Elektronický obchod je ve fázi reálného využívání

Společnost Cisco Systems, největšího hráče na trhu síťové infrastruktury, pravděpodobně není třeba dlouze předst...


Společnost Cisco Systems, největšího hráče na trhu síťové infrastruktury,
pravděpodobně není třeba dlouze představovat. Známa je nejen svými produkty,
které tvoří základ dnešního internetu, ale třeba také programem Cisco
Networking Academy, jehož prostřednictvím ve spolupráci s vysokými školami
vzdělává nové síťové odborníky.
Společnost Cisco je rovněž jedním z hlavních partnerů konference Fórum eTime,
která proběhne ve dnech 20. a 21. května 2002 v pražském hotelu Diplomat. Při
této příležitosti jsme položili několik otázek Miloslavu Rutovi, řediteli české
pobočky Cisco Systems.

Jak hodnotíte aktuální vývoj v oblasti e-businessu?

Elektronický obchod se po svém procitnutí z "dot.com" euforie dostal do fáze
reálného pohledu na skutečnost. Fundamenty elektronického obchodu, jako jsou
zvýšení efektivity práce, snížení nákladů, globalizace, možnost zpřístupnění
služeb a informací 24 hodin a 7 dní v týdnu, vytvoření virtuálních
dodavatelsko-odběratelských řetězců či nový způsob vzdělávání a komunikace se
zaměstnanci zůstaly a převážná většina tradičních "kamenných" firem je začíná
cílevědomě zavádět do praxe. Elektronický obchod se tak dostal do fáze reálného
využívání a teprve nyní se začne projevovat jeho pozitivní přínos do fungování
soukromých firem, státních organizací a ekonomiky jako celku.

Co podle vás v letošním roce nejvíce ovlivní jeho rozvoj?
Hlavní vliv, i když to možná zní divně, bude mít na rozvoj e-businessu v České
republice stabilita a růst ekonomiky, které umožňují společnostem generovat
zisk a přesouvat hlavní pozornost vedení firem od prostého zajištění přežití
organizací k rozvojovým aktivitám. Elektronický obchod je v takovémto prostředí
ideálním nástrojem dalšího rozvoje či zefektivnění fungování jakékoliv
organizace. Zároveň věřím v pozitivní vliv uvedení elektronického podpisu do
praktického využívání. Tato skutečnost může vyřešit některá slabá místa v
elektronickém styku dvou neznámých subjektů. Nezanedbatelnou roli pak bude
určitě hrát i další zlepšení geografického i kapacitního pokrytí republiky
komunikační infrastrukturou a aktivní přístup státu i mnoha dodavatelů
e-businessových řešení k propagaci a implementaci internetu a elektronického
obchodu. Dá se očekávat, že v nejbližším období, stejně jako například u
mobilních telefonů, bude počet uživatelů a provozovatelů elektronického
obchodování růst geometrickou řadou.

Vaše firma je jedním z partnerů konference eTime. V čem pro ni spatřujete
hlavní význam této akce?
Naše společnost Cisco Systems se přímo nezabývá aplikacemi či řešeními
elektronického obchodování, nicméně si troufám tvrdit, že náš vlastní vnitřní
systém elektronického obchodování a koncepce využívání IT technologií
zaměstnanci, dodavateli, partnery i zákazníky patří k nejlepším na světě. Proto
si myslím, že by bylo škoda se o tyto pozitivní zkušenosti s účastníky
konference nepodělit. Navíc náš prezident a CEO John Chambers patří k
nejuznávanějším vizionářům internetu a elektronického obchodu. I zde si myslím,
že stojí za to se o jeho myšlenky, vize a nápady podělit s ostatními.
Ve své přednášce na konferenci se zaměřujete na přínosy technologií e-businessu
pro komunikaci uvnitř firmy.

Můžete blíže upřesnit její obsah?

Optimalizace využití lidský zdrojů, vnitropodniková komunikace a
vnitropodnikové vzdělávání jsou dnes dominantními pozitivními efekty
elektronického obchodování, i když toto tvrzení bude možná pro někoho
překvapující. Proto dříve, než se k tomuto tématu dostanu, je třeba zdůraznit,
že elektronický obchod nelze zjednodušit jen na pojmy a oblast B2B či B2C. Tato
část, kterou nazývám e-commerce a elektronický marketing, je jen jedním
segmentem komplexního pojetí koncepce elektronického obchodování. Celé řešení
elektronického obchodování lze modelově rozdělit do následujících stavebních
kamenů:
- výzkum a vývoj
- řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců, virtuální výrobní procesy a
logistika
- e-commerce, e-marketing
- poprodejní podpora
- vnitropodnikové finanční a informační systémy
- systémy optimalizace administrativních procesů
- vnitropodniková komunikace, distanční vzdělávání a řízení lidských zdrojů
Zefektivnění a zjednodušení vnitřních procesů, využití vnitropodnikového
intelektuálního kapitálu a eliminace neefektivních administrativních činností
pracovníků ve spojení s vnitropodnikovou komunikací jsou z mých zkušeností
neuvěřitelně mocnými nástroji na ovlivnění produktivity jakékoliv organizace a
na udržení pozitivní motivace jejích pracovníků. A právě nová řešení
vnitropodnikových systémů využívající internetových a intranetových technologií
ve spojení s konvergencí hlasových, datových a multimediálních komunikací dnes
nabízejí možnost rychlého a relativně finančně nenáročného zavedení těchto
řešení do praxe. Jejich zavedení poskytuje všem zaměstnancům pohodlné a
uživatelsky vstřícné rozhraní ke všem důležitým informacím a sdělením či
aplikacím a službám potřebným k jejich činnosti. Dále umožňuje vedení
společností a organizací udržet efektivní komunikaci a informovanost všech
zaměstnanců. Oddělením rozvoje lidských zdrojů nabízí ideální prostředí ke
kontinuálnímu vzdělávání a sledování úrovně kompetence a úrovně znalostí
zaměstnanců potřebných pro výkon jejich funkcí.
Hlavním momentem úspěšného zavedení takovýchto řešení ovšem není technologická
zdatnost ITC oddělení či dostatečný rozpočet na nákup ITC technologií, ale
vizionářská vyspělost vrcholového vedení podniku, které dokáže definovat
krátkodobou strategii a dlouhodobou vizi zavádění těchto řešení do existujícího
prostředí dané společnosti, paralelně s vytvořením podmínek pro motivaci
zaměstnanců tato řešení využívat a pro jejich ochotu otevřeně sdílet své
znalosti s ostatními. A právě strategií a zkušenostmi se zaváděním podobných
řešení doplněnými o konkrétní příklady využití naší společností se bude moje
přednáška zabývat.

Jaké jsou vaše osobní i firemní praktické zkušenosti z oblasti elektronického
byznysu?

Pokud bychom se měli do tohoto tématu pustit, znamenalo by to několik hodin
času, stránek textu a mnoho obrázků a schémat. Proto bych raději čtenáře pozval
na konferenci eTime, kde bude prostoru na příklady a zkušenosti mnohem více.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.