Elektronický podpis: Hrst čísel

Přijetí zákona o elektronickém podpisu bylo jistě velmi důležitou událostí. Jaké názory na tento institut jako tako...


Přijetí zákona o elektronickém podpisu bylo jistě velmi důležitou událostí.
Jaké názory na tento institut jako takový panují ve všeobecné populaci? Co si
myslí návštěvníci našich webových stránek? Pokusili jsme se shromáždit výsledky
hned několika anket.
Jako první se podívejme na výsledky agentury AISA (viz titulní strana).
Výsledky v podstatě nejsou nijak překvapivé. Podstatně rychlejší uplatnění
elektronického podpisu předpokládají uživatelé Internetu (ale i zde 15 % vůbec
neví, o co se jedná). Můžete snadno porovnat graf na této straně s poměry v
grafu na straně 1. Stejně tak odpověď na otázku agentury AISA vykazuje
závislost na věku, vzdělání a příjmové skupině, nemá však žádnou souvislost s
pohlavím nebo velikostí bydliště respondentů.
Stejnou otázku jako AISA jsme položili i čtenářům našich webových stránek.
Výsledky můžete porovnat s názory uživatelů Internetu, "vyselektovaných" z
obecné populace v průzkumu AISA. Jak vidíte, snad až na lehký rozdíl ve vlastní
formulaci odpovědí spolu výsledky dobře korespondují.
Jako poslední statistiku vztaženou k problematice elektronického podpisu vám
přinášíme výsledky agentury DEMA. Z jejích výsledků (opět vztažených na obecnou
populaci) je podle mého názoru nejpřekvapivější zjištění, že pouze 39 %
respondentů se domnívá, že následkem institutu elektronického podpisu dojde k
zefektivnění státní správy. Přitom podstatné zjednodušení styku občana s úřady
je podle mého názoru tou nejpodstatnější změnou, kterou elektronický podpis
přinese (nebo by alespoň přinést měl).
Stejně tak jen menšina respondentů soudí, že institut elektronického podpisu
omezí možnost korupce úředníků.
Jinak výsledky agentury DEMA celkem logicky ukazují, že elektronický podpis
přispěje k rozvoji e-commerce, přiblíží nás k EU a přinese pozitivní efekt pro
firmy i národní hospodářství.
Co se týče rozdělení respondentů, skupinou, která se velmi výrazně odlišuje od
zbytku populace, jsou ve výzkumu agentury DEMA lidé, kteří soukromě podnikají.
I zde se však pouze polovina respondentů domnívá, že by mohlo dojít ke zlepšení
funkce státní správy. Jak se zdá, respondenti jsou značně kritičtí ke státní
správě jako takové a mají pochybnosti o tom, zda jeden přijatý zákon může její
funkčnost podstatněji ovlivnit.(pah)
0 2184 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.