Encarta 98 de luxe

Microsoft Encarta 98 je již čtvrté recenzované vydání této encyklopedie. O přízeň uživatele se uchází ve velmi si...


Microsoft Encarta 98 je již čtvrté recenzované vydání této encyklopedie. O
přízeň uživatele se uchází ve velmi silné sestavě celkem 4 CD. Proti minulému
ročníku se rozrostl rozsah základní encyklopedie na 2 CD, atlas se
transformoval na virtuální glóbus, pro zlepšení uživatelského komfortu byl
přidán na samostatném CD Research Organizeru.
Instalace
Instalace je samostatná pro každý ze 3 modulů. Research Organizer se instaluje
z CD, avšak běh je již z pevného disku. Na disku zabírá celá encyklopedie, a to
spolu s Research Organizerem, 23,5 MB, virtuální atlas 5,76 MB. Majitelé
rychlých mechanik si mohou spouštět rovnou z CD a výše uváděný prostor ušetřit.
Pokud začneme využívat možnost rozšíření rozsahu encyklopedie o nejaktuálnější
události stahováním z Webu, musíme na každý měsíc počítat průměrně 0,85 MB
prostoru na pevném disku (průměr za 6 měsíců). Spotřeba prostoru RAM 12,9 MB.
Podívejme se
na každý z modulů samostatně, i když spolu velmi těsně spolupracují.
Uživatelské rozhraní
Stejně jako u předchozích verzí, je nápadité v nabízení nejrůznějších zorných
úhlů na jeden objekt, respektive v nabízení nečekaných propojení např. funkce
See also... Pokud za chodu počítače založíme CD do mechaniky, program se
automaticky nastartuje, takže s ním lze zacházet téměř jako s knihou.
Obecné vlastnosti pokud nerozumíme nějakému slovu v rámci určitého článku,
poklepání myší většinou vyvolá definici uvedeného slova ze slovníku. Pokud
slovník slovo nezná, nastaví se na nejbližší další. Počet definic nelze
zjistit, neboť nejsou vedeny jako samostatná kniha, avšak ani u slov v
angličtině neobvyklých se mi nestalo, aby dotaz na definici vyšel naprázdno.
Teprve vlastní jména slovník zaskočí.
Při textovém zadávání parametru vyhledání je brána v potaz kontrola pravopisu
(funkci lze vypnout volbou v rámci OPTIONS). Pokud zadám chybně (např.
Shekspear), program automaticky nabídne množinu slov, která připadají v úvahu
naprosto stejně jako ve kterémkoli textovém editoru.
Rozšířené hledání slouží ke zúžení prohledávaného okruhu oborově ve 2 úrovních,
lze hledat v určitém časovém intervalu, na určitém místě (světadílu nebo městě)
nebo v návaznosti na připojená multimédia. Filtry lze kombinovat, takže můžeme
vyhledávat jen z oboru přírodních věd, podobor astronomie (celkem 514 článků),
články doprovázené obrázky (59), rozmezí od 1 800
do 1 900. Pokud bychom vynecha-li časový interval, mohli bychom se omezit např.
jen na Evropu.
Samozřejmě je k dispozici seznam v minulosti prohledávaných hesel a argumentů
funkce rozšířeného hledání, lze je znovu vyvolat, upravit a znovu spustit. Pro
čtenáře s mírně slabším zrakem je k dispozici nastavení velikosti písma na
obrazovce ve 3 velikostech, při největším lze i při cca 1,25 dioptriích ještě
číst z obrazovky bez brýlí.
Další informace k určitému článku se získávají přes hypertextové odkazy, přes
odkazy na články související (viz obr. 1). Např.: heslo Michelangelo obsahuje
hypertextové odkazy, pokud vyvoláme odkaz na články související, dostaneme
hierarchicky uspořádanou strukturu navazujících dalších článků (vlevo dole). V
delším článku jako v tomto, orientaci usnadňuje osnova, jejíž část vidíme vlevo
nahoře a jež poskytuje i přehled multimediálních prvků. Pokud budeme chtít
ještě hlubší informace, můžeme buď v knihovně vyhledat tituly, jež nám nabídne
funkce Further reading, nebo se můžeme obrátit na Web a dostaneme referenci buď
na: http: //sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/michelangelo/, což je Webové muzeum,
kde si můžeme prohlížet postupně řadu jeho obrazů a číst další životopisné
údaje, nebo na http://www.christusrex. org/www1/sistine/0-Tour.html, což je
virtuální prohlídka Sixtinské kaple.
Postranní sloupky jsou dalším zpestřením přidávajícím kolorit jednotlivým
článkům. K dispozici je přes 900 článků z novin a časopisů, historických
dokumentů, výňatků z literatury a esejí.
Virtuální procházka uvádí uživatele na mnoho zajímavých míst, ať již turisticky
např. Paříž, San Francisco, Westminster Abbey, Kapské město, zříceniny Medinet
Habu nebo obsahově např. Space Shuttle nebo bitevní loď USS Missouri (té jsem
neodolal a jako správný suchozemec ji prolezl od můstku až po lodní kuchyň). V
každém z těchto míst je několik panoramatických záběrů rotující kamerou a
jednotlivých zastavení, vždy provázeno textovým výkladem nebo zvukovým
záznamem. (viz obr. 3).
Koláže jsou jiným sloučením textu, zvuku a obrazu. K dispozici je 20 témat ve 4
okruzích umění a literatura, věda a technika, dějiny, zeměpis. Na obr. 2 je
ukázka z astronomie. Poklepání na každý obrázek vyvolává navazující články.
Webové odkazy celkem jich je 11 573. Lze je prohledávat na výskyt určitého
slova nebo sousloví. Podobně jako v rozšířeném hledání, lze zužovat oborově
celkem 9 oborů.
Interaktivní činnosti
Počet se oproti minulému ročníku podstatně rozrostl, nyní již čítá 24 kvízů z
nejrůznějších oblastí lidského poznání. Klimatická mapa, struktura DNA,
anatomie ruky nebo lebky, nejznámější obrazy, chronologie známých soch, světové
hudební nástroje nebo jazyky to je několik příkladů interaktivních činností.
Poněkud rušivě působí skutečnost, že při přecházení mezi jednotlivými kvízy se
občas musí vyměňovat disky 1 a 2. Bohužel, nelze posloužit obrazovým příkladem,
neboť běžný způsob přenosu obrázků do článků přes Clipboard rozhodí barvy.
Funkci kopírování, která je na jiných místech Encarty k dispozici, zde
nenajdeme.
Aktualizace encyklopedie
Možnost stahování měsíčních aktualizací encyklopedie jsem samozřejmě využil.
Několik poznatků: raději stahovat max. 2 měsíce najednou. Stahoval jsem 6
měsíců, pražská telefonní síť měla jednou soucit a (kupodivu) vydržela celých
65 minut, kterých 5,1 MB dat trvalo. Nicméně těsně po dokončení, v době, kdy si
encyklopedie stažené soubory reorganizovala, Internet spadl a vzal s sebou i
Encartu. Takže nakonec jsem stejně musel dodělávat integraci jednotlivých
měsíců následně. Po této zkušenosti se jeví jako lepší využít možnosti,
stahování přerušit a větší počet měsíců stáhnout na vícekrát a následně
zaintegrovat do encyklopedie.
Trochu nejasný je údaj o stahovaném rozsahu. Při vyvolání obslužný program
určil, že ke stažení je 5,1 MB. Nicméně po skončení okno operačního systému
informující o počtu přenesených bytů určilo, že staženo bylo 8,2 MB co
představuje rozdíl mezi těmito dvěma čísly se nepodařilo zjistit. Ještě větší
záhadou je 281 kB, které můj počítač za dobu stahování průběžně na server
Microsoftu odeslal.
Stránka obsahová
Co říci o obsahu mnoho již lze pochopit z předchozího o uživatelském rozhraní.
Encyklopedie předkládá celkem 109 003 článků. Za její největší klad však
nepovažuji tento beze sporu velmi impozantní rozsah, ale jeho dokonalou
vzájemnou provázanost poskytující možnosti nejen pro hledání určité konkrétní
informace, ale též pro pouhé bloumání určitým tématem, kdy si čteme třeba o
renesančních umělcích. Dalším, zatím v našich podmínkách těžko dosažitelným
atributem, je téměř neomezená rozšiřitelnost horizontu připojením na Web viz
příklad o Michelangelovi: zde jsem se dostal na reprodukce obrazů, které se
nacházejí v muzejích, kam se třeba osobně nikdy nedostanu, a současně nejsou
ani reprodukovány v Pijoanových velkých dějinách umění.
Virtuální atlas
Nabízí mnohem více nežli jen elektronické zpracování geografických informací
spojité mapové listy s plynule měnitelným měřítkem. Vedle fyzikálních map jsou
zde k dispozici mapy politické, satelitní snímky za denního světla i v noci,
klimatické teploty a srážky, obyvatelstvo a časová pásma. Satelitní snímky jsou
jak celých kontinentů, tak i podrobnější. K jednotlivým zemím jsou k dispozici
fotografie včetně popisu. Dále jsou na CD videozáznamy v délce po 15-20
sekundách.
Mapy nám blízkých teritorií jdou opravdu do značných podrobností (k posouzení
vzdálenějších nemám srovnávací tištěné mapy). V ČR jsou zobrazena sídla až k
velikosti 1 000 obyvatel, někdy možná ještě méně. Překvapila mne absence
zakreslení železnic a silnic.
Statistiky
Jsou zpracovány pro vícenásobné možnosti pohledu. Vedle tabulek, jak je známe z
tištěných ročenek, se nabízí interaktivní přístup. Po klepnutí na stát na mapě
se zobrazí ukazatel jeho postavení v celosvětovém měřítku spolu s číselným
údajem.
U jednotlivých statistik je vždy vyznačeno datum jejich zpracování. Poněkud mne
překvapilo stáří některých ukazatelů statistika úmrtnosti je z r. 1985,
odlesnění dokonce z 1981.
Zeměpis hrou
Podobně jako v encyklopedii, je i zde pro hravé uživatele všech věkových
kategorií bodovaný test ve čtyřech obtížnostních kategoriích. Ukázka je na obr.
7. Obrázek současně ilustruje i satelitní snímky.
Letecký výlet nad virtuální krajinou
Tato část se nejvíce přibližuje k ideji názvu modulu. V tuto chvíli je k
dispozici 7 částí světa: Velký kaňon v USA, západní a východní část
severoamerického kontinentu, jižní Evropa Itálie s okolím, Asie Střední východ,
severní část Jižní Ameriky, Japonsko. Nad touto krajinou má uživatel možnost se
prolétnout, respektive dívat se na ni pohledem kamery pohybující se
nastavitelnou rychlostí, směrem a svírající s horizontem nastavitelný úhel.
Pohled na "plátno" včetně ovládacích prvků je na obr. 6.
Nutno poznamenat, že skutečný požitek budou mít pouze majitelé rychlejších CD
mechanik (na 8x běží již dobře). Jednou jsem funkci omylem spustil na počítači
s 2x mechanikou a výsledek byl, že bylo nutno rychlost letu snížit na minimum,
protože jinak se obrazovka nestíhala překreslovat a obraz byl silně zrnitý.
Research Organizer
Je to samostatný program, který je určen jako pomůcka při vytváření rešerší,
esejí nebo ročníkových prací nejen nad informacemi obsaženými v Encartě, ale
nad celým Webem či libovolným jiným zdrojem informací. Pracuje v podstatě na
principu osnovy, kterou známe z Microsoft Wordu již po několik generací. Rozdíl
je v tom, že jednotlivé body jsou kartami, na něž lze psát nebo vlepovat
obrázky vystřižené z libovolného zdroje v průběhu rešeršního studia, karty
seskupovat, třídit, reorganizovat.
Nejcennější (alespoň pro anglicky mluvícího uživatele) je téměř neprůstřelně
přímočarý návod k napsání slohového útvaru. K dispozici má kontextově citlivou
nápovědu ve tvaru průvodců, která jej stále směruje ke konečnému cíli. V
českých podmínkách tato vlastnost již tolik užitku nepřinese, neboť uživatel
znající angličtinu natolik, že zvládne obsáhlé textové informace o vytváření
rešerše, bude nejspíše také znát metodiku jejich psaní. Velmi důsledně je
obhospodařeno sledování zdrojů čerpaných informací, dá se vypsat i jako
samostatný celek vhodné pro disertační práce.
Nástroj je však velmi příhodný pro psaní článků, které nevytváříme na jeden
zátah, ale postupně, v mezerách mezi jinou prací. Grafická organizace osnovy,
obdobná jako v Průzkumníkovi, umožňuje po delší přestávce návrat a není nutné
prohrabovat větší množství různých poznámek o vzájemných vztazích mezi
napsanými texty a nasbíranými obrázky což nejčastěji po týdnu či více snadno
zapomeneme. Odzkoušeno na připravovaném článku o slovnících na Webu (viz obr.
8).
Připomínky
Přestože byla Encarta 98 nainstalována pod českými Windows 95, v části
zobrazující stromovou strukturu projektu se některé české znaky zobrazují
chybně viz obr. 8 vlevo. U vlepovaných obrázků se nezdařilo změnit měřítko, aby
byly alespoň orientačním náhledem. Při použití společně s PaintShop Pro 4.0
bylo nutné nejprve spustit PaintShop, potom Organizer. Při opačném pořadí jsou
těžkosti při přenosu obrázků.
Hodnocení
Postavení cizojazyčných encyklopedií na našem trhu doznává rok od roku změn.
Počet encyklopedií na CD v češtině narůstá. Uživatel hledající určitou
konkrétní informaci tak má často možnost se obrátit k referenčnímu zdroji v
rodném jazyce.
V čem však tuzemské encyklopedie mají dosud co dohánět, jsou jednak rozsah
podávaných informací, bohatost multimediálních složek, množina nabízených úhlů
pohledu, přístup k datům z různých stran a jejich statistické zpracování.
Stranou nezůstává ani aspekt přiblížení vážných znalostí mladší generaci formou
hry.
Ve všech těchto ohledech má Encarta 98 českému uživateli mnoho co nabídnout.
Zejména v oblasti multimédií zůstane její náskok těžko dostižitelný. Neustále
rostoucí znalost angličtiny i mezi mladší generací snižuje jazykovou bariéru,
která před 4 lety do jisté míry omezovala její efektivní využívání.
Ojedinělá je její těsná vazba na Internet. Encarta sama o sobě je velmi
obsáhlým zdrojem informací, avšak ty jsou pouze špičkou ledovce. Mnohonásobně
větší kapacita se skrývá v začleněných odkazech na další články rozptýlené po
celém Internetu. Přínos pro běžného uživatele, který trpí nedostatkem času na
dlouhé brouzdání a hledání pomocí Yahoo nebo Alta Visty, spočívá v rychlosti
přechodu z vlastního CD na celosvětovou knihovnu, jíž Internet představuje.
8 0847 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.