EnRoute for Psion Series 5

Není příliš běžnou záležitos-tí recenzovat software, který je určen pouze pro jednu konkrétní a ke všemu ještě...


Není příliš běžnou záležitos-tí recenzovat software, který je určen pouze pro
jednu konkrétní a ke všemu ještě nepříliš zastoupenou platformu. V případě
EnRoute jsem však musel udělat výjimku. A to i přesto, že je to program
výhradně pro kapesní počítač Psion Series 5.
První pohled
EnRoute je mapo-vý informační software. Dovoluje vyhledávat spojení automobilem
a zjišťovat konkrétní trasy, vzdálenosti a polohy cílů. Výsledky podává v různě
detailním sumáři, který lze případně vytisknout.
Prodejní verze EnRoute obsahuje CD s mapami, dokumentaci a disketu s dodatečnou
mapou České a Slovenské republiky. K instalaci je třeba mít nainstalována
Windows 95 a komunikační software PsiWin verze 2 a vyšší.
Instalace
Instalace základní mapové skupiny se provádí s pomocí instalačního programu z
přiloženého CD. Příjemné ovládání typu wizard provede uživatele jednotlivými
klíčovými body instalace a upozorní na možná úskalí.
Evropská verze, kterou jsem měl možnost testovat, obsahuje mapy Belgie, Dánska,
Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a
mapu Východní Evropy v měřítku 1 : 750 000. Mapy jsou na CD k dispozici ve
třech úrovních detailů a počtu zobrazovaných měst, což samozřejmě ovlivňuje
instalovaný objem dat.
Mapa Česka a Slovenska je dodávána na přiložené disketě a je v nejvyšší
přesnosti (úroveň 3), její instalace je však o něco obtížnější. Soubory map je
nutno překopírovat do adresáře C:SystemAppsEnRouteCzech.L5 na interním
disku Psionu. Soubory překryvných modulů s železničními zastávkami, letišti
apod. se přenesou do adresáře C:DataEn routeCzech.
Plánování tras
Plánování trasy se provádí v plánovacím okně. V něm se vyplní startovní a
cílová lokace (to znamená odkud a kam hodláme jet) a tlačítkem OK spustíme
trasový generátor. Generátor prohledá všechny použitelné silnice a nabídne
nejvhodnější podle několika kritérií. Nejjednodušší pro počítač je najít
nejkratší cestu. Složitější je splnění příkazu "Nejrychlejší trasa", neboť
vyžaduje informace o průměrných rychlostech na jednotlivých druzích silnic.
Tyto údaje lze snadno nastavit v menu položce "Preferences" (Nastavení) a poté
je měnit pouze ve výjimečných případech. Třetím typem vytvořené trasy je cesta
podle osobních preferencí (Preferred route), která bere v potaz také nastavení
osobních upřednostnění různých typů silnic, taktéž dostupné v menu položce
"Preferences". Lze tak snadno zvolit, že uživatel nemá příliš v lásce dálnice,
ještě méně raději jezdí po místních komunikacích, zato ale miluje okresky.
Výsledná trasa tyto volby zohledňuje.
Výslednou trasu dokáže též ovlivnit volba takzvaných "zakázaných
oblastí" (Avoided areas). Jsou to místa a oblasti, jimž se ve svém putování
chceme za každou cenu vyhnout (ať již kvůli terorismu, nebo kvůli tchyni).
Cestu lze vést až přes 4 další postupné cíle a výsledný čas a vzdálenost se
sčítá.
Itinerář
Výsledkem generování cesty je itinerář. EnRoute jej poskytuje ve formě tabulky,
z níž je jeden sloupec věnován celkové vzdálenosti, druhý celkovému času cesty,
třetí instrukcím, čtvrtý vzdálenostem mezi lokacemi a patý dílčím časům.
Poslední sloupec hrubě naznačuje také směr cesty (jih, jihozápad...).
Itinerář je možno si pohlédnout v několika druzích požadované detailnosti
instrukcí.
Mapa
Ovládání mapy odpovídá zvyklostem mapových programů. Jednoduše lze měnit
měřítko, posunovat se, vyhledávat místa. Při dotyku pera (tapnutí) určité
silnice či města se přilepí na mapu cedulka oznamující jméno města nebo číslo
silnice. Průběžně lze nastavovat různé úrovně detailů silnic a měst. Počtem
lokací a přesností EnRoute podle mého názoru překonává obdobný software na PC,
kterým je Route 66 verze 1.8.
Hodnocení
EnRoute je výborný program, který vám bude užitečným pomocníkem na cestách.
Spolu s přirozenou mobilitou kapesního počítače Psion Series 5 nabízí velmi
rozumné řešení místo papírových map. Cestovatelé též ocení možnost připojení
přijímače GPS (Global Position System), přes sériové rozhraní typu NMEA, který
bude konfrontovat stav mapy s vaší skutečnou polohou.
Poněkud problematická je ale instalace českých map, ke kterým chybí instalační
program. Druhým záporem je absence českého manuálu. Tyto detaily se i vzhledem
k ceně pod 2 500 Kč bez DPH (připomeňme si, že za tuto sumu uživatel obdrží
kvalitní autoatlas celé Evropy s funkcemi, které mu papírová verze nemůže v
žádném případě nabídnout) dají označit za vady pouze kosmetické.
8 1081 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.