Enterprise Integration

S postupným rozšiřováním systému Lotus Notes a později Notes/Domino se stále častěji objevoval požadavek na integra...


S postupným rozšiřováním systému Lotus Notes a později Notes/Domino se stále
častěji objevoval požadavek na integraci systému s dalšími komponentami
informačních podnikových systémů. Domino Notes totiž pokrývá určitou oblast
informačních systémů, která se doplňuje s oblastmi pokrytými rozsáhlými
podnikovými systémy (ERP).
Již od prvních verzí bylo součástí systému Notes otevřené rozhraní a dostupná
API knihovna, která umožňovala integraci. Toto řešení ovšem obvykle znamenalo
vždy celý vývoj komponenty, zajišťující vzájemnou integraci, vázanou na
konkrétní instalaci. Dnešní moderní systémy však vyžadují takovém možnosti
integrace systému, které zajistí propojení na bázi standardů, (bez náročného
programování), podporující rozsáhlou škálu dalších datových zdrojů.
Průkopníkem v tomto směru byl produkt Notes Pump, který již ve své první verzi
zajišťoval možnost jednosměrné nebo obousměrné replikace mezi databázemi na
serveru Domino a relačním databázovými systémy, jakými jsou Oracle, SyBase či s
datovými soubory typu DBF.
Dalším prvkem, který se objevil od verze 3, byl přímý přístup z aplikací Notes
do relačních databází. Verze 4 byla vybavena programovacím jazykem LotusScript,
s možností vytvářet rozšiřující knihovny LSX (analogie VBX knihoven jazyku
VisualBasic), což nabídlo další možnosti integrace s rozsáhlými podnikovými
systémy. V současné době dochází ke sjednocení jednotlivých technologií, a to
prostřednictvím tzv. konektorů. Ty dnes tvoří základ pro integraci systému
Domino Notes s podnikovými systémy.
Lotus Domino Connectors
Konektory zajišťují propojení s vnějšími datovými zdroji. Základní konektory
jsou součástí Domino serveru. Druhá skupina je součásti LEI (Lotus Enterprise
Integrator), třetí pak tvoří samostatně prodávané konektory pro ERP a
transakční systémy.
Lotus Enterprise Integrator
Pod zkratkou LEI se skrývá nová verze produktu, známého dříve jako Notes Pump.
Obsahuje sadu konektorů na databáze, adresáře a soubory a nově tzv.
metakonektory. Uživatelské rozhraní je zcela nové a umožňuje provádět všechny
aktivity jednoduchým vyplňováním formuláře. Mezi dostupné aktivity patří přímý
přesun, replikace, real-time přístup, prohlížení, archivování, aktivace
vnějších příkazů, plánování LotusScript nebo Java programů a administrativní
aktivity.
DECS
DECS (Domiuno Entreprise Connection Sevices) je novu vlastností Domino serveru,
která je dostupná od verze 4.63. DECS nabízí integrovaný real-time přístup k
externím datům pro Domino aplikace. Tento přístup je prováděn pomocí úlohy na
Domino Serveru, k napojení slouží základní sada konektorů.
LC API Toolkit.
Lotus Connector Toolkit je určen třetím stranám pro integraci dalších
databázových a informačních systémů prostřednictvím Lotus konektorů. Podporuje
tvorbu konektorů, včetně tvorby metakonektorů pro LEI.
LC LSX
Lotus Conector LSX rozšiřuje plnou funkcionalitu o přístup ke konektorům do
LotusScripu. Tento LSX modul je součástí jak Domino serveru, tak Notes klienta
od verze 4.63.

9 1057 / pen

Základní konektory
lNotes databáze
lIBM DB2/UDB
lOracle Server
lSyBase SQL Server
lODBC
lIBI EDA/SQL
lSouborové systémy
LEI konektory
(rozšíření k základním)
lDomino Directory services
lLDAP
lNDS (NetWare Directory Services)
ERP konektory
lSAP R/3
lJD Edwards One World
lOracel Applications/Financials
lPeopleSOft
lLawson
Konektory k transakčním
systémům
lBEA Tuxedo
lIBM MQSeries Enterpise Integrator
lIBM CICS

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.