Elektronická výuka školám

Soutěž o řešení vhodné pro učitele i žáky Společnosti AutoCont On Line a Microsoft vyhlásily soutěž o nejlepší ...


Soutěž o řešení vhodné pro učitele i žáky
Společnosti AutoCont On Line a Microsoft vyhlásily soutěž o nejlepší
elektronický výukový materiál pro produkt Microsoft Class Server ve školním
roce 2004-2005. Soutěž má za cíl podpořit aktivitu a zájem škol o prezentaci
svých činností v oblasti tvorby a využívání elektronických výukových materiálů
v rámci výuky a samostudia žáků. Soutěže se mohou zúčastnit základní školy,
střední školy a učiliště se sídlem na území České republiky.
Obecným zadáním soutěže je tvorba výukového obsahu vhodného pro využití v
aplikaci Microsoft Class Server učiteli a studenty včetně metodické příručky
konkrétního využití materiálu ve výuce. Tato metodická příručka musí obsahovat
konkrétní a prakticky ověřený postup, jakým je možné navržený výukový materiál
zakomponovat do výuky či samostudia žáků.
Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit na internetové adrese
www.classserver.cz nejpozději do tohoto pátku. Na vyhotovení soutěžního
materiálu přitom budou mít čas do 11. května 2005. Poté jejich práce zhodnotí
odborná porota a 20. května 2005 se bude konat slavnostní vyhlášení. Soutěžící
mohou pro tvorbu soutěžních materiálů využít též projekt www.classserver.cz,
který zdarma nabízí vytvoření virtuální školy v rámci hostovaného řešení
produktu Microsoft Class Server 3.0 v prostředí školské sítě. Projekt Class
Server pro školy byl přitom spuštěn v říjnu 2004 a podílelo se na něm kromě
výše zmiňovaných firem i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V
průběhu pilotního provozu projektu Class Server pro školy mohou zájemci z řad
školské veřejnosti využívat jednotlivé služby projektu zcela bezplatně, a to
včetně používání elektronického výukového obsahu od českých výrobců a
poskytovatelů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.