Elektronický podpis - realizace pokulhává

Zákon definující problematiku elektronického podpisu je u nás realitou již řadu let, ale jeho využití stále neodpov


Zákon definující problematiku elektronického podpisu je u nás realitou již řadu
let, ale jeho využití stále neodpovídá tomu, co by bylo v současné době
potřeba. Přitom už zdaleka nejde jen o obligátní daňové přiznání odeslané na
finanční úřad z poklidu domova. Jedná se už o celou řadu služeb, které může a
časem i musí nabídnou státní správa nebo privátní sektor. První vlaštovky se už
objevují, ale zatím není nad čím příliš jásat.
Když jsem nedávno hovořil se starostou jedné z obcí středočeského kraje, jak to
na jeho úřadě vypadá s využitím elektronického podpisu, odpověděl mi, že na to
obec nemá peníze. Po mém úžasu a upozornění, že vydání takového podpisu stojí
řádově stovky korun a že se ministr informatiky Vladimír Mlynář po
katastroficky špatném využívání e-podpisu v loňském roce dokonce uvolil náklady
s vystavením elektronického podpisu za první rok obcím zaplatit, mi odpověděl
ještě pikantněji: "A kdo to za nás zaplatí příští rok?"
Z toho plyne jasné ponaučení: Elektronický podpis, respektive jeho reálné
nasazení, není ani tak o legislativě, která je samozřejmě nezbytná, či o
prováděcích předpisech, ale zejména o lidském přístupu a o chuti se v této pro
mnohé úředníky nové věci nějak angažovat.
I když zákon platí již řadu let, výčet státních orgánů či institucí, které
důvěryhodnou elektronickou komunikaci s občany umožňují, není příliš velký. Jde
například o finanční úřady, o Českou správu sociálního zabezpečení, či vybrané
zdravotní pojišťovny. Podle odborníků by k rozvoji přispělo i to, kdyby jedinou
certifikovanou nebyla pouze společnost První certifikační autorita, ale i
další. Mnoho indicií ukazuje, že by další mohli následovat již velmi brzy. Jak
se ale na rozvoji může podílet nedávná novela zákona o elektronickém podpisu,
se vám pokusíme přiblížit v této Cover Story.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.