Embedded systémy středem pozornosti

Rostoucí popularita embedded systémů je do značné míry důsledkem hlavních průmyslových trendů jde např. o dostupno...


Rostoucí popularita embedded systémů je do značné míry důsledkem hlavních
průmyslových trendů jde např. o dostupnost stále výkonnějších a levnějších
procesorů, jakož i levných pamětí. Analytikové dále poukazují na další faktory
spojené s očekáváním výrobců i samotných uživatelů.
Prvním faktorem je skutečnost, že se začínají objevovat snahy o prosazení
operačních systémů pro embedded zařízení založených na zavedených standardech.
Současné trendy ukazují, že trh je rozpolcený díky vývojářům používajícím velmi
často kombinace komerčních, volně šiřitelných a proprietárních operačních
systémů. To vede přední producenty operačních systémů k záměrům pokusit se na
tomto trhu prosadit ve větším měřítku.
Typickým příkladem může být Microsoft se svým operačním systémem Windows CE
3.0/Pocket PC. Zcela zásadní roli (nejen) pro něj hraje oblast PDA a mobilních
telefonů umožňujících přístup na Web. Proto také jeho aktivity směřují zejména
ke zlepšení vlastností operačního systému v oblasti networkingu a bezdrátové
komunikace. Na přelomu 2001/2002 by se měl objevit Whistler Embedded, jehož
betaverze byla uvedena už koncem loňského roku (embedded verze Windows 2000 se
tedy po opoždění NT Embedded 4.0 nedočkáme).
Důležitou roli hraje i společnost Sun Microsystems, která ve spolupráci se
svými partnery vyvinula standard Java 2 Micro Edition (J2ME) programovací
jazyk, který kombinuje JVM (Java Virtual Machine) se sadou API pro použití v
embedded aplikacích.
Opomenout nesmíme ani Linux, jehož distributoři začínají rovněž věnovat
pozornost malým zařízením. Kupříkladu Red Hat For Embedded Developers firmy Red
Hat Software nabízí sadu nástrojů pro vývojáře zamýšlející vytvářet open-source
aplikace pro zařízení založená na embedded systémech, která mohou mít pouhých
32 KB paměti.
S tím, jak se embedded systémy prosazují ve stále větším měřítku, začíná být
zřejmé, že jako vítězové vyjdou z konkurenčního boje ti, kteří budou schopni
vyvinout a prosadit své aplikace v podnikové sféře. Podnikům se pak na druhé
straně dostane možnosti rychlejších inovací, především pokud jde o rozšíření
nabídky služeb zákazníkům. Míra pozornosti věnovaná ještě před několika málo
lety vývoji embedded aplikací značně zaostávala ve srovnání s oblastí osobních
počítačů. Tato mezera se však začala velmi rychle dorovnávat. Důkazem může být
např. Multi 2000 IDE firmy Green Hills Software běží pod Windows a UNIXem a
umožňuje vyvíjet v množství jazyků, včetně C, C++, Embedded C++ a Fortranu.
Toto prostředí navíc disponuje některými funkcemi známými desktopovým vývojářům
(ověřování run-time error, ladění na úrovni zdrojového kódu, kontrolu verzí
nebo vzdálené ladění) pro množství cílových prostředí. Inovace v samotných
integrovaných vývojových prostředích určených speciálně pro embedded systémy
podstatně redukují časovou náročnost vývoje, s čímž samozřejmě souvisí i
snížení příslušných nákladů.
Neustále pokračující rozmach využití Internetu jak ze strany uživatelů či
zákazníků, tak ze strany podniků a firem má na rostoucí popularitě embedded
technologií nezanedbatelný vliv. Takové systémy mají velmi dobré předpoklady
pro další expanzi na trzích networkingu a komunikací. Konkrétně například
podpora protokolů TCP/IP a SMTP je u embedded systémů používaných v handheldech
už prakticky samozřejmostí. Snadno může být integrován i standard SNMP, čímž
bude zajištěna jednoduchost monitoringu provozu a updatování informací o
konfiguraci použitím standardních nástrojů pro monitorování sítí.
Budoucnost embedded systémů je v souvislosti s rozmáhajícím se trendem
pervasive computingu ("všudypřítomných počítačů") a s pokračujícím pronikáním
Internetu do všech oblastí běžného života přinejmenším růžová. Rychle klesající
ceny a rostoucí inteligence jsou nepochybně ideální kombinací, z níž mohou jen
získat jak podniky, tak jejich zákazníci.
1 0069 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.