Eroiica 4.2

Při zpracování a předávání informací prostřednictvím výpočetní techniky často narážíme na problémy s kompati...


Při zpracování a předávání informací prostřednictvím výpočetní techniky často
narážíme na problémy s kompatibilitou. Dokud pracujeme s daty převážně
textovými, databázovými nebo s daty tabulkových kalkulátorů, je situace ještě
poměrně přehledná. Toto tvrzení ovšem velmi rychle bere za své v oblasti
grafiky, jejíž význam stále razantněji roste. Souborové formáty se množí jako
houby po dešti, snad každý producent grafické aplikace využívá proprietární
řešení.
Pokud se v této džungli potřebujete orientovat, nezbývá, než si pořídit
kvalitní grafický prohlížeč. Těch je samozřejmě na trhu spousta v různých
cenových relacích od freewaru a sharewaru
až po komerční produkty. Použitelnost všech těchto utilit ovšem končí v
okamžiku, kdy je třeba
obsah grafického souboru nejen zobrazit, ale také upravit či okomentovat
(redline). A právě toto umí systém Eroiica.
Filosofie produktu
Eroiica spadá do kategorie programů pro imaging (zobrazení a drobné úpravy
obrázků, např. rotace, zrcadlení apod.) a redlining (komentování). Zvláště
význam druhého pojmu je tím, co nás nyní bezprostředně zajímá. Představte si
bezpapírovou kancelář, kde např. analytik zpracuje výkresovou dokumentaci
určitého projektu dejme tomu v prostředí nějaké CAD aplikace. Dokumentace však
musí být schválena nadřízeným. Vyvstává problém, jak dokument, jejž vytvořil
podřízený, náležitě okomentovat tak, aby mohl být autorem upraven a znovu
předložen ke schválení. Možností řešení tohoto úkolu je přirozeně několik, leč
s použitím "klasických" office programů jsou poměrně komplikované. Nabízí se
možnost umístění poznámek a návrhů na úpravu dokumentu přímo v grafickém
souboru. Samozřejmě tak, aby tyto komentáře a návrhy byly v etapě úprav snadno
zobrazitelné a následně snadno odstranitelné úkol jako stvořený pro Eroiicu.
Eroiica tedy dokáže načíst daný souborový formát a to nejen grafický (bitovou
mapu, vektor i metaformát), ale také texty a dokumenty kancelářských aplikací
(např. spreadsheet). Na zobrazený soubor pak lze položit několik
transparentních editačních vrstev, do nichž uživatel umisťuje objekty různých
typů (např. zvýrazňovač, text, šipka apod.). Jednotlivé vrstvy lze zobrazovat
nebo skrýt v jednom dokumentu tak mohou své náměty uvést i různí spoluautoři,
každý ve své vrstvě, svou barvou apod. Výsledky jejich práce je možné uložit
přímo do zdrojového souboru dokumentu nebo je distribuovat jako samostatné
soubory (obsahují jen vytvořené editační vrstvy).
Provozní prostředí
Program je dodáván na 5 disketách a jeho požadavky na technické prostředky jsou
vskutku minimální: procesor 386 a 4 MB RAM. V prostředí Win 3.1x však pro
pohodlnou práci počítejte spíše s 8 MB RAM, uživatelé Win95 a NT by měli přidat
dalších 8 MB. Kromě uvedeného počtu disket na vás v krabici čeká obsáhlá, cca
200stránková uživatelská příručka, která vyčerpávajícím způsobem popisuje
možnosti systému.
Použitelnost programů tohoto typu je samozřejmě dána paletou podporovaných
formátů a množstvím a variabilitou vestavěných funkcí. Výčet formátů, jež je
Eroiica schopna zpracovat, je poměrně dlouhý, uvádět jeho kompletní přepis je
vzhledem k omezenému prostoru tohoto textu nemožné. Proto se zmiňme jen o těch
nejzajímavějších. Eroiica umí pracovat s výstupy AutoCADu (do verze 13, zde
však podporuje jen některé funkce, nikoliv kompletní specifikaci), rozšířenými
formáty BMP (Windows Bitmap zcela bezproblémově, s OS/2 Bitmap může mít ve
výjimečných případech potíže), JPG, TGA, "internetovým" PNG, PCX, RTF, Word 6,
Excel 5 či WordPerfect. Naopak bohužel nepracuje s formátem Corel Draw 5 a 6
(starší verze ani verze 7 a 8 jsem netestoval), Word97 a Excel97, PowerPoint97,
překvapivě nezpracuje ani GIF (implementace je vázána na koupi autorských práv
ke kompresnímu algoritmu, což by zvýšilo cenu softwaru) a některé další. Co je
ovšem škoda, programu činí velké problémy práce s metaformáty WMF a CGM. Zde je
dosahováno střídavě výborných a nedostatečných výsledků. Některé soubory lze
načíst zcela v pořádku, obsah jiných je buď zkomolen (např. chybné umístění
textů), nebo je nečitelný.
Podporované funkce
Základní funkcí je přirozeně prohlížení obsahu dokumentů a to samozřejmě včetně
možnosti přiblížení a oddálení pohledu (ZOOM), rotace, zrcadlení a inverze
barev. ZOOM je po vzoru grafických programů dostupný nejen skokově (stiskem
tlačítka), ale také plynule označením výřezu obrazovky. V oblasti
redliningových úprav dokumentu je k dispozici paleta vektorových nástrojů, pro
úpravy zdrojového dokumentu můžete použít i rastrové funkce. Do vektorové
kategorie spadají přímky, šipky, kreslení od ruky, lomené čáry, obdélníky,
mnohoúhelníky, oblouky, kružnice, elipsy, texty, poznámky, 2 druhy
zvýrazňovačů, výmaz oblasti (guma), kóty, aktivní oblasti a symboly (razítka).
Rastrové nástroje jsou orientovány primárně na úpravu scanovaných dokumentů
(Profi a API verze Eroiicy umí ovládat TWAIN scanner), tzn. obsahují funkce pro
odstranění skvrn (šumu) z dokumentu, narovnání dokumentu, ořez a změnu
rozlišení. I pro rastry jsou podporovány funkce rotace, inverze a zrcadlení.
Za pozornost stojí výše uvedený nástroj aktivní oblast. Princip není třeba
objasňovat hypertextové odkazy zná asi každý. Zajímavé je ovšem použití tohoto
nástroje v oblasti komentování inženýrské dokumentace. Lehce lze totiž tímto
způsobem připravit např. interaktivní prezentaci dosud zpracované části z vaší
dokumentace se tak může snadno stát informační kiosek.
Úprava grafických dokumentů v Eroiice je pohodlná práce s objektovými nástroji
je podobná práci v grafických programech (např. Corel DRAW), uplatňuje se zde
především filosofie vrstev, je možné také označit více objektů a svázat je do
skupiny. Atributy objektů lze v rozumné míře měnit, manipulace s nimi je na
dobré úrovni (změna velikosti, posun, otáčení apod.). Nesporně zajímavá je
možnost vyřezávání (Cut) a kopírování (Copy) nejen oblastí ve tvaru obdélníka,
ale též mnohoúhelníka, elipsy či kruhu. Pochvalu zaslouží uživatelské rozhraní,
kde je možné aktivovat užitečná okna obsahu (zobrazí seznam otevřených
dokumentů a jejich vrstev, přičemž jednotlivé vrstvy můžete nechat zobrazit či
skrýt), přehledové okno (ukazuje pozici aktuálního výřezu v rámci celého
dokumentu) a okno detailů (zobrazí zvětšeninu oblasti okolo kurzoru).
Eroiica na pět způsobů
Eroiica je dostupná v 5 verzích, jež se liší podporovanými funkcemi a
samozřejmě cenou. Vyšší verze obsahuje vždy to, co najdete ve verzi nižší +
přirozeně něco navíc. LITE verze umožňuje pouze prohlížení a konverze souborů,
REDLINE poskytuje navíc vek-torové nástroje pro komentování (vytváření nových
vrstev). Ve verzi EDIT jsou k dispozici nástroje pro editaci základního výkresu
(zdrojového dokumentu) a funkce pro úpravu rastrů (narovnání, odstranění skvrn,
změna rozlišení). Eroiica PROFI vám umožní i přímo z rozhraní aplikace ovládat
TWAIN scanner. Konečně poslední verzí je Eroiica API, což je programovací
rozhraní pro integraci Eroiicy do informačního systému (obsahuje asi 200 funkcí
jazyka C).
Závěrem
Zásadní předností aplikace je podpora redliningu dokumentů, které byly pořízeny
v jiných, často velice hardwarově náročných prostředcích. Přitom je možné váš
výtvor ukládat do několika běžných souborových formátů a provádět konverze mezi
podporovanými formáty. Vytvoříte-li v dokumentu nové vrstvy, lze je uložit
nejen do zdrojového souboru, ale můžete je také zaznamenat do samostatného
souboru. K dispozici je i rozhraní API pro integraci funkcí Eroiicy do vašeho
firemního informačního systému. Naopak, za nedostatek lze považovat ne zcela
korektní práci s některými metaformáty (CGM, WMF) a "neznalost" GIFu. Na dnešní
dobu ne zcela zdařilé je také využití pravého tlačítka myši obvykle zde
očekáváme lokální menu, zatímco Eroiica jej používá pro
ZOOM výřezem. Doporučení, zda aplikaci pořídit či nikoliv, je však nutné
ponechat na konkrétním uživateli. Záleží totiž na tom, jaké formáty souborů
využívá vaše organizace a do jaké míry je vaše práce skupinově orientována. 8
0717 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.