Elektronické obchodování v praxi

Elektronické obchodování je asi nejvíce vyslovovaným pojmem v oblasti IT za poslední rok, a to i díky velké reklamní ...


Elektronické obchodování je asi nejvíce vyslovovaným pojmem v oblasti IT za
poslední rok, a to i díky velké reklamní kampani společnosti IBM. Dnes vám ale
nabídneme pohled z druhé strany, ze strany zákazníka v tomto případě
elektroenergetické distribuční společnosti, která už dnes využívá některých
výhod elektronického obchodování a pracuje na zprovoznění dalších.
Pro segment distributorů elektrické energie je možnost komunikace se zákazníky
elektronickou cestou velmi lákavá, protože se zde dá dosáhnout výrazných úspor,
zefektivnění a zrychlení procesu odečtu spotřeby elektrické energie a
následného vyúčtování. Současný stav v tomto segmentu je takový, že většina
společností poskytuje služby stále tradičním způsobem. To znamená, že smlouvy o
odběru a odběrové diagramy se sjednávají osobně s konkrétním pracovníkem
obchodního oddělení. Papírovou cestou probíhá i poskytování informací o provozu
energetické sítě, platby záloh, fakturace, případně řešení pohledávek.
Autor dnešního hlavního článku zodpovídá za oblast informačních technologií u
společnosti Severomoravská energetika. Na základě svých zkušenností rozebírá
současný stav a směry dalšího rozvoje využití internetových technologií a
elektronického obchodování v elektroenergetických distribučních společnostech a
konkrétně v Severomoravské energetice (SME). Příspěvek popisuje také průběh a
výsledky pilotního projektu elektronického obchodování v SME a formuluje další
směry rozvoje a cíle v této oblasti pro nejbližší období.

9 1530 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.