Éra jednodušší integrace

Příští softwarové architektury budou podle mínění expertů koncipovány tak, že samostatné aplikace nebo jejich čá...


Příští softwarové architektury budou podle mínění expertů koncipovány tak, že
samostatné aplikace nebo jejich části, které představují či zajišťují určité
služby, mohou být libovolně rozmístěny (distribuovány) a jsou dynamicky
provázány v rámci obchodních procesů. Taková na služby orientovaná architektura
(Service Oriented Architecture, SOA) bývá v současných diskusích většinou
spojována s problematikou webových služeb.
Otevřené naproti tomu zatím zůstává, jak mohou být v takové SOA architektuře
spolehlivě řízeny procesy, jejichž jednotlivé části tvoří komponenty
reprezentované webovými službami. Při tom je nezbytné vyjasnit i takové aspekty
jako zabezpečení transakcí, asynchronní komunikaci, škálovatelnost aplikací či
bezpečnost dat. Tyto úlohy by mohly být převzaty například centrálně
implementovanou službou. Avšak mnozí z odborníků a dodavatelů favorizují
implementaci Enterprise Service Bus jakožto infrastruktury pro SOA. ESB se
vyvinula z technologie pro řazení a výměnu zpráv založené na principu
point-to-point v architekturu podporující webové služby a XML.
ESB je v podstatě tzv. message broker, který zajišťuje infrastrukturu pro
výměnu zpráv, jež je dostupná prostřednictvím adaptéru webových služeb jakož i
standardních rozhraní a protokolů, jako např. JMS (Java Message Service), JCA
(Java Connector Architecture), JDBC (Java Database Connectivity), SOAP (Simple
Object Access Protocol), Active X/COM či C a C++. K tomu jsou připojeny i
služby pro řízení asynchronních procesů např. na obsahu založené směrování,
mechanismy typu Store and forward, Publish and subscribe, stejně jako
transformace XML zpráv pomocí XSLT procesorů. Srdce celé architektury
představuje úložiště (repository), které spravuje jednotná metadata pro
směrování (routing) a bezpečné propojení a jehož prostřednictvím se provádí
správa a kontrola middlewaru v běžném provozu. Procesy v takové SOA probíhají
tak, že middleware vyhodnocuje interní (vestavěná) sémantická kritéria zprávy a
dynamicky koordinuje průběhy.
Řešení ESB je podle názoru analytiků z Gartneru low-endovou alternativou k
produktům pro integraci podnikových aplikací (EAI) např. od firem Tibco,
Seebeyon, Microsoft, Webmethods nebo Vitria. Nenabízí žádné standardní adaptéry
nebo knihovny procesů, může být však atraktivním řešením u těch projektů či
firem, které se naopak obejdou bez rozsáhlé nabídky funkcí typických EAI
řešení, a používá především webové služby namísto proprietárních rozhraní.
Jejich prostřednictvím je možné také zapouzdřit funkce externích aplikací,
jakož i integrovat či připojit i další služby a prostředí (např. pro správu
systému). Mezi první příklady nasazení ESB patří podle průzkumů společnosti
Gartner produkty jako Sonic ESB 5.0 firmy Sonic Software, Entire-X XML Mediator
společnosti Software AG, Web Messaging Plaform firmy Kenamea nebo Spiritwave
firmy Spiritsoftware.

Mosty mezi servery
Oblasti nasazení ESB produktů vidí analytikové tam, kde je nezbytná
standardizovaná platforma pro komunikaci a služby propojující vzájemně
nekompatibilní aplikační servery nebo řešení nahrazující klasické EAI systémy.
Nicméně je třeba vzít v úvahu také to, že ESB řešení dosud nejsou dostatečně
ověřená v praxi, a nelze tedy zaručit možnosti jejich škálování a dostupnosti.
Analytikové však i přesto předpokládají, že do roku 2006 by mohlo být zhruba 10
% všech nových integračních řešení postaveno právě na ESB produktech. Tomuto
aktuálnímu tématu budeme věnovat také rubriku Rychlokurz v příštím CW.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.