Elektronický podpis - další krok vpřed

K důležitému posunu došlo v otázce prosazování zákona o elektronickém podpisu. Pod patronací generálního ředitele...


K důležitému posunu došlo v otázce prosazování zákona o elektronickém podpisu.
Pod patronací generálního ředitele Svazu průmyslu Zdeňka Lišky se podařilo
dosáhnout dohody o spolupráci mezi Sdružením pro informační společnost a Úřadem
pro státní informační systém. Na základě této dohody poslanci v prvním čtení
návrh zákona většinou 176 hlasů postoupili k projednání ve výboru. Podle
vyjádření Vladimíra Mlynáře by mělo druhé a třetí čtení proběhnout na dubnovém
parlamentním plénu a Senát by zákon mohl schválit v květnu. Zásadní změnou
oproti původnímu návrhu, tak jak jej předložili poslanci Mlynář, Langer, Gross
a Svoboda, je možnost, aby bezpečné formy elektronického podpisu zajišťoval
kvalifikovaným certifikátem i ten poskytovatel certifikačních služeb, který
nemá akreditaci dohledového orgánu, pokud bude postupovat striktně podle
podmínek daných zákonem. Stalo se tak na doporučení Direktivy EU, která je v
tomto ohledu velmi liberální.
0 0202 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.