Elektronické mýtné v sousedních zemích

V Evropě existuje více systémů, pro co se rozhodne ČR? Na německých dálnicích se začíná od 1. ledna 2005 vybírat m...


V Evropě existuje více systémů, pro co se rozhodne ČR?
Na německých dálnicích se začíná od 1. ledna 2005 vybírat mýtné pro nákladní
automobily nad 12 tun. Účtování má být realizováno pomocí systému kombinujícího
satelitní navigaci a komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů. V Rakousku
už podobný systém funguje od začátku letošního roku.
Zákon o mýtném na dálnicích v Německu předpokládá poplatky od 9 do 14 eurocentů
za jeden ujetý kilometr. Zohledněn má přitom být nejen počet kilometrů, ale
počet náprav soupravy a také emisní třída, což znevýhodní zejména řidiče
starších, životnímu prostředí více škodících vozů. Uvedené opatření se přitom
týká jen těch aut, jejichž celková hmotnost je podle technického průkazu vyšší
než 12 tun (na autobusy se mýtné rovněž nevztahuje).
Zpoplatněno bude celkem 12 tisíc kilometrů dálniční sítě (a to i těch, které
jsou v oblastech velkých měst, jako je Mnichov nebo Berlín). V této síti je
přibližně 2 200 nájezdů a výjezdů a také 251 křižovatek.
Na německých dálnicích se v současnosti pohybuje okolo 1,2 až 1,4 milionu
nákladních aut s celkovou hmotností na 12 tun, z čehož je asi 400 000 až 500
000 ze zahraničí. Německá vláda přitom očekává, že výnosy by mohly ročně činit
asi 2,2 miliardy eur a že plnou třetinu by mohli platit právě zahraniční
spediční společnosti. Podle německého tisku přitom roční provozní náklady na
vybírání mýtného dosáhnou 600 milionů eur.

Technické řešení
Pro provozování systému vybírání mýtného byla v Německu vybrána společnost Toll
Collect. Placení mýta přitom může být realizováno třemi základními způsoby
automaticky, pomocí internetu a konečně prostřednictvím speciálního terminálu.
Nejzajímavější je samozřejmě automatické řešení. To předpokládá, že si uživatel
nechá do svého nákladního vozu nainstalovat za průměrnou cenu 25 eur palubní
jednotku On-Board Unit (OBU), která však zůstává majetkem provozovatele a již
vyrábí společnosti Grundig a Siemens.
Tato jednotka má dvě základní komponenty. První z nich získává informace o
okamžité poloze vozu pomocí satelitního navigačního systému GPS. Ta je pak
prostřednictvím klasické zprávy SMS poslána do výpočetního centra společnosti
Toll Collect, která na jejím základě vyhodnotí, zda uživatel využívá dálnici,
či nikoliv.
Celá dálniční síť 12 tisíc kilometrů je totiž rozdělena do asi 5 200 úseků,
které jsou zpoplatňovány na základě došlé zprávy SMS. Ta je díky tomu, že jsou
veškeré informace o topologii dálniční sítě umístěny přímo v OBU, odeslána až
poté, co vůz placený úsek opustí. Tím se minimalizuje nejen komunikace mezi
vozem a systémem, ale i výše financí, které jsou pro sběr informací nezbytné.
Jednotka OBU je navíc ještě osazena modulem DSRC, který dokáže komunikovat s
kontrolními stanovišti umístěnými na asi 300 místech dálnice pomocí
infračerveného světla. Tato stanoviště slouží k ověření, zda nákladní vůz
skutečně za jízdu zaplatil, a díky infračervené kameře dokonce může zjistit
registrační značku vozu a zpětně dohledat, zda bylo mýtné řádně uhrazeno. Modul
DSRC má podle provozovatelů být schopen spolupracovat s dalšími evropskými
systémy pro vybírání mýtného, jako je například řešení od firmy Kapsch, jež je
mimo jiné realizováno v Rakousku a je postaveno na bázi mikrovlnné komunikace.
Firmware, který je v současné době nahrán do OBU, nedovoluje měnit zpoplatněné
úseky ani výši mýtného. To má umožnit až druhá verze softwaru připravená na
druhou polovinu příštího roku.
Druhým způsobem, jak se zaregistrovat pro jízdu nákladním vozem po německých
dálnicích, je internet. Na webových stránkách společnosti Toll Collect
(www.tollcollect.de) je možné se on-line zaregistrovat, zadat údaje o vozidle,
doby výjezdu a trase. Platbu lze přitom provést i předem a v případě nesnází ji
lze i stornovat. Podobně lze pro registraci využít i terminály, které mají být
umístěny na všech hraničních přechodech a také na vybraných dálničních
tankovacích stanicích či odpočívadlech, ve kterých platba může proběhnout i
přímo přes platební nebo kreditní karty. Má jich být celkem asi 3 500.
Zajímavé jsou i zavedené kontrolní systémy. Kromě on-line kontroly
prostřednictvím komunikace DSRC modulu a kontrolního stanoviště, který
popisujeme výše, bude v provozu i asi 300 mobilních jednotek (BAG), které mohou
kontrolovat kamiony za jízdy jednoduchým dotazem systému na registrační značku,
či přímá komunikace jednotek BAG s OBU vozidla (to nemusí uživatel ani
zaregistrovat). Zajímavé je, že BAG má při zjištění nedostatků právo kamion z
dálnice odklonit a také mu udělit pokutu až do výše 20 tisíc eur.
Co se týče České republiky, podle informací, které nám poskytli zástupci
společnosti Toll Collect, vstoupilo do systému pro automatické vybírání mýtného
v polovině listopadu tohoto roku asi 1 100 českých právních subjektů, kteří si
zaregistrovali asi 12 tisíc nákladních aut. Pro asi 8 000 z nich už jsou
jednotky OBU objednány a 2 600 vozů už je dokonce má nainstalováno. V Česku je
montuje v tuto chvíli asi 30 servisních firem. Celkově je v Německu
registrováno asi půl milionu vozů a 150 tisíc již jednotku OBU vlastní.

Konkurenční systém
V Rakousku byl systém mýtného spuštěn již začátkem letošního roku. Investorem
se přitom stala firma Asfinag, operátorem pak společnost Europass. Technické
řešení systému realizoval Kapsch. Stanovování mýtného se podle informací
společnosti Kapsch provádí plně elektronicky a během jízdy. Všechna vozidla s
povinností mýtného jsou totiž k tomu vybavena přístrojem OBU (on-board-unit),
který komunikuje s externími systémy prostřednictvím mikrovlnné techniky (tzv.
DSRC).
Síť komunikací podléhajících mýtu (v principu všechny dálnice a rychlostní
komunikace) zahrnuje asi 2 000 kilometrů, rozdělených do 800 částí, tedy úseků
mezi jednotlivými nájezdy a výjezdy a dálničními uzly. Na každém z těchto úseků
je vybudován portál s mikrovlnnou jednotkou, kterým se registruje každé projetí
vozidla s OBU.
Všechny mýtné stanice jsou spojeny s centrálou, aby tam posílaly údaje o
transakcích a kde jsou také spravovány veškeré účty. Dále je možné z centrály
řídit mýtné tarify a sledovat funkci systému - mikrovlnných jednotek i datových
vedení a v případě potřeby reagovat.

Mýtné v Česku
Česká republika hodlá v blízké době systém zpoplatnění dálnic pro kamiony také
zprovoznit, ale zatím není jasné, který systém bude zvolen a od kdy přesně bude
fungovat (ministerstvo dopravy hovoří nejčastěji o začátku roku 2007). Celkové
dopravní zatížení však ukazuje, že tento krok je zcela nezbytný.
Stejně jako v okolních státech by se měl týkat vozů s celkovou hmotností vyšší
než 12 tun, a to na asi 500 km dálnic, případně některých silnic 1. třídy. O
rok později se má opatření týkat i vozů nad 3,5 tuny, přičemž délka
zpoplatněných úseků by se měla údajně zvýšit až na 2 560 km.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.