Encyklopedie na stříbrných kotoučích

Lidé se již odpradávna snaží uchovávat informace, a to pokud možno v co nejpřehlednější formě. Uchovávání infor...


Lidé se již odpradávna snaží uchovávat informace, a to pokud možno v co
nejpřehlednější formě. Uchovávání informací značně zjednodušil v 15. století
knihtisk. Obdobnou revolucí však jsou i počítače s CD-ROMy a DVD-ROMy.
S informacemi v elektronické formě (oproti knihám) lze daleko efektivněji
pracovat, takže člověk získá hlubší přehled o dané problematice. Jistě, pro
rychlé najití významu jednoho hesla je rychlejší nalistovat si v knize
příslušnou stranu jakmile však začnete pátrat po dalších odkazech, elektronická
forma jasně vyhrává.
Počátky elektronických encyklopedií
S encyklopediemi je úzce spojen termín "hypertext". Ten byl sice poprvé použit
v roce 1965, ale prakticky až do druhé poloviny 80. let neopustil akademickou
půdu. Pravděpodobně první hypertextovou aplikací, která se rozšířila mezi
koncové uživatele, byl HyperCard, který v roce 1987 začala firma Apple Computer
nabízet se svými Macintoshi. Tato "databáze" umožňovala hypertextové odkazy,
jednoduché animace, prohledávání textu a jednoduchou správu dat.
Největší encyklopedie dneška
Rozvoj encyklopedií byl podmíněn ještě mohutným rozšířením mechanik CD-ROM.
Vždyť ještě 6 let po představení HyperCardu, tj. v roce 1993, byla kapacita
velkého pevného disku 130 až 260 MB a cena mechaniky CD-ROM se pohybovala kolem
8 000 korun. 650 MB na médiu, jehož vylisování stálo řádově desítky korun, tedy
byla až nepředstavitelná kapacita, a je proto pochopitelné, že multimediální
encyklopedie byly jedněmi z prvních aplikací na CD-ROMech.
Typickým příkladem velké encyklopedie, která úspěšně "přešla" z tištěné podoby
do elektronické, je 32svazková Encyclopaedia Britannica. Zde se jedná i o
významnou finanční úsporu: 1 250 dolarů za kompletní dílo včetně cédéčka je
přece jen dost peněz.
Oproti tomu Microsoft Encarta (nyní pochopitelně ve verzi 2000) byla od počátku
vyvíjena jako samostatný produkt. Dnes se pod označením Encarta skrývá řada
dalších produktů včetně např. MS Encarta Africana 2000 nebo MS Encarta World
English Dictionary.
Česká klasika na CD-ROMech
Je jen dobře, že se elektronické formy dočkaly dvě encyklopedie české
prevenience. Na CD-ROMech je tak možné si koupit i klasické 28svazkové dílo
Ottův slovník naučný a 12svazkový Ottův slovník naučný nové doby.
Je jen přirozené, že nová encyklopedie Diderot je kromě vázané podoby nabízena
též na CD--ROMech.
Specializované projekty
Všeobecné encyklopedie však mají jednu nectnost díky svému širokému záběru
nejdou často do hloubky, takže konkrétní dotaz může zůstat bez odpovědi. Proto
existují i specializované projekty, které se věnují jedné malé oblasti, ale o
to důkladněji. Typickými představiteli mohou být encyklopedie z nakladatelství
Dorling Kindersley, ale také titul Franz Kafka žil v Praze od Avantgarde
Factory.
Budoucnost encyklopedií
Pokud se zamyslíme nad encyklopediemi v 2 až 5letém horizontu, je jejich
budoucnost poměrně jednoznačná. Nízké ceny DVD mechanik dovolí, aby tituly
zvolna přešly na formát DVD to přinese nejen kvalitnější fotografie i
videosekvence, ale také více informací. V delším horizontu řádově 10 až 15 let
však podle mého soudu zvítězí on-line encyklopedie, které budou přístupné z
nejrůznějších zařízení. Dnešní projekty, jako je např. Britannica.com nebo
Webopaedia. com, jen naznačují možnosti, které on-line encyklopedie mají.
0 0522 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.