Energetika: skok od IT

Problematika výroby, distribuce a prodeje elektřiny a plynu, stejně jako třeba vody, jdou v mnoha případech tak nějak m...


Problematika výroby, distribuce a prodeje elektřiny a plynu, stejně jako třeba
vody, jdou v mnoha případech tak nějak mimo nás. Vzhledem k existujícímu
monopolu v prodeji těchto komodit nám tato problematika přijde na mysl jen
tehdy, pokud něco nefunguje, nebo když kroutíme hlavou nad došlými fakturami.
Situace by se však měla s přicházející deregulací v nejbližších letech změnit -
a to významným způsobem.

Názorným příkladem budoucího vývoje v oblasti utilit jsou telekomunikace, i
když zde je vývoj přece jenom jednodušší, a to díky existenci mobilních sítí,
které dokázaly nabídnout rychlou alternativu vůči monopolním poskytovatelům
telekomunikačních služeb. Pokud se má takto významným způsobem změnit vztah k
zákazníkům i v oblasti utilit, znamená to zásadní změny ve fungování trhu. V
energetice jde o změny zvlášť náročné - takové, které je nemožné uskutečnit bez
masivního využití nejmodernějších informačních systémů.
V první řadě jde o vybudování a následný provoz informační infrastruktury trhu,
což znamená systémy pro registraci bilaterálních smluv, obchodní systém, systém
podporující vyrovnávací mechanismus, systém pro registraci odběrných míst,
systém pro sběr a agregaci dat, zúčtovací systém a konečně systém pro vlastní
převod peněžních prostředků.
Firmy působící na trhu budou mít podstatně více starostí než dnes s vlastní
efektivností, jelikož s chystaným příchodem konkurenčního tržního prostředí
budou tranzitní a distribuční společnosti povinny prokazovat a obhajovat
regulačnímu orgánu oprávněnost vynaložených prostředků. To povede ke snaze
implementovat systémy, umožňující inovativně sledovat a snižovat náklady
společnosti a zvyšovat její zisk. Dalšími oblastmi, kde se stanou informační
technologie důležitou zbraní v konkurenčním boji, je řízení vztahů se zákazníky
a řízení rizik.
Není toho tedy málo, co dělá oblast energetiky navýsost zajímavou pro odvětví
IT. Dnešní téma by proto mělo shrnout základní informace o tom, co znamená
deregulace energetického trhu pro všechny zúčastněné hráče na trhu a zároveň na
tento problém pohlédnout ze zorného úhlu informačních technologií.
0 2270/dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.