Emulátory sítí WAN

Rozsáhlé testování aplikací a síťových zařízení je nezbytné kvůli tomu, aby provozovatel získal informace o tom,...


Rozsáhlé testování aplikací a síťových zařízení je nezbytné kvůli tomu, aby
provozovatel získal informace o tom, jak se celá infrastruktura chová při
různých podmínkách síťového provozu. Naštěstí tady existují zařízení označovaná
jako WAN emulátory, která jsou schopna usnadnit vývojářům a IT manažerům testy
v laboratorních podmínkách, a to při emulaci téměř jakýchkoliv podmínek WAN
sítě při zachování pohodlí spojeného s lokální sítí. Ethernetově orientované
WAN emulátory jsou schopny nahradit celou WAN infrastrukturu jako dálkové
datové spoje a přístupová zařízení WAN (třeba směrovače nebo modemy). Díky tomu
pak je možné realizovat testy chování aplikací i příslušných WAN zařízení
prostřednictvím jediného ethernetového systému umístěného v lokální síti
testera.
Zmíněné emulátory se do testovací sítě instalují jako mosty nebo směrovače,
které propojují dva různé segmenty lokální sítě. Síťové zařízení nebo aplikace,
které by měly být instalovány na druhém konci WAN linky, jsou ve skutečnosti
instalovány na opačném konci WAN emulátoru. Uživatel pak zvolí hodnoty
klíčových parametrů WAN spoje, jako je například propustnost linky, latence,
stupeň ztrát datových paketů, úroveň bitových chyb a podobně. Příslušný WAN
emulátor pak tyto charakteristiky aplikuje na provoz, který skrz něj prochází.
Tím, jak ethernetové rámce procházejí emulátorem směrem na opačnou stranu sítě,
jsou na ně aplikovány parametry WAN linky předem stanovené testerem v první
řadě jde o procesy, se kterými se vyslaný datový blok setká hned v prvním WAN
zařízení na cestě přes linku LAN. Emulátor umístí přicházející rámce do fronty,
aby čekaly na to, kdy budou moci být transportovány. Tato fronta je nastavena
na maximální úroveň tak, aby odpovídala chování skutečného WAN zařízení, a může
obsahovat i řadu pravidel včetně ztráty rámců v případě, že se obsazení fronty
přiblíží svému kapacitnímu maximu.
Když se ethernetový rámec dostane až na čelo zmíněné fronty, může vstoupit do
procesu označovaného jako emulace přenosu dat. V něm je exaktně stanoveno, jak
dlouho je nutné každý rámec přenášet vše v závislosti na jeho velikosti a na
propustnosti odpovídající WAN linky. Například rámec o velikosti 1 500 bajtů je
na klasické lince E1 přenášen přibližně 8 milisekund.
Aby byla stanovena doba přenosu datového bloku co nejpřesněji, ethernetové WAN
emulátory musejí také vzít v úvahu všechny rozdíly v režii linkové vrstvy při
aplikaci jiného datového bloku, než je právě ethernetový rámec. Musejí být
aplikovány i další faktory režie spojené s přenosem datových bloků, jako jsou
například hlavičky paketů při využití VPN spojení. Emulace podmínek
Když je proces přenosu datového rámce realizován, přidá WAN emulátor do celého
postupu i efekty spojené se samotnou WAN linkou, třeba ztráty nebo zpoždění.
Rámce jsou odstraňovány na základě přednastavených parametrů jako stupeň ztrát
paketů nebo úroveň bitových chyb, což jsou ukazatele spojené se zahlcením nebo
zkomolením na lince. Ztráty rámců mohou být modelovány jako náhodné nebo ve
speciální podobě (ta může odpovídat specifických ztrátovým charakteristikám
konkrétní WAN technologie). WAN emulátor pak pozdrží datový blok po dobu, jež
se rovná předkonfigurovanému celkovému času zpoždění na lince, což je čas,
který data stráví při průchodu přes WAN spoj. V rámci tohoto procesu je brána v
úvahu jak latence, kterou způsobuje vzdálenost obou komunikujících bodů (což
třeba v případě satelitního spoje může představovat i stovky milisekund), tak i
zpoždění způsobené opakovaným přenosem dat či jinými událostmi, se kterými se
lze na WAN lince setkat. Celkové zpoždění je pak často stanovováno jako
konstantní hodnota (to je případ terestriálních spojů) anebo jako proměnná
veličina (například u bezdrátových, satelitních či kombinovaných WAN sítí).
Ethernetové rámce jsou samozřejmě také odesílány i z opačné strany WAN
emulátoru a jsou na ně aplikovány stejné charakteristiky jako v případě výše
popisovaného emulovaného iniciačního přenosu přes WAN linku. Vzhledem k tomu,
že jsou ethernetové WAN emulátory schopny v laboratorních podmínkách díky
nastavení parametrů reálného WAN spoje výkon aplikací testovat a případně i
řešit vzniklé problémy, jsou tato zařízení velmi hodnotná jak pro vývojáře,
kteří jsou tak schopni emulovat síťová prostředí svých klientů, tak i pro IT
manažery, jež si mohou ohodnotit výkon jednotlivých produktů a zároveň vyřešit
výkonnostní nedostatky svých aplikací.(pal) 6 1595

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.