Eroiica program pro zpracování elektronické dokumentace

Nová brněnská firma Parallax69 Software uvedla na trh zajímavý program z oblasti imagingu pro inženýrskou dokumentaci p...


Nová brněnská firma Parallax69 Software uvedla na trh zajímavý program z
oblasti imagingu pro inženýrskou dokumentaci pod názvem Eroiica. Program je
určen pro Windows 3.x a Windows 95/NT.
Co je imaging?
Zmínili jsme se o imagingu, řekněme si tedy, co tímto pojmem rozumíme. Často se
jím vymezuje kategorie programů zabývajících se zobrazením a úpravou grafické
informace ve formátu rastrovém (BMP, PCX, TIF,...), vektorovém (DWG, DXF,
DGN,...), textovém (DOC, TXT, WPF,...) nebo smíšeném. Tyto programy mohou být
nasazeny jak místně, kdy pracují přímo s obrazovými soubory na vašem lokálním
nebo síťovém disku, tak centrálně, kdy pracují jako klient řízený databází.
Program Eroiica
Byl vyvinut pro všechny uživatele, kteří potřebují snadno, rychle a komfortně
pracovat s mnoha dokumenty v řadě výše zmíněných formátů. Jednoduše a účelně
lze v tomto programu dokumenty prohlížet, konvertovat je do jiných souborových
formátů, přidávat k nim poznámky, náčrty nebo informační vazby, a to bez
porušení dokumentu originálního.
Pokud váš obchodní partner používá pro tvorbu dokumentace jiný grafický nebo
textový systém, nic se neděje. Snadno a rychle si s pomocí programu Eroiica
prohlédnete a doplníte cizí dokumentaci a na důležitá místa umístíte vlastní
poznámky. Připojíte výkresovou dokumentaci a doplníte ji textem a náčrty pro
vaše výrobní a obchodní oddělení nebo servis.
Důležité je, že nepotřebujete drahý a výkonný počítač s velkou pamětí. Pro
práci s dokumentací v desítkách souborových formátů vám postačí počítač, na
kterém možná originální grafické aplikace ani nespustíte. Jako obchodník nebo
servisní technik můžete mít například na svém přenosném počítači rychle a
snadno dostupnou výkresovou dokumentaci z oboru, na který se specializujete.
Některé rysy nového programu
Je toho hodně, o čem by se dalo mluvit. Prostoru je málo, a tak o některých
rysech nového programu alespoň telegraficky.
Eroiica například nabízí automatickou detekci formátu souboru, takže nejste
závislí na extenzi, kterou někdo k souboru, třeba omylem, připojil. Značení
dokumentů, provedení úprav a umisťování poznámek je možné pomocí výkonných
nástrojů pro vektorovou a rastrovou grafiku.
K dispozici je vám i plná kontrola nad vlastnostmi objektů nad barvami,
výplněmi, průhledností, šířkou čáry, typu čar. Můžete pracovat s různými typy
barevných vrstev a vložených obrázků v jediném dokumentu. K dispozici máte
rychlý převod barevných dokumentů na rastry ve stupnici šedé pro úsporu místa.
Program Eroiica je plně konfigurovatelný. Můžete tedy libovolně nastavovat jeho
vlastnosti, typy písma, externí reference a mnoho dalších parametrů.
Eroiica zachovává vrstvy v CAD souborech tak, jak byly
vytvořeny původními CAD programy. Uživatel může zapínat a skrývat vrstvy pomocí
okna s obsahem.
Eroiica nabízí maximálně jednoduchou orientaci v dokumentech, více pohledů na
stejný dokument, optimální pohledy, okno s detailním zobrazením atd. Části
dokumentů lze volně vkládat, vyjímat, rotovat, zvětšovat a posouvat. Možnost
více pohledů na dokument dovoluje porovnávat různé sekce při různém způsobu
zobrazení. Změny a úpravy provedené v jednom okně se přenášejí do dalších
pohledů.
Eroiica obsahuje rovněž kompletní sadu nástrojů pro úpravu a editaci dokumentů,
ať technických nebo administrativních. Od jednoduchých nástrojů až po složité
geometrické tvary, texty, rozvinutelné poznámky a bitmapové obrázky.
Paleta symbolů vestavěná v Eroiice obsahuje symboly, které můžete jediným
kliknutím myši umístit na svůj dokument. Vytvoříte si tak vlastní knihovnu
názorných razítek, značek a obrázků.
Eroiica Imaging API
Pokud jste programátor nebo správce systému, pak pomocí Eroiica API snadno a
rychle vytvoříte komfortní grafické rozhraní své databáze výkresů a
zpřístupníte v podnikové počítačové síti cenné informace každému pracovníkovi,
na správném místě a ve správný čas. Můžete použít přes 200 DDE volání, přes 200
C-API funkcí, služby OLE 2.0, aktivní oblasti a odkazy a příkazovou řádku.
Eroiica může být zapojena do libovolného systému pro správu dokumentů, do EDMS,
PDM a workflow aplikací.
8 0024 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.