Elektronický podpis

Ministři zemí Evropské unie, do jejichž kompetence spadají telekomunikace, schválili na schůzce v Lucemburku, konané k...


Ministři zemí Evropské unie, do jejichž kompetence spadají telekomunikace,
schválili na schůzce v Lucemburku, konané koncem dubna, předběžnou právní
úpravu, která bude určovat pravidla používání elektronického podpisu.
Tento fakt je důležitý zejména z hlediska budoucího rozvoje elektronického
obchodování v rámci zemí EU. Směrnice vyžaduje od všech členských zemí přijetí
právní úpravy, která postaví digitální podpis na stejnou právní úroveň jako
podpis vlastní rukou, dále možnost certifikace podpisu třetí stranou a
specifikování technologií, které budou na podpisu účastny. Zákonná úprava má
zákazníkovi zaručit soukromí a druhé straně jistotu o autentičnosti zasílaných
dat. Návrh, který je kompromisem mezi dvěma názory na ověřování autenticity,
kdy podle jednoho stačí připojit elektronický podpis, podle druhého je třeba
ověřovat i tělo zprávy, nyní poputuje do Evropského parlamentu k
připomínkování, a poté zpět do Rady ministrů zemí EU k formálnímu schválení.
9 1049 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.