Ernst&Young prodává konzultační aktivity

Francouzská společnost Cap Gemini, která působí v oblasti IT služeb, má zájem koupit poradenskou část konzultační ...


Francouzská společnost Cap Gemini, která působí v oblasti IT služeb, má zájem
koupit poradenskou část konzultační firmy Ernst&Young za částku 11 mld. dolarů.
Pokud bude dohoda uzavřena, stane se většina konzultačních aktivit společnosti
Ernst&Young, což zahrnuje divizi s 18 tisíci zaměstnanci a obratem přes 3 mld.
dolarů ročně, součástí Cap Gemini.
Obchod má být realizován výměnou akcií, kdy partneři Ernst&Young (jak se
nazývají podílníci této firmy) dostanou celkem 43,5 mil. akcií Cap Gemini,
jejichž cena se dnes pohybuje okolo 240 dolarů za kus, a navíc 365 mil. dolarů
v hotovosti. Tuto transakci musí nejprve odsouhlasit partneři Ernst&Young,
kteří budou v průběhu příštích týdnů provádět hlasování v jednotlivých zemích,
přičemž k souhlasu je potřeba 3/4 hlasů v každé zemi. Nicméně partneři v sedmi
hlavních zemích (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Itálie, Německo a
Španělsko), které generují 88 % obratu celé firmy, už podmínky dohody předběžně
schválili a předpokládá se, že ostatní země se postupně připojí.
Pokud se akvizice uskuteční, bude to mít obrovský vliv na mezinárodní postavení
Cap Gemini. Ta má totiž v současné době velmi slabou pozici zvláště v USA, kde
realizuje jen 13 % svého obratu, a např. v Německu zatím nepůsobí vůbec.
Naproti tomu 65 % obratu Ernst&Young pochází právě z USA a 7 % z Německa.
Kombinovaná hodnota obratu obou firem by byla generována ze 36 procent v
Severní Americe a z 5 procent v Německu.
Z pohledu odvětví jsou obě firmy tradičně nejsilnější v telekomunikacích, ve
financích a v průmyslovém segmentu. Po sloučení budou tyto 3 sektory generovat
50 % obratu. Nezanedbatelní jsou i noví zákazníci, které Cap Gemini v rámci
akvizice získá. Jedná se např. o firmy Coca-Cola, Ford Motor, AT&T, Merill
Lynch nebo Peugeot.
Ernst&Young bude i nadále provozovat auditorskou činnost pod stejným jménem a
Cap Gemini bude moci po 4 roky také používat toto jméno pro své konzultační
aktivity. "Nečekáme žádné "krvavé události" ani propouštění zaměstnanců,"
prohlásil k chystané akvizici předseda správní rady Ernst&Young.
0 0833 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.