Emulátory aneb aplikace pro Linux trochu jinak

Budoucnost každého operačního systému stojí do značné míry na aplikacích. Kromě nativních aplikací můžeme ovše...


Budoucnost každého operačního systému stojí do značné míry na aplikacích. Kromě
nativních aplikací můžeme ovšem využít i emulátory jiných operačních systémů.
Linux Torvalds, autor operačního systému Linux, kdysi v interview pro magazín
Linux Journal (http://www.linuxjournal. com/) prohlásil, že by byl raději,
kdyby pro Linux vznikaly nativní aplikace. Tuto cestu preferuje před vytvářením
různých emulátorů jiných platforem. O nativních aplikacích bylo již napsáno
mnoho v posledních letech se přední světové společnosti (jmenujme např. Compaq,
IBM, Novell, Oracle, Sybase, Informix nebo třeba i SAP) předhánějí v oznámeních
nativní podpory svých produktů.
Cesta emulátorů je vcelku opomíjena podívejme se tedy, jak na tom Linux je s
emulací jiných aplikačních prostředí.
Emulace DOSu
Tento operační systém (dá-li se tak DOS, tedy jednouživatelský jednoprocesový
systém, vůbec nazvat) je stále ještě v komerčním prostředí dosti často používán
a to hned z několika důvodů. Jedním z hlavních důvodu jsou asi používané
aplikace, na kterých je velká část společností závislá a mají obavy z jejich
nasazení v prostředí Windows.
Dalším důvodem může být např. cena za upgrade na verzi pro jiné operační
systémy apod. Ale těmito důvody se zde zabývat nebudeme podívejme se raději,
jak je na tom Linux s podporou aplikací napsaných pro operační systém DOS.
Emulace DOSových aplikací byla jednou z prvních, která byla pro Linux dostupná
mnoho linuxových vývojářů si totiž v době vzniku Linuxu uvědomilo, že je zatím
velký nedostatek aplikací pro Linux, a tak začali přemýšlet nad tím, jak
emulovat DOSové prostředí. Vývojáři dali hlavy dohromady a zrodil se pro-gram
DOSemu (http://www.dosemu.org/), který je standardní součástí mnoha současných
distribucí Linuxu.
Program DOSemu běží jak v textovém prostředí (tedy na linuxové konozoli nebo v
emulátoru terminálu v prostředí X-Window), tak také v prostředí X-Window (jak
vidíme na přiloženém obrázku).
Emulátor DOSemu je téměř dokonalý (ačkoli má ještě nějaké mouchy např. ve
správě paměti apod.) a je pro přechod z DOSu na Linux velmi vhodnou pomůckou. V
DOSemu si dokonce můžete nainstalovat Windows 3.11, samozřejmě pokud vlastníte
jejich licenci, a provozovat i aplikace napsané pro Windows 3.11 ale, jak si
ukážeme později, je to zbytečné. Emulátor DOSemu obsahuje packet driver a proto
je možné jej připojit např. i ke stávajícím sítím Novell NetWare, což otevírá
nové, netušené možnosti.
Poslední verzí DOSemu stabilní řady je DOSemu 0.98.6, vývojářská verze má v
tuto chvíli číslo 0.99.10.
Emulace Windows
Emulace Windows je již poměrně složitější, ale i přesto je možné některé
aplikace pro Windows spouštět i na Linuxu. Existuje dokonce několik možností
komerční Wabi, SoftWindows nebo nekomerční Wine (http:// www.winehq.com/).
Wine je implementací aplikačního rozhraní Windows 16/32 na unixových operačních
systémech; jako rozhraní pro grafiku je přitom využit systém X-Window. Wine
není v pravém slova smyslu emulátor (alespoň to tvrdí zkratka Wine Is Not
Emulator), obsahuje jednak knihovnu winelib, která umožňuje přenos aplikací pod
Linux a také umožňuje spouštět nemodifikované binární programy pro Windows
(zatím pouze některé).
Macintosh
Dalším z oblíbených operačních systémů je MacOS. Na počítačích Macintosh
pracuje velká část grafických studií a bez emulace aplikací by pro ně Linux byl
nemyslitelným luxusem.
I když v poslední době se velmi používaná aplikace Adobe PhotoShop dá
(přinejmenším podle zastánců free softwaru) nahradit např. volně šiřitelným
programem Gimp (http://www.gimp. org/) bežícím přímo pod Linuxem, stále zůstává
řada dalších macovských programů. Proto přišla společnost ARDI (http://
www.ardi.com/) s emulátorem prostředí MacOS s názvem Executor.
Executor je komerční aplikace, ale k dispozici je i omezená demoverze a to
nejen pro Linux, ale i pro Windows. Visual Basic
Ani v případě, že používáte Visual Basic, nemusíte se obávat, že aplikace již
dříve napsané vám budou na Linuxu k ničemu. Existuje totiž projekt VBVM, jehož
cílem je připravit skutečně přenosnou implementaci virtuálního stroje Visual
Basicu již hotová část projektu vám umožní spustit jakoukoliv aplikaci napsanou
ve Visual Basicu verze 6.0 na kterémkoli linuxovém počítači.
Samozřejmostí je existence demoverze zmiňovaného produktu najdete ji na serveru
společnosti Softworks Limited (http://SoftworksLtd.com/).
Ostatní platformy
Linux (resp. programy pro něj) dokáží emulovat i spoustu dalších platforem
např. Amiga, Commodore 64, Atari, ZX Spectrum a další. Linux dokonce podporuje
běh aplikací napsaných pro operační systémy podporující Intel Binary
Compatibility Standard (iBCS), tedy standard pro tvorbu binárních aplikací na
platformě Intel mezi tyto operační systémy patří např. SCO UnixWare a další.
Virtuální PC
Všechny zmíněné možnosti emulace byly pouze emulací operačního systému či
prostředí jedné platformy. Ale linuxové programy dokáží simulovat i kompletní
počítač pokud si například vyzkoušíte VMware (http:// www.vmware.com/) nebo
volně šiřitelný emulátor Bochs (http:// www.bochs.com/), můžete si na svém
počítači vytvořit jeden či více virtuálních PC a v nich mít nainstalován jiný
operační systém nejčastěji se samozřejmě počítá s kombinací Linux/Windows NT.
Minimálně o VMwaru si v Computerworldu budete moci ještě přečíst rozsáhlejší
materiál.
Závěr
Snad se mi i v tomto krátkém článku podařilo ukázat, že Linux není samotářem,
ale že dokáže spolupracovat nejen s unixovými systémy, ale i s operačními
systémy Windows a dalšími.
Ostatně jiná cesta by mohla Linux těžko dovést k úspěchu.
9 1074 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.