Elektronický podpis politickou kauzou

Nejvýznamnější počin od dob Marie Terezie až taková slova někdy zaznívají na adresu přijetí zákona o elektronick


Nejvýznamnější počin od dob Marie Terezie až taková slova někdy zaznívají na
adresu přijetí zákona o elektronickém podpisu. Jeho návrh zaštítila čtveřice
poslanců, kteří si byli sice vesměs blízcí věkem, ale jejich stranické zařazení
bylo velmi rozdílné a pokrývalo téměř celé politické spektrum zastoupené v
našem parlamentu.

Když se podařilo návrh v parlamentu prosadit, hovořilo se téměř o nové etapě
české politiky. Od té doby je však tak trochu ticho po pěšině. Za zákonem totiž
nenásledovaly očekávané prováděcí předpisy, a celá problematika elektronického
podpisu se začíná poněkud topit v diskusích o detailech. Rozhodně ovšem
nemůžeme zatím mluvit o kritické situaci ostatně právě jisté zpomalení procesu
prosazování elektronického podpisu do praxe bylo důvodem schůzky, která se
konala v květnu v Tuchlovicích a o jejíchž výsledcích také informujeme v dnešní
Cover story. Nepochybným přínosem pro urychlení elektronizace veřejné správy by
byla podle mnohých osobnost "executive leadra", který by si problematiku
informatizace společnosti vzal skutečně za svou (včetně někdy únavného a
otravného dotažení věcí do konce) a nevnímal ji jen jako módní téma, které
pomáhá nasbírat body v předvolebním období. Nutností bude i překonání stále
přetrvávajícího rezortismu státní a veřejné správy. Informace a data jsou totiž
pro mnohé úředníky symbolem jejich moci a z toho pramení bytostný odpor sdílet
je s ostatními rezorty.
Samozřejmě, že většina diskusí ohledně elektronického podpisu se týká jeho
bezpečnosti. Hovoří se jednak o zabezpečení ze strany certifikační autority,
tedy toho, kdo ověřuje a zaručuje pravost elektronického podpisu, jednak o
možnosti prolomení použitého šifrovacího systému a v neposlední řadě také o
bezpečnosti ze strany uživatele takového podpisu. O tom, zda skutečně můžeme
svěřit své osobní údaje pod ochranu "elektronického pera", si můžete přečíst v
dnešní Cover story uvnitř čísla.
1 1241 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.