Energetické projekty

Firma LBMS vytvořila objektově orientovanou metodiku vývoje aplikací pro společnost Severomoravská energetika.Výběrov


Firma LBMS vytvořila objektově orientovanou metodiku vývoje aplikací pro
společnost Severomoravská energetika.Výběrové řízení na zpracování této
metodiky vyhrála LBMS v červnu loňského roku a v říjnu byla dokončena a předána
odběrateli.
Metodika vychází z přírůstkově orientovaného projektového postupu a zahrnuje
fáze analýzy, návrhu a implementace. Tyto fáze jsou pak dále podrobně
dekomponovány do jednotlivých činností. Pro každou činnost je k disposici její
popis, vstupy, výstupy, role, které se na provádění činnosti podílejí, a
používané techniky. Součástí dodávky je i ucelený výklad modelování typových
úloh, tříd, interakcí a dynamického modelování.
Hlavní přínosy využívání obdobných metodik spočívají v podchycení kompletního
vývoje informačních systémů pomocí standardních analytických metod. Další
výraznou výhodou je vzájemná zastupitelnost analytiků, resp. programátorů, a
zlepšení týmové spolupráce. Severočeská energetika nyní připravuje zahájení
používání nové metodiky v rámci oddělení IS/IT a dále pak její rozšíření směrem
k řízení projektů.
0 0789 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.