Elektrony místo světla

S tím, jak houstne struktura integrovaných obvodů, zvyšuje se i jemnost ukládání jednotlivých součástek. V současno...


S tím, jak houstne struktura integrovaných obvodů, zvyšuje se i jemnost
ukládání jednotlivých součástek. V současnosti se k výrobě čipů využívá
litografických postupů, které jsou ovšem omezeny vlnovou délkou použitého
světla.
Prozatím se problém řeší posouváním ke kratším a lidskému oku už neviditelným
vlnovým délkám, i toto řešení má ovšem své meze. Navíc vyžaduje čím dál vyšší
nároky a náklady na použité technologie. Nyní IBM ve spolupráci s japonskou
firmou Nikon zveřejňuje výsledky práce svých vědců, kteří se rozhodli nahradit
světlo elektrony.
IBM používá elektronů při výrobě čipů již několik desetiletí, s ohledem na
nízkou rychlost výroby se však prozatím omezovala pouze na procesory velkých
sálových počítačů. V případě masové produkce pro osobní počítače je ovšem třeba
postup urychlit, což se nyní skutečně podařilo.
Zatímco u litografického principu je celý čip vyroben na jedno "nasvícení",
použití elektronů vyžaduje proces podobný principu televizní obrazovky. "Obraz"
čipu se tedy skládá po bodech srovnaných v řádcích, po kterých přejíždí paprsek
elektronů. Tento postup je mnohonásobně pomalejší.
Princip nové technologie ovšem umožňuje zpracovávat desítky řádků současně, a
tím i podstatně urychlit proces výroby. Pokud se navíc daří "ostřelovat"
proudem elektronů více řádků současně, dá se očekávat, že časem se povede
ozářit celou plochu v jednom cyklu. Protože se však jedná teprve o první
laboratorní výsledky, budeme si muset na zavedení této metody do běžné výroby
ještě několik let počkat.
0 0677 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.