Elektronické obchodování pro menší firmy

Společnost IBM ČR oznámila svou strategii pro nejbližší období a současně představila řešení StarterPack pro e-bu...


Společnost IBM ČR oznámila svou strategii pro nejbližší období a současně
představila řešení StarterPack pro e-business zaměřené především na malé a
střední firmy. Nosným prvkem ve strategii IBM bude i nadále podpora e-businessu
a využití zkušenností z této oblasti při rozvoji informační společnosti u nás.
Výrazným posunem je stále rostoucí podíl služeb na obratu firmy, který by měl v
roce 2003 dosáhnout až 70 % celkových příjmů. Zajímavým faktem je také postupný
přesun zájmu firmy z oblasti velkých bank, pojišťoven a průmyslových podniků do
segmentu malých a středních firem. I když velké firmy zůstávají stále důležitým
zdrojem příjmů IBM, právě perspektivnost sektoru malých a středních firem vedla
k vytvoření speciálních produktů zaměřených na tuto oblast.
Prvním z těchto produktů je řešení StarterPack pro e-business, které má umožnit
především malým a středním firmám vstup do světa elektronického obchodování.
Dvě varianty nabízejí buď poštovní server v kombinaci s aplikacemi pro týmovou
práci na Webu, nebo internetový obchod. StarterPack 1 je vhodný pro firmy
zavádějící nebo zdokonalující svůj stávající e-mail a prostředky pro komunikaci
se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. StarterPack 2 umožňuje firmám sestavit
on-line katalog a vytvořit vlastní internetové obchodní místo.
Problematikou elektronického obchodování se zabývá také konference "E-business
příštího tisíciletí" pořádaná 8. 9. září v Karlových Varech, která má být
diskuzním fórem představitelů nejvýznamnějších zákazníků IBM. Hlavním tématem
je, jak jinak, e-business a jeho budoucnost, a to převážně očima zákazníků a
nezávislých odborníků.
9 2425 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.