Elektronický papír z Palo Alta

Společnost Xerox dnes možná lituje toho, že před časem nechala usnout projekt elektronického papíru. Když se však ne...


Společnost Xerox dnes možná lituje toho, že před časem nechala usnout projekt
elektronického papíru. Když se však nedávno objevila konkurence, která nabízí
tento produkt komerčně, oprášené archivy laboratoří Xeroxu v Palo Alto vydaly
své plody.
Na počátku července Xerox oznámil, že spojil síly s chemickým gigantem 3M, aby
společně nabídly elektronický papír co nejširšímu okruhu zájemců. I když se
podle slov Boba Spragua z laboratoří Xeroxu nedočkáme elektronického papíru v
tomto tisíciletí, mohli bychom se v příštím desetiletí stát svědky postupného
ústupu "klasického" papíru z knih, novin nebo učebnic.
Technologie gyricon
Technologie Xeroxu se jmenuje gyricon a pracuje na stejném principu jako
Immedia firmy E Ink (viz CW 24). Elektronický papír je složen ze tří tenkých
vrstev. Zatímco krajní dvě jsou průhledné a zastávají funkci elektrod, ve
střední vrstvě jsou rozmístěny průhledné mikrokapsle naplněné kapalinou, v níž
plavou dvoubarevné kuličky. Ty mají z jedné strany kladný náboj a z druhé
záporný.
Podle toho, jaký náboj je přiveden do určitého místa spodní a horní elektrody,
obrátí se odpovídající strana kuličky v každé z kapslí k pozorovateli. Tím se
dosahuje změny barvy každého z bodů. K této změně dochází pouze při změně
polarity elektrod, takže elektronický papír uchovává vždy poslední známý stav.
Papír i tiskárny
Xerox souběžně s tímto novým médiem připravuje i "tiskárny", které budou
sloužit k "přepisování" obsahu podobně jako dnešní laserové nebo inkoustové
stroje. Samotný elektronický papír tak nebude muset být vybaven žádným
speciálním napájením ani ovládáním, protože ke změně stavu kapslí bude využito
vnější elektromagnetické pole vyvíjené "tiskárnou". A protože Xerox v minulosti
proslavily především kopírky, nikoho jistě neudiví, že se určitě objeví i
kopírovací stroje, které budou moci na elektronický papír přenášet i text z
klasického papíru nebo z rukopisu.
Xerox nezapomíná ani na milovníky ručně psaného textu. Připravuje totiž
současně i elektronické pero, kterým bude možno po papíru nejen psát, ale i
gumovat to, co se autorovi z nějakého důvodu nelíbí. Vzhledem ke stupni
miniaturizace pak bude moci elektronický poznámkový blok pojmout mnohem více
textu než jeho předchůdci z klasického papíru.
I když bude toto médium o něco dražší než klasický papír, díky své
recyklovatelnosti se určitě vyplatí ve většině kanceláří. Místo skartování
totiž postačí papír s tajným textem pouze přepsat jiným, nejlépe opět tajným
textem.

9 1880 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.