Elektronický byznys se dnes stává neřízeným živlem

CT Group je společenství několika počítačových firem (CT Net Technologies, truconne, Xion,...), které se spolu komple...


CT Group je společenství několika počítačových firem (CT Net Technologies,
truconne,
Xion,...), které se spolu komplementárně doplňují. CT Group se nespecializuje
na žádnou produktovou řadu či na určitý segment zákazníků, jeho posláním je
nacházet řešení s vysokou přidanou hodnotou, řešení, která přinášejí klientům
konkurenční výhodu na trhu. Holding, který zaměstnává zhruba 150 lidí, má za
sebou řadu úspěšných projektů. Tím nejčerstvějším je projekt Expandia Banky,
kde byli lidé z CT Group autory analýzy a návrhu, další se přímo zúčastnili na
projektu bezpečnosti této banky. O projektu, ale zdaleka nejen o něm, jsme
hovořili s předsedou představenstva CT Group Janem Loužeckým a s vedoucím
analytikem dceřiné společnosti CT Net Technologies, s. r. o., a současně členem
představenstva CT Group, a. s., Jiřím Kašparem.
Co je podle vašeho názoru nejvýraznějším rysem CT Group?
Loužecký: Když budeme mluvit o CT Group, bude to povídání o aliancích. Ve svém
podnikání jsme vsadili na aliance mezi týmy, na aliance mezi firmami, na
aliance mezi produkty. Náš dnešní úspěch na trhu má jednoho společného
jmenovatele a tím je spolupráce. Spolupráce v rámci holdingu, ale také
spolupráce se zákazníkem, protože každá zakázka, kterou děláme, je společným
dílem nás i našeho klienta.
Náš holding není tvořen výhradně majetkově. Vstupují do něj i subjekty, které s
námi nejsou majetkově provázány, ale nacházejí s námi společnou řeč. Ať už v
marketingu, v obchodu nebo v realizaci.
A jací lidé nacházejí společnou řeč s CT Group?
Loužecký: Lidé schopní řešit problémy samostatně, a současně v kooperaci, lidé,
kteří mají snahu a vůli posunovat věci dopředu. Lidé, kteří poznali, že cesta
kupředu je postavena na spolupráci. Pokud tam toto všechno je a navíc ještě
určitá kompatibilita lidská, je to přesně ten člověk, který má u nás místo.
Práce
v naší společnosti rozhodně není o penězích, ale o šanci dělat na dobrých
věcech, zúčastnit se
dobrých projektů, přiučit se. Je o šanci profesionálně růst. To je základní
motiv lidí, kteří k nám přicházejí a zůstávají tady. Ti, kdo hledají jen peníze
či pohodlnou židli, ti brzy odcházejí.
Vraťme se teď k vašim projektům. Který z nich je vašemu srdci nejbližší?
Kašpar: Určitě největším dílem, kterého jsme se v poslední době zúčastnili, byl
projekt Expandia Banky. Představitelé holdingu Expandia došli k závěru, že
součástí struktury jejich společnosti by měla být i banka a vzhledem k tomu, že
se naše firma podílela na informační strategii holdingu Expandia, byli jsme
přizváni k přípravě projektu Expandia Banky. Po stanovení kritérií, jak by měla
banka vypadat, jsme zkoumali známá řešení informační podpory u nás i ve světě,
a když žádné z nich nevyhovovalo, byli jsme požádáni o vypracování vlastního
projektu vlastního řešení. Zvážili jsme přínosy i rizika tohoto kroku a myslím,
že docela odvážně jsme se rozhodli do toho jít. Termíny byly skutečně krkolomné
řešitelský tým se sešel na začátku července 1997 a 4. května 1998 se banka
otevřela pro lidi. V ostrém provozu však pracovala už od ledna 1998.
Loužecký: Toto řešení má i úplně novou dimenzi. Je to informační systém
elektronické banky, který je schopen nabídnout produkty, o nichž sami dnes
ještě nevíme, že mohou existovat, respektive nevíme, že by nám je banka mohla
nabídnout.
Prvním z nich je např. inteligentní revolvingový termínovaný vklad, který
periodicky nastavuje na běžném účtu klientem stanovený zůstatek a přebytek
peněz ukládá na revolvingovaný termínovaný vklad, kde jsou peníze lépe úročeny.
Klient přitom neztrácí dostatek disponibilní hotovosti.
Jaké ještě další možnosti tento váš produkt nabízí?
Kašpar: Zadání znělo tak, že máme vytvořit systém, jenž bude schopen podporovat
jakýkoliv nový bankovní produkt, který v budoucnosti vznikne. Naším úkolem bylo
vytvořit obecné jádro pro vznik a provázání bankovních produktů. To bylo z
jedné strany velice příjemné, protože jsme měli obrovský prostor, na druhé
straně to vyžadovalo opravdu hlubokou analýzu toho, co je vlastně společnou
podstatou bankovních produktů, či spíše produktů, které by klienti chtěli od
bank dostávat, a jaké jsou další možnosti rozšiřování jejich vlastností. Takže
cokoliv banka v budoucnu připraví, musí náš systém zvládnout. A zvládne.
Loužecký: Uvedu jednu hypotetickou a dosti odvážnou možnost. Systém je postaven
tak, že např. banka by jeho prostřednictvím mohla vést podnikateli účetnictví
či on-line evidovat jeho dosti podrobný obraz. Dnes, když si chce podnikatel
půjčit peníze od banky, musí absolvovat složitou anabázi, při které dokazuje
svoji důvěryhodnost a schopnost půjčku splácet. Pokud ovšem bude banka správcem
nejen finančních prostředků u ní uložených, ale bude mít i podrobné účetní
informace o podnikatelském subjektu, bude poskytování půjček pro banku mnohem
méně rizikové a nákladné a pro podnikatele méně problémové.
Projekt Expandia Banky velice úzce souvisí s pojmem elektronického bankovnictví
a elektronického podnikání vůbec. Jaké hlavní překážky na cestě k rozvoji
e-byznysu u nás vidíte?
Kašpar: Jsou v podstatě dvojí. Ta první leží v psychice firem, které nevědí, co
od e-byznysu čekat. Druhá je legislativní. Nicméně i za současné legislativní
situace lze realizovat projekty z oblasti elektronického podnikání, především
pokud jde o sféru business-to--business.
Loužecký: Elektronický byznys se stává živlem. Stejně jako živel je to cosi
neřízeného, něco, co nelze zastavit, co lze pouze usměrnit. Ti, kteří dnes do
e-byznysu investují, mají ještě možná malou návratnost. Ale zítra to bude
jinak. Doba přeje odvážným. E-byznys totiž není otázkou příštího století, je to
otázka konce tohoto století.
To je pravda, koneckonců i naše vydavatelství IDG si plně uvědomuje obrovské
možnosti elektronického podnikání...
Loužecký: Ano, IDG jako největší vydavatel počítačové literatury má, jak víme
na základě našich průzkumů, skvěle realizovanou logistiku výrobní, logistiku
distribuční, jediným háčkem je logistika peněz. Proto pracujeme spolu s IDG na
přípravě aliančního produktu, který jsme nazvali Elektronický abonent. Jedná se
o kombinovanou službu několika dodavatelů zákazníkovi, jejímž cílem je
nabídnout předplatitelům a čtenářům periodik IDG velice zajímavý produkt:
E-Produkt. Ten s využitím možností, jež nabízí elektronické bankovnictví,
poskytne čtenářům řadu služeb a výhod, o kterých ale teď ještě nesmíme mluvit.
Rozhodně se však mají vaši předplatitelé na co těšit.
A na závěr: jaké máte plány do budoucna?
Loužecký: Chystáme se vstoupit do několika aliancí a to již nikoliv jen s IT
společnostmi, ale i s odběrateli. Kromě již zmíněné aliance s IDG, Expandia
Bankou, IT společnostmi v holdingu, jde například o alianci s ČPD, první
společností, která má v předmětu podnikání elektronické pojišťovnictví. Naše
role tedy stále více přesahuje hranice čisté informatiky.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0597 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.