze standardních
životopisů, ale dle slov expertů to není naprosto na škodu. Vašimi materiály
se bude zabývat fyzická osoba až po předešlém vylistování databází a jako
předurčený kandidát si to můžete dovolit. Nehledě na to, že obsažnějším textem
zanesete potenciálně více možností pro později zadávaná klíčová slova.
Matt Banks z Novelu toto opět komentuje: "Jste v reálném životě, ne ve škole.
Ignorujte proto jednostránkové zásady pro psaní životopisů. Nikdy vás z
databáze nikdo nevytáhne, pokud každé slovo vašeho životopisu nebude perlou.
Buďte úplní a zcela vyčerpávající při popisu co jste dělali a co jste schopni
dělat".
Rozesílání životopisu
Pečlivě si přečtěte požadavky a instrukce zadavatele. Velkou chybou je
přikládání rozličných souborů při posílání e-mailu. Velké množství
zaměstnavatelů se nechce zdržovat otevíráním a často k tomu nemají ani
patřičný software.
Nejbezpečnější cesta je vložit text přímo do těla e-mailové zprávy využitím
standardů známých jako ASCII text, akronym pro americký standard pro výměnu
informací pomocí počítače (American Standard for Computer Information
Interchange).
Marc Perton, Senior producer na iVillage Web site About Work, radí: "Pokud
pracujete v ASCII, nemůžete zatajit mezeru ve zkušenostech za "legračními
formáty". Když jsem zadával náš on-line inzerát, vždy jsem přikládal slova "NO
BINARY ATTACHMENTS". A pokud i přesto přišla zpráva s přiloženým životopisem v
souboru, byl adresát okamžitě eliminován z dalšího jednání.
Poslední typ zvýšení účinnosti přikládá Joyce Lain Kennedy a Thomas J. Morrow
ve své kni-ze "Electronic Resumé Revolution". Zdůraznit svou osobu a znalosti
přímo v subjektu samotného e-mailu.
Například: "Graphics Designer/4 Yr Grad/3.75 GPA/US."
Je to velmi rychlé a přesvědčivé.
A co vy? Jakým způsobem zítra předáte své CV?
Hodně štěstí.
8 1556 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.