Encyklopedie počítačových sítí

Jsou knihy, po kterých se na pultech jenom zapráší (aneb "nakladatelův a knihkupcův sen"). Potom jsou knihy, které lež...


Jsou knihy, po kterých se na pultech jenom zapráší (aneb "nakladatelův a
knihkupcův sen"). Potom jsou knihy, které leží v knihkupectvích téměř
nepovšimnuty a tak se postupně zlevňují a zlevňují... Do třetí skupiny patří
publikace, které na pultech byly, jsou (a možná ještě chvíli budou) a těší se
stále přibližně stejnému zájmu čtenářů. Do této skupiny zřejmě patří i kniha, o
které bude právě teď řeč.
Už její název napovídá, oč jde. A nejen první pohled na obsah, ale také na
formu knihy zřejmě uspokojí představy čtenářů o tomto typu knih více než 1 200
stran a tloušťka více než 6 centimetrů (protože nemám váhu, nezvážil jsem ji)
dávají tušit, že to autor vzal opravdu z gruntu.
Kniha se skládá ze 3 částí podíváme-li se na ně poněkud neobvykle odzadu,
narazíme nejprve na dodatek se seznamem zdrojů, ze kterých autor čerpal,
posléze na seznam zkratek, se kterými se v oblasti sítí můžete setkat vždy s
vysvětlením, z jakých slov příslušná zkratka zkrácením vznikla a potom se
konečně dostaneme k hlavní části knihy, kde jsou abecedně seřazeny pojmy z
oblasti počítačových sítí a komunikací samozřejmě s vysvětlením, co který pojem
znamená, případně jaké jsou principy činnosti zařízení, které popisuje.
Oné hlavní části předchází ještě úvod, ve kterém autor mj. uvádí, že kniha byla
zastaralá už v okamžiku, kdy ji napsal. O to zajímavější bylo pro mne podívat
se na ni až teď, více než rok po jejím vydání, a zhodnotit, zda má ještě i nyní
smysl si ji zakoupit možnost tu je, na pultech obchodů, jak už bylo řečeno v
úvodu, se vyskytuje stále.
Nezbývá tedy, než začít listovat a podívat se, co v této encyklopedii najdeme
(a co nikoli). Každá síť (tedy skoro každá) je složená z počítačů propojených
kabely. O těch se zde dočtete do sytosti koaxiální kabel, kroucená dvojlinka
stíněná i nestíněná, optická vlákna... Další strasti na fyzické vrstvě sítě
přinášejí konektory a jak jinak, ani na ty se tu nezapomnělo řada RJ, BNC,
optické konektory... Jde jen o to, včas si vždy uvědomit, že BNC-konektor se
nebude hledat ani pod B ani pod K, ale pod C. Přitom v přeložené encyklopedii
by samozřejmě přicházely v úvahu i obě ostatní varianty.
Další zastavení patří protokolům a síťovým architekturám, najdou se tu různé
druhy Ethernetu (ovšem bez gigabitového) včetně vysvětlení jeho přístupové
metody CSMA/CD, AppleTalk, Token Ring i Token Bus, Frame Relay, ATM... Vše s
podrobnými popisy, případně s obrázky, např. již zmíněný Token Ring je
doprovázen vyobrazením předávání peška, nebo, chcete-li, tokenu.
Jak tak encyklopedií listujete, občas narazíte i na pojem, který byste tu
nečekali. Tak se tu vyskytuje i heslo FPU (Floating Point Unit), Compact Disc a
další termíny, které byste hledali spíše v obecné encyklopedii počítačů. I když
jsou samozřejmě potřebné i při práci se sítěmi ale které z obecných
počítačových pojmů k ní potřebné nejsou?
Pojďme se ale podívat dále, po dalším síťovém hardwaru. Jsou tady samozřejmě
vysvětleny pojmy jako switch, hub, router, jinak by to ani nešlo, popis novinek
(např. L3-switching) tu ovšem samozřejmě čekat nemůžete. Pokud vás zajímají
síťové operační systémy, najdete tu nejen Windows NT a Netware, ale třeba také
LANtastic a pochopitelně UNIX nebo Linux.
Další desítky pojmů se vážou k digitálním linkám, signálům, modelu OSI, různým
pomocným protokolům, normám, softwarovým utilitám... Co mě překvapilo, je
absence hesla SNMP, i když dva termíny úzce související MIB a RMON, zde
vysvětleny jsou a SNMP se nachází též v seznamu zkratek.
Chybějících hesel je samozřejmě daleko více, nakonec kdyby tu měla být
"všechna", musela by mít tato kniha zřejmě podstatně více stránek. Nenajdete tu
např. GSM, DSL, IrDA, Set-top box a jak už bylo uvedeno, jistě byste si
vymysleli řadu dalších. Přitom vzadu v seznamu zkratek tato hesla často jsou,
což je důkazem, že je autor v okamžiku psaní této knihy již znal pátrání po
jejich principech nebo hlubším významu je tu však bohužel zbytečné.
S knihou se prodává i CD-ROM, na kterém má být dostupný celý obsah encyklopedie
provázaný hypertextovými odkazy, což je příjemné. Další výhodou této podoby
encyklopedie je i vyhledávání hesel. Bohužel, CD-ROM jsem nedostal do ruky,
takže mohu soudit jen podle informací nakladatelství. Nicméně nevím jak vy, ale
já mám stejně papírové knihy raději. I bez hypertextových odkazů.
Nezbývá, než učinit nějaký závěr. V předchozím textu jsem snad postihl
nejdůležitější klady i zápory recenzované publikace ale asi by bylo dobré ještě
dodat, že klady podstatně převažují. Dá se říci, že většinu hesel, která mě v
této knize napadlo hledat, jsem tu našel i se srozumitelným vysvětlením. Takže
odpověď na otázku položenou v úvodu, totiž zda má smysl si tuto knihu koupit i
po poměrně dlouhé době, která uplynula od jejího vydání, zní "rozhodně ano". I
za tu poměrně vysokou cenu, kterou je za ni třeba zaplatit.
Tato rada platí ovšem pochopitelně pouze pro ty z vás, kteří mají co do činění
s počítačovými sítěmi nebo z nějakého jiného důvodu čas od času narazí na
nějaký termín z této oblasti, se kterým si neví rady. A samozřejmě za
předpokladu, že si s ním rady vědět chtějí.
(Werner Feibel: Encyklopedie počítačových sítí. ComputerPress, Praha 1996. 1
230 stran, cena 850 Kč.)
8 0880 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.