Enterprise Service Bus

Middlewarová technologie kombinující messaging, webové či jiné služby, XML transformace a inteligentní směrování zp...


Middlewarová technologie kombinující messaging, webové či jiné služby, XML
transformace a inteligentní směrování zpráv či dokumentů.

Podniková sběrnice služeb ESB je novou kategorií na trhu technologií
integračního middlewaru. Poprvé se přitom objevila už v roce 2002 a dnes
představuje velmi zdařilou implementaci jednoho ze směrů vývoje architektury
orientované na služby SOA (Service Oriented Architecture).
Hlavním cílem ESB je přitom spolehlivě realizovat a koordinovat interakci
(mezi)podnikových aplikací a procesů. Mezi její hlavní přednosti patří
schopnost technologicky podporovat podnikání v reálném čase (Real Time
Enterprise), dále velká flexibilita při implementaci změn či schopnost
inkrementálního a distribuovaného nasazení. Zároveň jde o nízkonákladovou
alternativu komplexních sad integračních brokerů, která sice nabízí o něco méně
funkcionality, zato však jednodušeji a za mnohem méně peněz.

Jednotlivé koncepty
Koncepty podnikových sběrnicí služeb (ESB) se vzájemně velmi liší. Některé mají
blíže spíše k aplikačnímu serveru (Oracle, BEA), jiné zase představují
inteligentní vrstvy nad messagingově orientovaným middlewarem (Sonic, Fiorana).
Další jsou naopak čistě orientované na webové služby (Systinet, Cape Clear).
Další odlišností může být instanční prostředí pro provoz služeb, které u
některých dodavatelů ESB představuje odlehčený kontejner (light-weight
container). Není to nutnou podmínkou, ale kontejnery těchto dodavatelů jsou
vesměs tvořeny v prostředí Java, takže vloženým službám poskytují hostitelské
virtuální stroje JVM (Java Virtual Machine). Prostředí kontejneru nabízí
vložené službě (respektive službám či procesům) veškeré nízkoúrovňové služby,
které by jinak vývojáři museli pracně, zbytečně a opakovaně implementovat
(například ošetření transakcí, správa stavu, správa vláken, sdílení zdrojů).

Java Business Integration
V roce 2005 dokončila skupina dodavatelů (mezi jinými třeba BEA, Borland, Cap
Gemini, JBoss, Nokia, Oracle, SAP, Sonic Software, Sybase, Tibco, Vignette a
další) vedená firmou Sun specifikaci JBI (Java Business Integration), která ESB
formálně zastřešuje jako rozšíření J2EE.
JBI 1.0 je dobrým standardizačním prvkem na jinak nejednotném poli ESB
založených na Javě. Představuje sadu specifikací pro odlehčené kontejnery
služeb, poskytuje jmenné prostory pro adresování služeb odstíněné od fyzických
adres či správní rámec (obvykle JMX) a také používá normalizovaný XML formát
pro interní asynchronní výměnu zpráv mezi službami. Je však dobré si uvědomit,
že JBI je ohraničeno jedním JVM, a představuje tedy spíše hub-and-spoke
(hvězdicovou) architekturu není tedy navrženo jako náhrada nebo konkurent těm
řešením ESB, které dokáží své služby a procesy geograficky rozprostřít přes
více JVM a více fyzických strojů. JBI navíc umožňuje jednotlivým kontejnerům
komunikaci přímo mezi sebou (mezi vstupními/výstupními body vložených služeb),
což může znamenat hrozbu ztráty kontroly a přehledu nad celkovým tokem XML
zpráv. JBI je založena na řadě standardů pro Javu a pro webové služby včetně
WSDL, XML či JAX-RPC a může být implementována jak v prostředí J2SE, tak J2EE.
Přijetí JBI by mělo podpořit vznik ekosystémů vyměnitelných, interoperabilních
a dodavatelsky neutrálních integračních komponent. To by mohlo být impulzem pro
model, v němž by se komponenty třetích stran mohly vcelku jednoduše připojovat
v rámci ESB, a také impulzem ke vzniku trhu s těmito komponentami.

Připojovací protokoly
Z pohledu podporovaných komunikačních protokolů, s jejichž pomocí je možné se k
ESB připojit, lze ESB rozdělit na:
Jednoprotokolové zaměřené pouze na podporu webových služeb (SOAP/HTTP/S). Tyto
ESB se také označují jako Web Services Brokers (WSB). Jedním z nejznámějších
dodavatelů WSB je společnost Systinet, dále CapeClear a podobně.
Víceprotokolové čím více komunikačních kanálů-protokolů ESB nabízí (SOAP/HTTP,
XML/HTTP/S, XML/HTTP-D, JMS a další protokoly), tím dává integrátorům větší
pružnost při zvažování konkrétní volby. Analytikové dávají větší šance na
rozšíření právě víceprotokolovým ESB, dodávaným například BEA, Sonic Software
nebo Tibco.
Ani víceprotokolová ESB však nepokryje všechny protokoly, které jsou při
integraci podnikových aplikací a systémů potřebné. Dodavatelé ESB proto
nabízejí různé specializované adaptéry, na které je možné nahlížet v podstatě
jako na middleware pro middleware. Existují stovky různých adaptérů pro velké
aplikační balíky (SAP, Siebel atd.), různé B2B adaptéry (EDI, Swift a jiné),
adaptéry pro transakční systémy (například CICS, Tuxedo), databázové adaptéry
apod. Obvykle představují velmi kvalitní, spolehlivý, ale nutno dodat, že také
velmi drahý middleware, často řádově přesahující cenu samotné ESB.
Dodavatelé ESB si zpravidla nevyrábějí tyto specializované adaptéry sami, ale
využívají partnerství se třetí stranou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.