Emotikony a další internetový těsnopis

Emotikony jsou symboly, které obvykle reprezentují stylizované výrazy obličeje. Jsou vytvářeny především z krátkýc...


Emotikony jsou symboly, které obvykle reprezentují stylizované výrazy obličeje.
Jsou vytvářeny především z krátkých sekvencí interpunkčních znamének a
používají se k vyjádření určitého citového obsahu zprávy posílané e-mailem nebo
SMS. Jiné typy takzvaného internetového těsnopisu zahrnují různé zkratky slov.
Elektronická pošta a internetové diskusní skupiny představují velice efektivní
způsob digitální textové komunikace. Přesto však oba tyto nástroje sdílejí
jeden výrazný nedostatek: jejich skromný ASCII text nedokáže předat jemné
výrazové nuance, kterými jsme zvyklí doprovázet své vyjádření, například tón
hlasu nebo gesta. Ty přitom při přímém vizuálním nebo hlasovém kontaktu s
druhou osobou hrají nesmírně důležitou roli.
Jedním z možných řešení této situace se staly zkratkové značky, které byly
sestaveny tak, aby sdělovaly určité postoje, nálady a emoce. Tyto symboly se
vžily pod pojmem emotikony (emoticons). Nejznámější značkou se stal takzvaný
smajlík (smiley), na bok položená verze usmívajícího se obličeje, který původně
vytvořil Harvey Ball v roce 1963 jako ozdobný špendlík a jehož grafická podoba
nebyla nikdy chráněna obchodní značkou. Tato originální grafika se postupně ze
špendlíku dostala v podobě symbolu :-) až do běžných e-mailů a krátkých
textových zpráv SMS. Od chvíle, kdy se smajlík začal v e-mailech objevovat, se
komunikace přes internet nadobro změnila.

Jak to začalo
Elektronická pošta vznikla na internetu asi před 30 lety a uživatelé většinou
pracovali se svým e-mailem na terminálech, které měly jediný typ písma o jedné
velikosti a navíc nenabízely ani všechna potřebná písmena. V roce 1979 Kevin
McKenzie z MsgGroup Arpanetu přišel s nápadem, že by bylo možné rozšířit sadu
interpunkčních znamének, která používáme. Pokud například chceme naznačit, že
určitá věta je myšlena poťouchle, s ironickým nadhledem, napíše se to takto:
"Jistě víte, že souhlasím se všemi nařízeními našeho vedení ;-)." Znak ";-)" má
navodit ironický podtext. Ačkoli první reakce nebyly zrovna nadšené, nápad se
postupně ujal a byl rozvíjen o další varianty s použitím různých interpunkčních
znamének. Dokonce byly napsány knihy, kde jsou uvedeny a popsány jednotlivé
emotikony, a na internetu existuje řada seznamů se stovkami těchto značek. V
praxi se jich ale běžně používá jen několik. V osmdesátých a v devadesátých
letech výrazně vzrostla popularita diskusních skupin a chat--roomů
používajících pouze text. Mnozí jedinci, kteří posílali své příspěvky do
diskusních fór, se snažili o sarkasmus a ironii, ale chybějící možnost, jak
vyjádřit citový obsah zprávy, způsobila, že příjemci zpráv začali brát vážně
různé narážky a poznámky, které tak původně nebyly míněny. To vedlo až k různým
sporům. A některé problémy tohoto druhu vyřešilo i zde právě zavedení emotikonů.
Jen zkratka Vedle emotikonů se začala vyvíjet i jakási těsnopisná verze jazyka
pro internet. Do určité míry má sloužit k časovým úsporám, neboť je rozhodně
efektivní, pokud se některé běžně (a často) používané fráze nahradí obecně
známými zkratkami. Některé z vytvořených zkratek také získaly významný citový
obsah.
Většina zkratek pochází z angličtiny, některé z nich se však používají
globálně. K těm patří například ICQ (I seek you hledám tě), AFAIK (as far as I
know pokud vím), ASAP (as soon as possible jak nejdříve to půjde), IMO (in my
opinion podle mého názoru) nebo THX (thanks díky).
Devadesátá léta nepřinesla v tomto směru žádnou změnu, ale na přelomu milénia
vznikl zcela nový typ zkratkovitě interpretovaných informací, který nesouvisí
ani tak s e-mailem, jako s rozmachem textových zpráv posílaných přes pagery a
mobily.
Zvláště mezi teenagery a mladými profesionály vzrostla popularita SMS zpráv
(short messaging service), umožňující rychlou výměnu informací např. v průběhu
vyučování nebo pracovních porad. Objevila se mnohem hutnější verze psaní ve
zkratkách a byl pro to dobrý důvod. Zadávat text do pageru nebo mobilního
telefonu, který má typicky klávesnici s 12 tlačítky, je docela zdlouhavý úkon.
Všechno, co usnadní a zkrátí proces zadání, je velice vítané.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.