Encyklopedie přírody 2.0

Chcete vidět orla mořského na lovu ryb, nebo se podívat zblízka na kráčející mnohonožku? Tyto a další příležito...


Chcete vidět orla mořského na lovu ryb, nebo se podívat zblízka na kráčející
mnohonožku? Tyto a další příležitosti nabízí již druhá verze Encyklopedie
přírody, která je nejžhavější novinkou vydavatelství Dorling Kindersley,
lokalizovanou do češtiny společností BSP Multimedia.
Úvodní obrazovka této encyklopedie představuje, jak už je u produktů Dorling
Kindersley zvykem, pohled do školního nebo snad muzeálního kabinetu tentokrát
samozřejmě přírodopisného. Odtud se klikáním na zásuvky, knihy, globus a další
předměty dostaneme k jednotlivým součástem encyklopedie, které jsou navíc
vzájemně provázané pomocí odkazů.
K informacím o různých skupinách rostlin a živočichů se lze v rámci kabinetu
dostat třemi hlavními cestami. První vede přes základní skupiny, které logicky
tvoří Rostliny a houby, Plazi, Ptáci, Savci, Ryby, Bezobratlí, Obojživelníci a
Hmyz. Druhou variantou je přístup k informacím prostřednictvím biologického
třídicího systému na úrovni říší. Třetí cesta vede přes různé typy lokalit,
jako např. Korálový útes, Pouště, nebo Tropický deštný les. Základní jednotkou
informace, k níž se můžeme některou z výše uvedených cest propracovat, jsou
krátké kapitoly typu Prasata a hroši nebo Plísně a příbuzní. Tyto texty, které
jsou doplněny obrázky a v některých případech i videosekvencemi, si můžete
nechat předčítat. Krom toho z nich vedou další odkazy na související informace,
informace o vybraných druzích a také do stručného výkladového slovníčku.
Ze základní obrazovky kabinetu lze kromě toho vstoupit do světa pravěkých
rostlin a živočichů (vývojová spirála), ekologie (kniha se základními
informacemi), podnebí (údaje o podnebných pásech, počasí, ročních obdobích a
oceánských klimatických jevech). Zpestřením jsou pohledy do mikrosvěta (pohledy
mikroskopem), lze se podívat na okolí očima zvířat, zaposlouchat se do hlasů
ptáků a nechybí ani hra (poznávání rostlin a živočichů podle detailních
obrázků) a kviz pro jednoho nebo dva hráče s volitelnými parametry.
Ke všem heslům encyklopedie lze přistupovat prostřednictvím abecedního
rejstříku, který obsahuje i latinské názvy vybraných rostlinných a živočišných
druhů.
Co říci závěrem? Encyklopedie přírody 2.0 je po formální stránce skvěle
navržený a neméně skvěle lokalizovaný multimediální produkt. Po obsahové
stránce toto dílo určitě potěší děti, ale také většinu dospělých, kteří se
chtějí jen tak brouzdat multimediální přírodou a nechat se překvapovat novými
informacemi a pohledy. Z tohoto hlediska by mohl CD-ROM skvěle nahradit
učebnice biologie (a do určité míry i zeměpisu) pro základní školy. Pokud však
hledáte konkrétní hlubší informace např. o stavbě psího chrupu nebo o délce
života jihoamerických papoušků, tato encyklopedie vám příliš nepomůže.
9 0446 / Mafn
CD-ROM Centrum, Praha
Tel.: 02/47 45 375 obchod.stranky.cz
Cena (vč. DPH): 1 095 Kč
Platforma: Windows 3.x,
95, 98

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.