Elektronická státní správa

DEFINICE Pojmem elektronická státní správa (e-government) se rozumí automatizace interakcí mezi orgány státní správy...


DEFINICE
Pojmem elektronická státní správa (e-government)
se rozumí automatizace interakcí mezi orgány státní správy a občany i mezi
orgány státní správy navzájem. Od softwaru a dalších nástrojů určených pro
usnadnění této spolupráce se očekává, že pomohou při provádění nejrůznějších
transakcí, jako například on-line voleb, prodloužení platnosti řidičského
průkazu on-line apod., přičemž tyto transakce zrychlí, zjednoduší a tudíž
zefektivní.
Existence Webu zřejmě navždy změní způsob, jakým bude státní správa na všech
úrovních komunikovat mezi svými jednotlivými úřady i s občany, kterým slouží.
Široce a všeobecně dostupný Internet v několika příštích letech úplně změní
možnosti lidí v získávání informací ze zdrojů patřících státní správě a přinutí
tak státní správu pracovat s podstatně větší efektivitou.
"V technologiích, které umožní zlepšení činnosti státní správy a zlepšení
komunikace mezi státní správou a občany, je skryt ohromný potenciál," říká Pat
McGinnis, prezident a generální ředitel Rady pro zdokonalování státní správy,
neziskové organizace z Washingtonu. Kdokoli, kdekoli a kdykoli
"Elektronická státní správa znamená situaci, kdy se kdokoli, kdekoli a kdykoli
může připojit k informačním zdrojům státních orgánů a dostat zde informaci,
kterou potřebuje. Ale to není vše. Také se mu zde musí dostat dalších služeb:
kompletního vyřízení případných žádostí, komunikace se zvolenými zástupci a
poslanci nebo dokonce i možnosti provedení volebního aktu," říká McGinnis.
Transformace, kterou McGinnis popisuje, je velmi významná. Elektronická, neboli
Webem umocněná státní správa, se rychle učí nabízet občanům příležitost k tomu,
aby využívali své domácí počítače k placení daní, žádat o studentskou finanční
podporu nebo o prodloužení platnosti řidičského průkazu. Může to znamenat
rozdíl mezi vystáváním ve frontách na straně jedné a vyřízením celé záležitosti
z domova od počítače na straně druhé.
Ačkoli má elektronická státní správa své kořeny v budoucnosti, nejde ani v
současnosti jen o nějaké vzdušné zámky. Ve Spojených státech amerických již
dnes jednotlivé úřady, počínaje těmi federálními ve Washingtonu a konče
početnými státními a místními orgány státní správy v celé zemi, začínají
postupně konvertovat své systémy takovým směrem, aby byla komunikace
prostřednictvím Internetu možná. Tak například většina občanů tu již dnes může
podávat svá daňová přiznání on-line a využívat výhod mnoha dalších federálních,
státních a místních služeb, které jim umožňují prostudovat si například záznamy
o nemovitostech, zažádat si o stavební povolení nebo prostudovat právnické
spisy i právní předpisy. Občanům se to líbí
Průzkum, v jehož průběhu bylo dotázáno 303 soukromých osob a 103 představitelů
firem, publikovaný koncem minulého roku společností Momentum Research Group z
Austinu, zjistil, že dva ze tří dospělých občanů USA již vykonali přinejmenším
jednu transakci se státní správou způsobem on-line a že tito lidé jsou s touto
službou spokojeni více, než s tradičnějšími formami styku se státní správou.
Několik již existujících webových stránek správních úřadů bylo vyznamenáno MIT
(Massachusetts Institute of Technology) a firmou Andersen Consulting (nově
Accenture) z Chicaga. Ty jejich tvůrcům předaly medaile nazvané eCitizen
Service Award za nejlepší praktické využití principů elektronické státní
správy. Porota vybrala ty stránky, na kterých se lze snadno orientovat a které
současně nabízejí celou škálu správních úkonů a transakcí.
"Jako minimum vidím to, že "e-government" umožní přímý kontakt a přístup k
příslušným lidem, kteří o záležitostech rozhodují, nebo k úředníkům, kteří mají
zodpovědnost za vyřízení vašich záležitostí či transakcí," říká Daniel
Greenwood, jeden ze čtyř členů poroty přidělující medaile a zároveň ředitel
projektu architektury e-commerce na MIT.
"Elektronizovaná státní správa může lidem pomoci zúčastnit se politického
procesu," říká Greenwood. A také může lidem pomoci být "digitálně přítomni při
legislativních nebo administrativních úkonech. Lidé například, budou mít lepší
možnost dozoru a kontroly správních rozhodovacích procesů v období mezi
volbami."
Problémy bezpečnosti "Hlavní zábrany, stojící v cestě rozvoje elektronizované
státní správy, jsou dvě: bezpečnost a soukromí," říká Joanne Connellyová,
konzultantka společnosti Federal Sources, která se zabývá konzultacemi a
nákupem techniky pro federální orgány. "Určitou překážku představuje rovněž
rozpočet. Občané určitě nebudou chtít platit za něco, o čem si myslí, že na to
mají nárok," dodává Connellyová.
Existují také jisté kulturní překážky přímo v rámci úřadů, které mohou omezit
přijatelnost elektronického způsobu státní správy. "Jedna překážka je, že tento
nový způsob musí být bezvýhradně přijat všemi složkami správy bez výjimky
počínaje ministrem a jeho náměstky až po řadové zaměstnance," říká Danielle
Germainová, manažerka programu e-governmentu firmy Information Technology
Association of America (ITAA). Dalším kritickým místem z hlediska federální
vlády je jejich přestárlá zaměstnanecká základna v oblasti IT. Nedávné průzkumy
ukázaly, že 60 % až 70 % z celkového počtu 70 000 federálních zaměstnanců IT
bude mít nárok na penzi v roce 2003. Proto je třeba podniknout kroky, které
zajistí infuzi nových pracovníků z oboru IT do federálních orgánů.
Marjorie Bynumová, viceprezidentka pro rozvoj pracovních sil v ITAA říká, že
pomoci mohou jen cílená pracovní školení, lepší platy i další hmotná
zainteresovanost a také pružnější politika při zaměstnávání lidí.

Stránky vítězů
Zde uvádíme seznam Webů, které byly v USA oceněny medailí eCitizen Service
Award jako nejlepší řešení v oblasti e-governmentu.
Webová stránka města Bostonu
(www.cityofboston.com)
Zvítězila v kategorii místní správy proto, že podporuje velký objem transakcí a
nabízí velmi širokou škálu různých oblastí služeb, kterou mohou lidé na této
stránce využít.
Občané zde mohou vyhledat různé informace o majetku a nemovitostech, mají
přístup k informacím ohledně daní z nemovitostí a majetku, mohou přidat nějakou
událost do kalendáře akcí pořádaných ve městě, požádat o formulář pro
registraci voličů k volbám, hledat oznámení o volných místech a prohlédnout si
zdravotní žebříček městských restaurací.
Úřad pro motorová vozidla ve Virginii (DMV)
(www.dmv.state.va.us/dmvnet/online.asp)
Zvítězil v kategorii státní správy na úrovni států unie za nejlepší služby
proto, že nabízí elektronickou alternativu prakticky pro všechny možné služby,
které by zákazník mohl obdržet, kdyby se postavil do fronty na příslušném úřadě.
Je tu možno provést např. následující akce: Změna adresy, vystavení SPZ,
vystavení zvláštní SPZ (památkové), administrace osobních identifikačních
čísel, koupě identifikačního průkazu, koupě SPZ, prodloužení platnosti
řidičského průkazu, prodloužení platnosti registrace vozidla, náhradní řidičský
průkaz, žádost o záznam u DMV, žádost o slyšení a možnost vyzkoušet si vykonání
vědomostní zkoušky.
Úřad pro bydlení a výstavbu (www.hud.gov)
Tento Web zvítězil na federální úrovni. Porotci zde ocenili velmi snadné
ovládací a navigační prvky a zákaznický obsah navržený specificky tak, aby byla
stránka přínosná pro všechny, kdo ji navštíví.
Je zde možno podat stížnost a dostat příslušnou odezvu, jsou zde příručky/
formuláře, elektronická čítárna návodů a příruček, jak se stát majitelem
vlastního domova i informací o tomto úřadu včetně rad, jak se domoci rady a
pomoci.
0 2747 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.